SONDAŻ CENOWY- dot. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Pawłowie
2021-05-10 11:57:39
  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia
2021-05-04 08:56:50
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
2021-04-16 12:49:29
o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca z dnia 19 marca 2021 roku, znak OS.6220.5.2019.695 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Chlewiska" na działk  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-03-26 09:30:15
Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania dowodowego
2021-02-11 13:49:20
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
2021-02-10 14:37:33
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska
2021-02-05 12:24:35
  ...więcej

Wójt Gminy Chlewiska - Gminny Komisarz Spisowy w Chlewiskach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
2021-01-27 08:03:51
  Wójt Gminy Chlewiska - Gminny Komisarz Spisowy w Chlewiskach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych    ...więcej

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w 2021 roku w Powiecie Szydłowieckim
2021-01-15 09:31:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach
2021-01-04 14:11:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia
2021-01-04 14:05:23
Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. dz. nr 66/1 obręb Stanisławów
2020-11-24 14:41:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. dz. nr 66/1 obręb Stanisławów  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu
2020-11-16 14:23:19
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.10.2020 r.
2020-10-28 14:56:45
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Chlewiska w sprawie godzin prac urzędu
2020-10-14 11:26:51
  ...więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHLEWISKA o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchhwały Nr XXVI/36/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Chlewiska
2020-09-30 11:45:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.09.2020 r.
2020-09-30 10:07:29
  ...więcej

OGŁOSZENIE
2020-09-08 14:57:33
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.  ...więcej

Ocena jakości wody kąpieliska na zalewie w Szydłowcu
2020-09-03 13:46:43
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2020-09-03 10:54:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 97
następne