Zarządzenie Wójta Gminy Chlewiska w sprawie godzin prac urzędu
2020-10-14 11:26:51
  ...więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHLEWISKA o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchhwały Nr XXVI/36/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Chlewiska
2020-09-30 11:45:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.09.2020 r.
2020-09-30 10:07:29
  ...więcej

OGŁOSZENIE
2020-09-08 14:57:33
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2020-09-03 13:46:43
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2020-09-03 10:54:37
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2020-09-03 08:12:56
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  ...więcej

Rolniku, przygotuj się do spisu!
2020-08-04 08:43:08
Rolniku, przygotuj się do spisu!Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Kie  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia
2020-07-28 11:03:24
  ...więcej

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 15 czerwca 2020 roku znak OS.6220.1.2017/18/19/20.JG.1129 o odmowie uvhylenenia decyzji ostatecznej Burmistrza Szydłowca z dnia 1 października 2018 roku
2020-07-17 08:17:24
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2020-07-01 14:47:27
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji
2020-06-19 08:59:02
  ...więcej

Ulotka Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Orońsku dotycząca zasad bioasekuracji w odniesieniu do afrukańskiego pomoru świń.
2020-05-12 14:18:35
  ...więcej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Orońsku dotczącą szczepień psów.
2020-05-12 13:57:12
  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach w wyniku wystąpienia przymrozków
2020-05-12 08:58:24
  ...więcej

Informacja ARiMR dotycząca udzielenia wsparcia w ramach "Modernizacji Gospodarstw Rolnych" obszar nawadniania w gospodarstwie.
2020-05-08 11:57:07
  ...więcej

ARiMR : Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020
2020-04-29 13:09:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: podania do publicznej widomości wykazu obejmującego nieruchomość połozoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w weidencji gruntów jako działka nr 2541/17
2020-04-28 11:00:21
  ...więcej

Zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym
2020-04-08 14:33:36
ZAKAZ WSTĘPU DO LASU Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacj  ...więcej

Dopłaty 2020 ARiMR
2020-04-08 14:31:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 83
następne