Informacja z wyboru oferty na usługę wykonania
zadania pn.: „Stworzenie strony internetowej dla
gminy Chlewiska dostosowanej do standardu WCAG2.1,
w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina”
 DOC260723.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-26 15:25:05.
Informacja z otwarcia i wyboru oferty na
„Wydzierżawienie placu o pow. 1500 m² na
wykonanie usługi gastronomicznej podczas XIX-go
Święta Żelaza i Stali w dniu 06.08.2023r., pod
wyłączną sprzedaż produktów gastronomicznych
w zakresie piwa oraz potraw typu grill.
 informacja z otwarcia i wybory wykonawcy ogrodek.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-07-21 14:12:49.
Zapytanie ofertowe na „Wydzierżawienie placu o
pow. 1500 m² na wykonanie usługi gastronomicznej
podczas XIX-go Święta Żelaza i Stali w dniu
06.08.2023r., pod wyłączną sprzedaż produktów
gastronomicznych w zakresie piwa oraz potraw typu
grill.
 zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-07-12 14:28:27.
Informacja z otwarcia ofert na usługę
polegającą na: „Stworzeniu strony internetowej
dla gminy Chlewiska dostosowanej do standardu
WCAG2.1, w ramach realizacji projektu Cyfrowa
Gmina”
 notatka z otwarcia ofert strona gminy.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2023-07-07 09:52:15.
Informacja z wyboru oferty w ramach zapytania
ofertowego na "Usługę Kompleksowej Organizacji
Techniki Estradowej podczas „XIX-go Święta
Żelaza i Stali”.
 informacja z wyboru oferty swieto 2023.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-07-05 14:52:11.
Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania
ofertowego na "Usługę Kompleksowej Organizacji
Techniki Estradowej podczas „XIX-go Święta
Żelaza i Stali”.
 informacja z otwarcia ofert swieto 2023 2.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-07-05 14:44:16 | Data modyfikacji: 2023-07-05 14:50:18.
Odpowiedź na pytanie oraz zmiana warunków
udziału w zapytaniu ofertowym na "Usługę
Kompleksowej Organizacji Techniki Estradowej
podczas „XIX-go Święta Żelaza i Stali”.
 info swieto zelaza.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-06-29 11:33:04 | Data modyfikacji: 2023-06-29 12:03:26.
Informacja z wyboru oferty w ramach zadania
„Likwidacja pokryć dachowych zawierających
azbest na terenie Gminy Chlewiska”
 wybór oferty azbest 2023 II zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-28 10:58:26.
informacja z otwarcia ofert w ramach zadania
„Likwidacja pokryć dachowych zawierających
azbest na terenie Gminy Chlewiska”, po
dodatkowym naborze
 notatka z otwarcia ofert dodatkowy nabor.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-27 14:50:34.
informacja z otwarcia ofert w ramach zadania
„Likwidacja pokryć dachowych zawierających
azbest na terenie Gminy Chlewiska”, drugi nabór
 notatka z otwarcia ofert 2023 drugie zapytanie azbest.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-27 11:53:50.
Zaproszenie do składania ofert na usługę
wykonania zadania pn.: „Stworzenie strony
internetowej dla gminy Chlewiska dostosowanej do
standardu WCAG2.1, w ramach realizacji projektu
Cyfrowa Gmina”
 9 zapytanie stowrzenie strony internetowej .zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-26 13:48:34.
Zaproszenie do składania ofert na Usługę
Kompleksowej Organizacji Techniki Estradowej
podczas „XIX-go Święta Żelaza i Stali”.
 swieto zelaza 2023.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-06-23 11:42:35.
Zapytanie ofertowe w ramach zadania „Likwidacja
pokryć dachowych zawierających azbest na terenie
Gminy Chlewiska”, drugi nabór
 11 zapytanie azbest.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-23 11:16:59 | Data modyfikacji: 2023-06-23 11:24:26.
Informacja z wyboru oferty na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska".
 notatka z wybory oferty.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-20 13:21:35.
Informacja z otwarcia ofert na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska".
 info z otwarcia.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-06 14:31:03.
Wybór oferty na zakup agregatów prądotworczych
dla Stacji Uzdatniania Wody w Hucie i Skłobach
 rozstrzygnięcie zakup agregatów. 2023.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:29:55.
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska".
 nadzor wodociąg Pawłów.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:26:33 | Data modyfikacji: 2023-03-30 13:42:58.
informacja z otwarcia ofert w ramach sondażu na
zakup agregatów prądotworczych dla Stacji
Uzdatniania Wody w Hucie i Skłobach
 informacja z otwarcia ofert 21.03.2023 agregaty.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-21 09:42:52.
Odpowiedzi na zadane pytania w ramach sondażu na
zakup agregatów prądotworczych dla Stacji
Uzdatniania Wody w Hucie i Skłobach
 odpowiedzi na pytania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2023-03-17 13:57:00.
Wybór oferty na zadanie „Likwidacja pokryć
dachowych zawierających azbest na terenie Gminy
Chlewiska – 2023”
 wybór oferty azbest 2023.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:59:37.
Sondaż na zakup agregatów prądotworczych dla
Stacji Uzdatniania Wody w Hucie i Skłobach
 zakup agregatów do Suw.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:10:31.
Informacja z otwarcia ofert „Likwidacja pokryć
dachowych zawierających azbest na terenie Gminy
Chlewiska – 2023”
 informacja z otwarcia ofert_azbest_23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-20 11:30:22 | Data modyfikacji: 2023-03-14 14:02:18.
Zaproszenie do składania ofert na zadanie
„Likwidacja pokryć dachowych zawierających
azbest na terenie Gminy Chlewiska – 2023”
 zapytanie azbest 2023.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:02:38.
Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:02:38
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Kamil Rogala