Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-01-20 15:40:43

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
autor: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-20 15:40
Informacja o zasadach wydobywa
  więcej >
2020-01-17 13:04:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-05 10:56
Uchwała Nr XV/60/19 z dnia 28
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu  więcej >
2020-01-17 13:02:27

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 13:02
Uchwała Nr XVII/72/19 z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
lokalu  więcej >
2020-01-17 12:59:43

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:59
Uchwała Nr XVII/71/19 z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia  więcej >
2020-01-17 12:57:48

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:57
Uchwała Nr XVII/70/19 z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok  więcej >
2020-01-17 12:55:54

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2019

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:55
Uchwała Nr XVII/69/19 z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2019-2032  więcej >
2020-01-17 12:41:32

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:41
Zarządzenie Nr 0050.112.2019
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2019.  więcej >
2020-01-17 12:36:39

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:36
Zarządzenie Nr 0050.111.2019
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu zadania pod
nazwą : Przebudowa drogi dojazdowej do PSP Skłoby.  więcej >
2020-01-17 12:33:23

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:33
Zarządzenie Nr 0050.110.2019
w spawie powołania Komisji Odbiorowej w celu zadania pod
nazwą : Kompleksowe utwardzenie nawierzchni dróg
gminnych.  więcej >
2020-01-17 12:30:20

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:30
Zarządzenie Nr 0050.109.2019
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą   więcej >
2020-01-17 12:27:32

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:27
Zarządzenie Nr 0050.108.2019
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2019  więcej >
2020-01-17 12:25:09

Dodanie informacji do działu:
2019

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 12:25
Zarządzenie Nr 0050.107.2019
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2010 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń  więcej >
2020-01-17 11:11:05

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-17 11:11
OBWIESZCZENIE Dyrektora Region
  więcej >
2020-01-16 10:05:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-16 10:01
Informacja o wyborze najkorzys
Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i
dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla
100 dzieci i młodzieży oraz 15 os&oa  więcej >
2020-01-16 10:01:57

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-16 10:01
Informacja o wyborze najkorzys
  więcej >
2020-01-13 13:19:18

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro

Magdalena Tarka
autor: wz. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lilla Kwiecień
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-13 13:19
Zaproszenie do złożenia ofer
Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i
dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla
100 dzieci i młodzieży oraz 15 os&oa  więcej >
2020-01-08 09:08:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowanie przestrzenne

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-08 09:04
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlew
  więcej >
2020-01-08 09:04:07

Dodanie informacji do działu:
Planowanie przestrzenne

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-08 09:04
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlew
  więcej >
2020-01-02 14:02:46

Dodanie informacji do działu:
Sprzedaż Mienia Komunalnego

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-02 14:02
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARG
Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 12.12.2019
r. o godz 11:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się
pierwszy przetarg ustny nieogra  więcej >
2019-12-20 13:55:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowane Komisje Rady

Magdalena Tarka
autor: Przwodniczący Komisji
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-20 13:52
Zawiadomienie
Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Gospodarki Finansowej Gminy Chlewiska rozszerzone o Komisję
Rolnictwa, Leśnictwa, Gospo  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 1886
następne >     100>>     300>>