DECYZJA NR 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2021-11-30 11:26:52
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-11-30 11:23:18
Wójt Gminy zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Paw  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2021-11-24 09:58:05
 Na podstwaie art. 27 ust.8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995-Prawo łowiedzkie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683, z poźn. zm. ) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejminku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału woje  ...więcej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
2021-11-10 12:20:07
  ...więcej

DECYZJA nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich skladowania lub magazynowania
2021-10-28 12:21:40
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania
2021-10-22 13:35:08
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
2021-10-12 14:28:00
  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia
2021-10-12 14:24:24
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 14 września 2021 r. znak: OS.6220.5.2019.J.G.2131 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w m. Chlewiska" na działkach o nr 219,2276,353.354, gm. Chlewiska, pow. szydłowecki, woj. mazowieckie
2021-10-11 15:30:23
  ...więcej

Ogłoszenie: Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska
2021-09-22 13:32:13
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w m. Chlewiska na dz. we.219,2276,353.354 gm. Chlewiska, pow. Szydłowiecki, woj. mazowieckie"
2021-09-17 12:17:46
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2021-08-31 12:04:18
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Jastrzębiu
2021-08-19 08:49:32
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego- Burmistrz Szydłowca zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na " "Rozbudowie fermy drobiu w m. Chlewiska"
2021-08-10 13:17:15
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 1 października 2018 roku znak: OS.6220.1.2017/18/JG.1726
2021-08-10 13:13:37
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Instalowaniu urządzeń w tym antenowych w miejscowości Chlewiska, gm. Chlewiska dz. nr ew. 2154"
2021-08-09 12:23:25
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Jastrzębiu
2021-08-09 11:35:23
  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2021-08-09 11:32:55
  ...więcej

DECYZJA NR 1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2021-07-23 15:13:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-07-23 15:07:09
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 126
następne