Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie o komunalizacji działki 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm. ) informuje się, że w dniach od 20.09.2017 r. do 19.10.2017 r. wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji oraz protokół inwentaryzacyjny dla działki obejmującej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 133 o pow. 0,0700 ha położonej w miejscowości Huta gm. Chlewiska.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej - pok. nr 4 Urzędu Gminy w Chlewiskach ul. Czachowskiego 49, 26 – 510 Chlewiska.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Zdziechowi

 Ogłoszenie_huta_komunalizacja.rtf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Katarzyna Zdziechowicz | Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:33:07.
Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:33:07
Autor: Katarzyna Zdziechowicz
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl