Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-06-18 09:14:40

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-18 09:14
Zarządzenie Nr 0050.43.2019 W
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach za 2018 rok  więcej >
2019-06-18 09:09:30

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-18 09:09
Zarządzenie Nr 0050.42.2019 W
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w
miejscowości Chlewiska, ul. Północna gm. Chlewiska
na posesjach nr 2206 i 2207 w z  więcej >
2019-06-18 09:00:41

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-18 09:00
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 W
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru
zadania pod nazwą: „Naprawa asfaltów na
drogach gminnych po budowie kanalizacji w  więcej >
2019-06-18 08:58:33

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-18 08:58
Zarządzenie Nr 0050.40.2019 W
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z
Odziałem Przedszkolnym im. Marii K  więcej >
2019-06-18 08:56:19

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-18 08:56
Zarządzenie Nr 0050.39.2019 W
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z
Odziałem Przedszkolnym im. Jana Ko  więcej >
2019-06-18 08:52:35

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-18 08:52
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 W
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia
Wykonawcy na wykonanie zadania pod nazwą:Remont i
ocieplenie budynku OSP położonego w   więcej >
2019-06-18 08:49:02

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-18 08:49
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 W
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie naboru na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska
urzędnicze w urzędzie Gminy Chlewisk  więcej >
2019-06-18 08:46:43

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-18 08:46
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 W
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków budżecie gminy na rok 2019  więcej >
2019-06-12 15:11:19

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-12 15:11
Uchwała Nr IX/28/19 z dnia 10
w sprawie sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  więcej >
2019-06-12 15:09:21

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-12 15:09
Uchwała Nr IX/27/19 z dnia 10
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia
sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonaln  więcej >
2019-06-12 15:04:52

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-12 15:04
Uchwała Nr IX/26/19 z dnia 10
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok  więcej >
2019-06-12 13:48:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2019

Krzysztof Rejczak
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-12 13:37
Remont i ocieplenie budynku O
  więcej >
2019-06-12 13:37:11

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2019

Krzysztof Rejczak
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-12 13:37
Remont i ocieplenie budynku O
  więcej >
2019-06-12 09:56:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-12 09:52
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyr
  więcej >
2019-06-12 09:52:29

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-12 09:52
OBWIESZCZENIE
  więcej >
2019-06-12 09:48:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Raport o stanie gminy

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 09:19
O G Ł O S Z E N I E
Informuję, że w dniU 28 czerwca 2019 r. odbędzie się X
sesja Rady Gminy Chlewiska, na której odbędzie się
debata nad Raportem o stanie Gm  więcej >
2019-06-12 09:45:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Raport o stanie gminy

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-31 09:19
O G Ł O S Z E N I E
Informuję, że w dniU 28 czerwca 2019 r. odbędzie się X
sesja Rady Gminy Chlewiska, na której odbędzie się
debata nad Raportem o stanie Gm  więcej >
2019-06-11 15:14:23

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-11 15:14
INFORMACJA o unieważnieniu p
Dotyczy remontu i ocieplenia budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4  więcej >
2019-06-11 11:01:24

Dodanie informacji do działu:
Konkursy

Magdalena Tarka
autor: Przwodniczący Komisji
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-11 11:01
INFORMACJA O ZMIANIE MIEJSCA O
  więcej >
2019-06-11 10:53:46

Dodanie informacji do działu:
Konkursy

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-11 10:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019 W
  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 1580
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>