Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-02-11 10:25:33

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:25
Uchwała Nr XVIII/83/19 z dnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chlewiskach do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji pub  więcej >
2020-02-11 10:22:31

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:22
Uchwała Nr XVIII/82/19 z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy na lata
2020-2025  więcej >
2020-02-11 10:20:14

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:20
Uchwała Nr XVIII/81/19 z dnia
w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Rodziny na lata
2020-2022  więcej >
2020-02-11 10:13:21

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:13
Uchwała Nr XVIII/80/19 z dnia
w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych
Rady Gminy Chlewiska na rok 2020  więcej >
2020-02-11 10:11:09

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:11
Uchwała Nr XVIII/79/19 z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chlewiska na
rok 2020.  więcej >
2020-02-11 10:08:44

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:08
Uchwała Nr XVIII/78/19 z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Chlewiska, w roku szkolnym 2019/2020  więcej >
2020-02-11 10:00:41

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:00
Uchwała Nr XVIII/77/19 z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Chlewisk  więcej >
2020-02-11 09:53:37

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 09:53
Uchwała Nr XVIII/76/19 z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok  więcej >
2020-02-11 09:51:32

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 09:51
Uchwała Nr XVIII/75/19 z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2019-2032  więcej >
2020-02-11 09:49:49

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 09:49
Uchwała Nr XVIII/74/19 z dnia
 Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Chlewiska   więcej >
2020-02-11 09:41:56

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 09:41
Uchwała Nr XVIII/73/19 z dnia
w sprawie uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2020-2032  więcej >
2020-02-10 16:08:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały 2020

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-06 15:30
Uchwała Nr XIX/3/20 z dnia 31
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej diet dla radnych  więcej >
2020-02-10 16:06:10

Dodanie informacji do działu:
Wybory Prezydenckie 2020

Krzysztof Rejczak
autor: Marszałek Sejmu
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-10 16:06
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU
  więcej >
2020-02-10 16:04:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały 2020

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-06 15:28
Uchwała Nr XIX/2/20 z dnia 31
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok  więcej >
2020-02-10 16:03:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały 2020

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-06 15:30
Uchwała Nr XIX/3/20 z dnia 31
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej diet dla radnych  więcej >
2020-02-06 15:31:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały 2020

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-06 15:28
Uchwała Nr XIX/2/20 z dnia 31
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok  więcej >
2020-02-06 15:30:09

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-06 15:30
Uchwała Nr XIX/3/20 z dnia 31
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej diet dla radnych  więcej >
2020-02-06 15:28:11

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-06 15:28
Uchwała Nr XIX//20 z dnia 31
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok  więcej >
2020-02-06 15:26:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały 2020

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-06 15:24
Uchwała Nr XIX/1/20 z dnia 31
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2020-2032  więcej >
2020-02-06 15:24:48

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-06 15:24
Uchwała Nr XIX/1/20 z dnia 31
  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 1946
< poprzednie     następne >     100>>     300>>