Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Ogłoszenia
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego prowadzonego w celu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2018-09-04 12:16:09
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego prowadzonego w celu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. Planu Zagospodaropwania Przestrzennego województwa mazowieckiego
2018-08-20 09:00:05
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. Planu Zagospodaropwania Przestrzennego województwa mazowieckiego  ...więcej

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018-07-26 09:59:58
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca OS.6220.1.2017/18.JG.
2018-07-17 14:14:27
Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca OS.6220.1.2017/18.JG.  ...więcej

POSTANOWIENIE NR DRD-5242/46/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chlewiska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2018-07-02 13:31:00
   ...więcej

OGŁOSZENIE
2018-05-14 12:54:56
Sołtysi sołectw Gminy Chlewiska  ...więcej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHLEWISKA ZA 2017 ROK.
2018-05-10 13:12:36
  ...więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia
2018-04-27 12:53:51
  ...więcej

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
2018-04-27 12:25:16
Komunikat sygnalizacyjny o zagrożeniu upraw roślin: Truskawka- kwieciak malinowiec- termin odaktualnienia 10.05.2018  ...więcej

Punkt przyjęć dzielnicowego w każdy wtorek w godz. 10-12 w budynkach urzędu gminy. Dzielnicowy asp. szt. Piotr Bednarczyk tel. 519035524
2018-04-17 10:29:05
Punkt przyjęć dzielnicowego w każdy wtorek w godz. 10-12 w budynkach urzędu gminy.Dzielnicowy asp. szt. Piotr Bednarczyk tel. 519035524  ...więcej

Uchwała Nr III/28/18 RADY GMINY CHLEWISKA z dnia 29 marca 2018 roku
2018-04-11 09:49:02
W sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  ...więcej

Uchwała Nr III/27/18 RADY GMINY CHLEWISKA z dnia 29 marca 2018 roku
2018-04-11 09:31:02
W sprawie podziału Gminy Chlewiska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chlewiska na lata 2017-2020 z perspektywa do roku 2024
2017-12-11 15:11:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chlewiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024  ...więcej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHLEWISKA ZA 2016 ROK
2017-11-09 14:32:29
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHLEWISKA ZA 2016 ROK  ...więcej

Zawiadomienie
2017-10-20 09:23:25
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uporszczonego planu urządzania lasu
2017-10-17 08:11:32
  ...więcej

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017-09-25 15:35:50
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  ...więcej

Zgłoszenie wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę miejsca handlowego przy cmentarzu w Chlewiskach na okres od 30.10. 2017 r. do 02.11. 2017 r.
2017-09-25 13:33:32
  ...więcej

O g ł o s z e n i e
2017-09-25 13:13:12
O g ł o s z e n i e Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.  ...więcej

Ogłoszenie o komunalizacji działki
2017-09-20 14:33:07
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm. ) informuje się, że w dniach od 20.09.2017   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 46
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl