Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy
Chlewiska uchwały Nr V/38/2017 z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/09
Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów mieszkalnictwa i rekreacji w
sołectwie Huta 

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/38/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i rekreacji w sołectwie Huta

 Ogłoszenie o uchwale.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:46:57.
Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:46:57
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl