Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-08-06 10:25:08

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 10:25
Uchwała Nr XXIV/30/20 z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczyc  więcej >
2020-08-06 10:20:51

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 10:20
Uchwała Nr XXIV/29/20 z dnia
w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska ki  więcej >
2020-08-06 10:18:41

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 10:18
Uchwała Nr XXIV/28/20 z dnia
w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Chlewiska  więcej >
2020-08-06 10:16:31

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 10:16
Uchwała Nr XXIV/27/20 z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok  więcej >
2020-08-06 10:14:52

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 10:14
Uchwała Nr XXIV/26/20 z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2020-2032  więcej >
2020-08-06 10:12:50

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 10:12
Uchwała Nr XXIV/25/20 z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Chlewiska za 2019 rok  więcej >
2020-08-06 10:08:16

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 10:08
Uchwała Nr XXIV/24/20 z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Chlewiskach za 2019 rok  więcej >
2020-08-06 10:00:46

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 10:00
Uchwała Nr XXIV/23/20 z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok    więcej >
2020-08-06 09:59:00

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 09:59
Uchwała Nr XXIV/22/20 z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chlewiska wotum
zaufania  więcej >
2020-08-05 12:27:14

Dodanie informacji do działu:
2020

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-05 12:27
Zarządzenie Nr 0050.49.2020 W
w spraiw powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położo  więcej >
2020-08-05 12:25:18

Dodanie informacji do działu:
2020

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-05 12:25
Zarządzenie Nr 0050.48.2020 W
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2020  więcej >
2020-08-05 12:21:57

Dodanie informacji do działu:
2020

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-05 12:21
Zarządzenie Nr 0050.47.2020 W
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego
„Hubala” w Chlewiskach  więcej >
2020-08-05 09:21:47

Dodanie informacji do działu:
Planowane sesje

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-05 09:21
Zawiadomienie o zwołaniu nadz
  więcej >
2020-08-04 08:43:08

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
autor: Główny Urząd Statystyczny
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-04 08:43
Rolniku, przygotuj się do spi
Rolniku, przygotuj się do spisu!Już wkrótce w
całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny –
obowiązkowy dla każdego użytkown  więcej >
2020-07-28 11:24:35

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-28 11:23
Zarządzenie Nr 0050.46.2020 W
w sprawie powołania komisji odbiorczej, która dokona
odbioru zadania p.n.: ”Przebudowa ulicy Słowackiego w
Chlewiskach”  więcej >
2020-07-28 11:23:35

Dodanie informacji do działu:
2020

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-28 11:23
Zarządzenie Nr 0050.46.2020 W
w sprawie powołania komisji odbiorczej, która dokona
odbioru zadania p.n.: ”Przebudowa ulicy Słowackiego w
Chlewiskach”  więcej >
2020-07-28 11:03:24

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-28 11:03
Zawiadomienie o złożeniu wni
  więcej >
2020-07-27 09:55:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2020

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-27 09:53
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 W
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr
Henryka Dobrzańskiego "Hubal  więcej >
2020-07-27 09:53:52

Dodanie informacji do działu:
2020

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-27 09:53
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 W
w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzański  więcej >
2020-07-27 09:48:49

Dodanie informacji do działu:
Konkursy

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-07-27 09:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020 W
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 2177
następne >     100>>     300>>