ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w m. Chlewiska na dz. we.219,2276,353.354 gm. Chlewiska, pow. Szydłowiecki, woj. mazowieckie"
2021-09-17 12:17:46
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2021-08-31 12:04:18
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Jastrzębiu
2021-08-19 08:49:32
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego- Burmistrz Szydłowca zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na " "Rozbudowie fermy drobiu w m. Chlewiska"
2021-08-10 13:17:15
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 1 października 2018 roku znak: OS.6220.1.2017/18/JG.1726
2021-08-10 13:13:37
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Instalowaniu urządzeń w tym antenowych w miejscowości Chlewiska, gm. Chlewiska dz. nr ew. 2154"
2021-08-09 12:23:25
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Jastrzębiu
2021-08-09 11:35:23
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2021-08-09 11:32:55
  ...więcej

DECYZJA NR 1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2021-07-23 15:13:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-07-23 15:07:09
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Jastrzębiu
2021-07-20 11:45:00
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2021-07-20 11:40:46
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
2021-07-05 11:47:09
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2021-07-02 12:36:24
Ocena przydatności wody do kąpieli  ...więcej

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 205/2 w obrębie Zaława"
2021-06-28 14:09:31
  ...więcej

Ogłoszenie o oględzinach
2021-06-25 07:57:18
Ogłoszenie o oględzinach dot. działki w m. Skłoby 1346  ...więcej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Szydłowca o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji przez organ I instancji
2021-06-21 10:43:53
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-06-07 13:11:46
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających
2021-06-01 10:43:58
  ...więcej

SONDAŻ CENOWY- dot. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Pawłowie
2021-05-10 11:57:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 116
następne