Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-09-16 15:23:54

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:23
Zarządzenie Nr 0050.76.2019 W
w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia norm zużycie
paliwa dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR
266 z zamontowanym silnikiem M  więcej >
2019-09-16 15:18:07

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:17
Zarządzenie Nr 0050.75.2019 W
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Chlewiska, kształtowania się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz przebieg  więcej >
2019-09-16 15:17:02

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:17
Zarządzenie Nr 0050.75.2019 W
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Chlewiska, kształtowania się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz przebieg  więcej >
2019-09-16 15:13:52

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:13
Zarządzenie Nr 0050.74.2019 W
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru
końcowego zadania pod nazwa;” Dostarczenie sprzętu
komputerowego i wyposażenia oraz mo  więcej >
2019-09-12 14:34:39

Dodanie informacji do działu:
Opinie RIO 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-12 14:34
Uchwała Nr Ra.308.2019 Skład
w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze roku 2019, kształtowania   więcej >
2019-09-12 13:25:56

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-12 13:25
O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu
w miejscowości Chlewiska.   więcej >
2019-09-11 10:52:38

Dodanie informacji do działu:
Planowanie przestrzenne

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-11 10:52
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlew
o przyjętej uchwale Nr XIII/48/19 Rady Gminy Chlewiska z
dnia 5 września 2019 r w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przrestezenn  więcej >
2019-09-11 10:49:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowanie przestrzenne

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-11 10:46
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlew
o przyjętej uchwale Nr XIII/47/19 Rady Gminy Chlewiska z
dnia 5 września 2019 r w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przrestezenn  więcej >
2019-09-11 10:48:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowanie przestrzenne

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-11 10:46
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlew
o przyjętej uchwale Nr XIII/47/19 Rady Gminy Chlewiska z
dnia 5 września 2019 r w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przrestezenn  więcej >
2019-09-11 10:46:57

Dodanie informacji do działu:
Planowanie przestrzenne

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-11 10:46
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlew
GŁOSZENIEWójta Gminy Chlewiska o przyjętej uchwale
Nr XIII/47/19 Rady Gminy Chlewiska z dnia 5 września 2019 r
w sprawie uchwalenia miejsco  więcej >
2019-09-06 07:57:35

Dodanie informacji do działu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-06 07:57
Obwieszcznie Wójta Gminy Chle
Obwieszcznie Wójta Gminy Chlewiska z dnia 5 września
2019 roku o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach o  więcej >
2019-09-05 10:21:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-05 10:20
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2019-09-05 10:20:14

Dodanie informacji do działu:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-05 10:20
  więcej >
2019-09-05 10:08:41

Dodanie informacji do działu:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-05 10:08
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2019-09-05 10:05:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-05 10:04
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2019-09-05 10:04:15

Dodanie informacji do działu:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-05 10:04
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2019-09-05 09:59:43

Dodanie informacji do działu:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-05 09:59
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2019-09-03 08:54:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. 2018

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-28 13:44
Oświadczenie majątkowe za ro
  więcej >
2019-09-03 08:42:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowane sesje

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-03 08:41
Zawiadomienie
Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej XIII sesji Rady
Gminy Chlewiska na dzień 5 września  2019 r.  więcej >
2019-09-03 08:42:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowane sesje

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-03 08:41
Zawiadomienie
Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej XIII sesji Rady
Gminy Chlewiska na dzień 5 września  2019 r.  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 1658
< poprzednie     następne >     100>>     300>>