Informacja z otwarcia ofert do przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa i
przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Ostałówku"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8e701bf2-e428-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 informacja z otwarcia ofert świetlica.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-16 12:16:39.
Unieważnienie postępowania w ramach przetargu w
trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 unieważnienie postepowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-15 14:26:29.
Odpowiedzi na zadane pytania do przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa i
przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Ostałówku"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8e701bf2-e428-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 odpowiedzi www.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-11 15:15:40.
Wynik postępowania w ramach przetargu w trybie
podstawowym prowadzonym przez OSP w Skłobach na
"Dostawa - zakup fabrycznie nowego, średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a308f007-d44f-11ed-9355-06954b8c6cb9

 Wynik www.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Prezes OSP Skłoby | Data wprowadzenia: 2023-05-11 15:01:30.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
"Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Ostałówku"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8e701bf2-e428-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 7. przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostałówku.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-27 09:07:04 | Data modyfikacji: 2023-04-27 09:09:37.
Wynik postępowania w ramach przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 www.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2023-04-18 10:21:22.
Drugi przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji
prowadzony przez OSP w Skłobach na "Dostawa -
zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a308f007-d44f-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Prezes OSP Skłoby | Data wprowadzenia: 2023-04-06 12:03:44.
Unieważnienie postępowania prowadzonego przez
OSP w Skłobach na "Dostawa - zakup fabrycznie
nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach" zgodnie
z art. 255 ust. 1 PZP (z powodu braku ofert)
 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Prezes OSP Skłoby | Data wprowadzenia: 2023-04-06 12:00:22.
Informacja z otwarcia ofert w ramach przetargu w
trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 info skan.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:18:53.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji
prowadzony przez OSP w Skłobach na "Dostawa -
zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99fa51fa-cc67-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Prezes OSP Skłoby | Data wprowadzenia: 2023-03-27 09:25:36.
Odpowiedzi na zadane pytania w ramach przetargu w
trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 odpowiedzi na zadane pytania do postępowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-17 15:01:36.
Wynik postępowania- rozstrzygnięcie do przetargu
w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach"
 wynik postępowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-17 13:36:32.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
„Budowa i przebudowa istniejącej sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów
gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 swz z załącznikami.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-09 14:56:59.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w Chlewiskach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e18369c-b2a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 informacja z otwarcia ofert korekta ceny.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-09 12:06:07.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e18369c-b2a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 rozbudowa sieci kanalizacyjniej w chlewiskach.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2023-02-22 15:18:25.
Plan zamówień na 2023 rok
 2023_BZP 00064323_01_P.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-27 13:39:08.
Data wprowadzenia: 2023-01-27 13:39:08
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Kamil Rogala