Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-02-11 11:17:01

Dodanie informacji do działu:
Podatki 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:17
Uchwała Nr XNI/64/19 z dnia 2
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2020 r. na
terenie Gminy Chlewiska  więcej >
2020-02-11 11:14:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-18 15:04
Uchwała Budżetowa na 2019 ro
Uchwała Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia  2018 roku  więcej >
2020-02-11 11:14:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:13
Uchwała Budżetowa na rok 202
Uchwała Nr XVIII/74/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku  więcej >
2020-02-11 11:13:10

Dodanie informacji do działu:
Budżet

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:13
Uchwała Budżetowa na rok 202
Uchwałą Nr XVIII/74/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku  więcej >
2020-02-11 11:07:35

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:07
Uchwała Nr XVIII/92/19 z dnia
w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkc  więcej >
2020-02-11 11:04:28

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:04
Uchwała Nr XVIII/91/19 z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych dla mieszkańc&oacu  więcej >
2020-02-11 10:57:10

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:57
Uchwała Nr XVIII/90/19 z dnia
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego   więcej >
2020-02-11 10:54:08

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:54
Uchwała Nr XVIII/89/19 z dnia
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania dla osób  więcej >
2020-02-11 10:44:40

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:44
Uchwała Nr XVIII/88/19 z dnia
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu”  więcej >
2020-02-11 10:40:49

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:40
Uchwała Nr XVIII/87/19 z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo –
usługowego w miejscowości Chlewiska &  więcej >
2020-02-11 10:34:18

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:34
Uchwała Nr XVIII/86/19 z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia  więcej >
2020-02-11 10:32:30

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:32
Uchwała Nr XVIII/85/19 z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu  więcej >
2020-02-11 10:29:43

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:29
Uchwała Nr XVIII/84/19 z dnia
w sprawie określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego  więcej >
2020-02-11 10:25:33

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:25
Uchwała Nr XVIII/83/19 z dnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chlewiskach do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji pub  więcej >
2020-02-11 10:22:31

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:22
Uchwała Nr XVIII/82/19 z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy na lata
2020-2025  więcej >
2020-02-11 10:20:14

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:20
Uchwała Nr XVIII/81/19 z dnia
w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Rodziny na lata
2020-2022  więcej >
2020-02-11 10:13:21

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:13
Uchwała Nr XVIII/80/19 z dnia
w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych
Rady Gminy Chlewiska na rok 2020  więcej >
2020-02-11 10:11:09

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:11
Uchwała Nr XVIII/79/19 z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chlewiska na
rok 2020.  więcej >
2020-02-11 10:08:44

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:08
Uchwała Nr XVIII/78/19 z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Chlewiska, w roku szkolnym 2019/2020  więcej >
2020-02-11 10:00:41

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:00
Uchwała Nr XVIII/77/19 z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Chlewisk  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 2248
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>