Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego
2023-09-22 14:26:29
  ...więcej

Harmonogram polowań na sezon 2023/2024 Koło Łowiecki "Bażant" w Radomiu
2023-09-22 14:22:54
  ...więcej

Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym na temat możliwości pozyskania funduszy europejskich dla mieszkańców Gminy Chlewiska
2023-09-21 09:55:20
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dot. budowy instalacji fotowoltaicznej w m. Cukrówka
2023-09-21 09:14:00
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni awaryjnej nr 2 w m. Huta
2023-09-19 13:50:34
  ...więcej

Informacja Wojewody mazowieckiego o wydaniu decyzji dot. nabycia spadkuprzez powiat Szydłowiecki prawa własności nieruchomości położonej w powiecie szydłowiecki, gminie Chlewiska, obręb 0005 Budki
2023-09-15 10:26:51
  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w m. Chlewiska
2023-09-15 10:11:08
  ...więcej

Decyzja nakazująca usunęcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
2023-09-06 14:34:13
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dot. budowy instalacji fotowoltaicznej w m. Cukrówka
2023-08-30 14:13:25
  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do ralizacji przedsięwzięcia dot. budowy instalacji fotowoltaicznej w m. Cukrówka
2023-08-30 14:10:55
  ...więcej

OCENA JAKOŚCI WODY dot. przydatności wody do kąpieli w Kąpielisku na zalewie w Szydłowcu
2023-08-30 12:48:21
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
2023-08-30 12:15:30
  ...więcej

korekta planu polowań zbiorowych w obwodach 558,369, 101 i 86 w sezonie 2023/2024- Koło Łowieckie "DZIK' NR 29
2023-08-17 14:24:16
  ...więcej

OCENA JAKOŚCI WODY dot. przydatności wody do kąpieli w Kąpielisku na zalewie w Szydłowcu
2023-08-08 10:25:49
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-08-03 13:56:53
  ...więcej

Decyzja nr 7/2023
2023-08-03 13:49:32
  ...więcej

Decyzja nr 6/2023
2023-08-02 11:35:07
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-08-02 10:58:03
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-08-01 11:07:24
  ...więcej

Decyzja 4/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
2023-08-01 11:06:20
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 239
następne