OGŁOSZENIE o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
2023-02-01 12:03:49
  ...więcej

Informacja Starosty Szydłowieckiego w srawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków na sołectwach: Nadolna, Stefanków, Skłoby oraz Wola Zagrodnia
2023-01-31 11:31:08
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca dot. fermu drobiu
2023-01-09 13:10:21
  ...więcej

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Chlewiska
2023-01-02 13:44:20
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wraz z deklaracją.  ...więcej

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 08.11.2022r., Chlewiska.
2022-12-19 13:49:03
  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Chlewiska dotycząca zakupu węgla po cenach preferencyjnych
2022-12-19 11:46:14
  ...więcej

OBWIESZCZENIE-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
2022-12-09 12:00:15
  ...więcej

Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2022-12-07 13:52:16
  ...więcej

INFORMACJA-o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w trybie postępowania zwiazanego z tą modernizacją
2022-12-01 14:40:46
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca
2022-11-24 12:53:33
Dotyczy inwestycji pn. ,,Budowa fermy drobiu ,,  ...więcej

Informacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniowie
2022-11-21 09:08:48
Zakup sprzetu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Broniowie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodo  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Chlewiska w sprawie wydawania zaświadczeń potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach
2022-11-17 14:30:26
  ...więcej

Obwieszczenie o udostepnieniu do publicznego wglądu programu ochrony środowiska dla Gminy Chlewiska na lata 2022-2025
2022-11-16 14:16:58
obwieszczenie - https://drive.google.com/file/d/15FsA_-3YgY0zfMd2roxpmC_f0qA6MRb6/view?usp=sharing POŚ- https://drive.google.com/file/d/1Wl91G4vCoJvetxWrslRRRznXxOqYq8PA/view?usp=sharing Prognoza - https://drive.google.com/file/d/1iY_NVb_bEvdJmvp8  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska dot. Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska na lata 2022-2028
2022-11-15 12:46:46
Obwieszczenie treść https://drive.google.com/file/d/19UUll1mMePMYIpaL678WeXseKq6qJspc/view?usp=sharing Prognoza https://drive.google.com/file/d/1HxPemRbpsuFP_AzJGyOvTbra4zHQOWyT/view?usp=sharing Strategia Rozwoju Gminy Chlewiska projekt    ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęci postępowania administracyjnego
2022-10-21 08:31:16
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca
2022-10-19 13:53:54
  ...więcej

Zawiadomienie o oględzinach w m. Skłoby na działe nr ewid.2046, dot. obowiązku usunięcia odpadów
2022-10-19 09:06:41
  ...więcej

Zawiaodomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2046 położonej w m. Skłoby, gm. Chlewiska
2022-09-29 11:57:24
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 26 sierpnia 2022 r.
2022-09-26 11:59:19
  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
2022-09-13 08:30:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 173
następne