Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-09-20 13:13:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-20 13:09
OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września
2019 o zarejestrowanych listach kandydatów na
posłów w okręgu wyborczym nr   więcej >
2019-09-20 13:09:54

Dodanie informacji do działu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-20 13:09
OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczejw Radomiu z dnia 16 września
2019 o zarejestrowanych listach kandydatów na
posłów w okręgu wyborczym nr 1  więcej >
2019-09-19 14:11:43

Dodanie informacji do działu:
Imienny wykaz głosowania

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-19 14:11
Imienny wykaz z głosowań rad
  więcej >
2019-09-19 08:53:37

Dodanie informacji do działu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-19 08:53
Protokół publicznego losowan
  więcej >
2019-09-18 11:17:27

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 11:17
Uchwała Nr XIII/50/19 z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  więcej >
2019-09-18 11:15:26

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 11:15
Uchwała Nr XIII/49/19 z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  więcej >
2019-09-18 11:13:32

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 11:13
Uchwała Nr XIII/48/19 z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w
miejscowości Chlewiska – eta  więcej >
2019-09-18 11:09:35

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 11:09
Uchwała Nr XIII/47/19 z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i
usług w sołectwach Chlewiska i   więcej >
2019-09-18 11:07:26

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 11:07
Uchwała Nr XIII/46/19 z dnia
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego g  więcej >
2019-09-18 11:03:09

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 11:03
Uchwała Nr XIII/45/19 z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok  więcej >
2019-09-18 11:01:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 11:00
Uchwała Nr XIII/44/19 z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2019-2032  więcej >
2019-09-18 11:00:05

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 11:00
Uchwała Nr XIII/44/19 z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2019-2032  więcej >
2019-09-17 14:39:30

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-17 14:39
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyr
  więcej >
2019-09-16 16:00:06

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 16:00
Zarządzenie Nr 0050.80.2019 W
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenów przy
cmentarzu w miejscowości Chlewi  więcej >
2019-09-16 15:56:10

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:56
Zarządzenie Nr 0050.79.2019 W
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru
zadań pod nazwą: 1.Budowa siłowni plenerowej z elementami
placu zabaw w m. Skłoby, 2. Budow  więcej >
2019-09-16 15:51:15

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:51
Zarządzenie Nr 0050.78a.2019
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2019  więcej >
2019-09-16 15:48:47

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:48
Zarządzenie Nr 0050.78.2019 W
w sprawie upoważnienia pracowników do poświadczenia
za zgodność z oryginałem dokumentów  więcej >
2019-09-16 15:46:37

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:46
Zarządzenie Nr 0050.77.2019 W
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2019  więcej >
2019-09-16 15:44:05

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:44
Zarządzenie Nr 0050.76.2019 W
w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia norm zużycie
paliwa dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR
266 z zamontowanym silnikiem M  więcej >
2019-09-16 15:30:22

Dodanie informacji do działu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Magdalena Tarka
autor: Komisarz Wyborczy w Radomiu
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-16 15:30
Informacja o losowaniu kandyda
Informacja o losowaniu  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 1658
następne >     100>>     300>>