Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-02-13 10:55:38

Dodanie informacji do działu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-13 10:55
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 W
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z dnia 12 lutego 2020 r.  więcej >
2020-02-12 08:47:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-12 08:46
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2020-02-12 08:46:28

Dodanie informacji do działu:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-12 08:46
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2020-02-12 08:43:21

Dodanie informacji do działu:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-12 08:43
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2020-02-11 11:24:07

Dodanie informacji do działu:
Podatki 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:24
Uchwała Nr XVI/66/19 z dnia 2
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2020 r.    więcej >
2020-02-11 11:20:24

Dodanie informacji do działu:
Podatki 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:20
Uchwała Nr XVI/65/19 z dnia 2
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2020 rok  więcej >
2020-02-11 11:18:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Podatki 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:17
Uchwała Nr XVI/64/19 z dnia 2
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2020 r. na
terenie Gminy Chlewiska  więcej >
2020-02-11 11:17:01

Dodanie informacji do działu:
Podatki 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:17
Uchwała Nr XNI/64/19 z dnia 2
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2020 r. na
terenie Gminy Chlewiska  więcej >
2020-02-11 11:14:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-18 15:04
Uchwała Budżetowa na 2019 ro
Uchwała Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia  2018 roku  więcej >
2020-02-11 11:14:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:13
Uchwała Budżetowa na rok 202
Uchwała Nr XVIII/74/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku  więcej >
2020-02-11 11:13:10

Dodanie informacji do działu:
Budżet

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:13
Uchwała Budżetowa na rok 202
Uchwałą Nr XVIII/74/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku  więcej >
2020-02-11 11:07:35

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:07
Uchwała Nr XVIII/92/19 z dnia
w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkc  więcej >
2020-02-11 11:04:28

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 11:04
Uchwała Nr XVIII/91/19 z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych dla mieszkańc&oacu  więcej >
2020-02-11 10:57:10

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:57
Uchwała Nr XVIII/90/19 z dnia
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego   więcej >
2020-02-11 10:54:08

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:54
Uchwała Nr XVIII/89/19 z dnia
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania dla osób  więcej >
2020-02-11 10:44:40

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:44
Uchwała Nr XVIII/88/19 z dnia
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu”  więcej >
2020-02-11 10:40:49

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:40
Uchwała Nr XVIII/87/19 z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo –
usługowego w miejscowości Chlewiska &  więcej >
2020-02-11 10:34:18

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:34
Uchwała Nr XVIII/86/19 z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia  więcej >
2020-02-11 10:32:30

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:32
Uchwała Nr XVIII/85/19 z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu  więcej >
2020-02-11 10:29:43

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-02-11 10:29
Uchwała Nr XVIII/84/19 z dnia
w sprawie określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 1946
następne >     100>>     300>>