Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w sołectwie Leszczyny – etap I
2022-05-11 13:09:28
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr XLVII/12/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miejscowości Chlewiska
2022-04-27 11:34:03
  ...więcej

Gmina Chlewiska przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
2022-04-12 08:01:54
Gmina Chlewiska przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej    Informujemy, że Gmina Chlewiska przygotowuje aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który obowiązywał będzie w latach 2022-2028.  &nb  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2022-03-03 12:34:42
Wójt Gminy Chlewiska zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej n  ...więcej

DECYZJA NR 3.2021/2022 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 4003 Szydłowiec-Antoniów w miejscowości Budki I"
2022-03-03 12:27:27
  ...więcej

Nieodpłatna Pomoc Prawna w powiecie szydłowieckim w 2022 roku
2022-02-02 09:52:44
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4003 Szydłowiec-Antonów w m. Budki Pierwsze"
2022-02-01 11:06:29
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w sprawie fermy drobiu w m. Chlewiska
2022-01-13 12:55:06
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE Wójta Gminu Chlewiska o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 4003 Szydłowiec-Antoniów w m. Budki Pierwsze
2021-12-29 12:38:58
  ...więcej

Zawaidomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4003 Szydłowiec-Antonów w m. Budki Pierwsze"
2021-12-29 12:28:51
  ...więcej

Plan Polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022- Koło Łowieckie Spłonka
2021-12-16 10:02:56
  ...więcej

DECYZJA NR 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2021-11-30 11:26:52
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-11-30 11:23:18
Wójt Gminy zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Paw  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2021-11-24 09:58:05
 Na podstwaie art. 27 ust.8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995-Prawo łowiedzkie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683, z poźn. zm. ) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejminku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału woje  ...więcej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
2021-11-10 12:20:07
  ...więcej

DECYZJA nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich skladowania lub magazynowania
2021-10-28 12:21:40
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania
2021-10-22 13:35:08
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
2021-10-12 14:28:00
  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia
2021-10-12 14:24:24
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 14 września 2021 r. znak: OS.6220.5.2019.J.G.2131 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w m. Chlewiska" na działkach o nr 219,2276,353.354, gm. Chlewiska, pow. szydłowecki, woj. mazowieckie
2021-10-11 15:30:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 137
następne