Zawiaodomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2046 położonej w m. Skłoby, gm. Chlewiska
2022-09-29 11:57:24
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 26 sierpnia 2022 r.
2022-09-26 11:59:19
  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
2022-09-13 08:30:15
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 100/2
2022-09-07 08:37:43
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 106
2022-09-07 08:35:03
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 107
2022-09-07 08:33:47
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 108
2022-09-07 08:32:15
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 109
2022-09-07 08:28:49
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celow ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 101 położonej w Nadolnej, dot. właściciela działki 121
2022-09-07 08:24:15
  ...więcej

Ogłoszenie o komunalizacji działki
2022-09-06 12:35:07
Treść ogłoszenie wraz z drukiem do pobrania https://bip.efekt.pl/panel/chlewiska.bip.gmina.pl/dodaj_tekst2.php?np=cmentarz%202022.zip&id=98&n_id=  ...więcej

Ogłoszenie: Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska
2022-09-06 12:31:37
Treść ogłoszenie wraz z drukiem do pobrania https://drive.google.com/file/d/1XCPIOTnbWdwMkWibhhyUy2gZ17CKU26a/view?usp=sharing      ...więcej

ZAWIADOMIENIE- BWIESCZENIE o wydaniu decyzji Burmistrza Szydłowca
2022-09-02 14:03:01
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szydłowca znak OS.6220.5.2019/2022.JG.2065
2022-09-02 13:21:37
  ...więcej

Komunikat Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczący skladanych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
2022-08-31 10:35:11
  ...więcej

Ogłoszenie o wysokości taryfy za wodę i ścieki
2022-08-08 14:52:48
  ...więcej

Ocena jakości wody-kąpielisko na zalewie w Szydłwcu
2022-07-29 09:15:14
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
2022-07-27 12:14:02
  ...więcej

Strategia Rozwoju Gminy Chlewiska na lata 2022-20228 wraz z diagnozą
2022-06-27 14:42:09
Folder skompresowany w formacie zip do pobrania  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska dot. Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska na lata 2022-2028
2022-06-27 14:34:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska dot. Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska na lata 2022-2028  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w sołectwie Leszczyny – etap I
2022-05-11 13:09:28
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 156
następne