Informacja z wykonania budżetu Gminy Chlewiska za 2022 rok
2023-05-30 12:49:50
  ...więcej

Informacja dot. zwtoru podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej
2023-05-30 10:05:11
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca dot. fermy drobiu
2023-05-18 13:40:21
  ...więcej

DECYZJA NR 2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2023-05-18 11:27:10
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-05-18 11:25:24
  ...więcej

Komunikat w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
2023-05-18 11:21:57
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wsczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 400111W relacji Aleksandrów -Budki gm. Chlewiska"
2023-05-11 10:30:26
  ...więcej

DECYZJA NR 3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2023-04-26 11:37:45
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-04-26 11:35:45
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dot. realizacji przedsięwzięcia pod nazwą - wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej na działce nr 434/4 w m. Ostałów
2023-04-25 14:10:43
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydana decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą - Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającej pobór wód podziemnych dot. m. Skłoby
2023-04-04 12:42:37
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-04-03 10:28:27
  ...więcej

DECYZJA NR 1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reagminneję przedsięwzięcia dot. "Przebudowa drogi gminnej nr 400111W Aleksandrów-Budki"
2023-04-03 10:22:19
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu dot. przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Chlewiska" na działce o nr 219,2276,353,354, gm. Chlewiska pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie"
2023-03-22 15:07:30
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowie jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 10 MW włacznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Chlewiska obręb Broniów działka numer ewidencyjny 838"
2023-03-22 14:27:13
  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanwgo do realizacji przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 10 MW włacznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Chlewiska obręb Broniów działka numer ewidencyjny 838"
2023-03-22 14:23:39
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 400111W Aleksandrów-Budki".
2023-03-16 16:43:09
  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2023-03-13 11:40:35
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
2023-03-08 12:35:53
  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanwgo do realizacji przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 831/2 w m. Skłoby
2023-03-08 12:32:29
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 197
następne