Przetarg w trybie podstawowym na zadanie
„Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym
udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i
dystrybucji w okresie trwania umowy”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe3dd829-95bc-11ee-9ee7-e2087ac16d09

 25. olej napędowy.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-12-08 12:56:22.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu na Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Chlewiska

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-193b427c-7d4a-11ee-9aa3-96d3b4440790

 wynik strona odpady.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 11:29:14.
informacja z otwarcia ofert w przetargu na
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Chlewiska

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-193b427c-7d4a-11ee-9aa3-96d3b4440790

 informacja z otwarcia ofert23.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-17 12:59:00.
kwota zabezpieczona Przetarg w trybie podstawowym
bez negocjacji na Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Chlewiska

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-193b427c-7d4a-11ee-9aa3-96d3b4440790

 kwota zabezpieczona.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-17 11:56:46.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Chlewiska

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-193b427c-7d4a-11ee-9aa3-96d3b4440790

 22. odpady 2023.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 12:18:29.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej w
przetargu w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
Przebudowa drogi gminnej w Zawoni

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bae32b5-68ec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 informacja o wyborze oferty www.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-07 10:29:06.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
III przetargu w trybie podstawowym na zadanie
p.n.: „Budowa i przebudowa istniejącej sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów
gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a35c87cb-6369-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-02 15:03:38.
informacja z otwacia ofert do przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: Przebudowa drogi
gminnej w Zawoni

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bae32b5-68ec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 informacja o otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-30 12:50:52.
Wyjaśnienia do SWZ do przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: Przebudowa drogi
gminnej w Zawoni

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bae32b5-68ec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 20 zawonia droga wyjaśnienie do SWZ.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-26 09:50:32.
Informacja z otwarcia ofert w III przetargu w
trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a35c87cb-6369-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 informacja z otwarcia ofert wodociag Pawłów.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-23 12:51:39.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
Przebudowa drogi gminnej w Zawoni

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bae32b5-68ec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 SWZ z załącznikami zawonia droga.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-12 14:54:01 | Data modyfikacji: 2023-10-12 14:55:11.
Aktualizacja planu postępowań 2023
 2023_BZP 00064323_05_P.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-12 12:39:48.
III Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
„Budowa i przebudowa istniejącej sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów
gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a35c87cb-6369-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-06 09:50:24.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie: "Zakup i montaż budynku kontenerowego
szatni dla UKS Hubal"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-df9181fa-4c94-11ee-9aa3-96d3b4440790

 IMG_20231004_115619.jpg

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-04 11:40:44 | Data modyfikacji: 2023-10-04 12:21:30.
Unieważnienie postępowania II Przetarg w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3a648a3-5144-11ee-9aa3-96d3b4440790

 wynik uniewaznienie strona.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-02 12:20:39.
Informacja z otwarcia ofert II Przetarg w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3a648a3-5144-11ee-9aa3-96d3b4440790

 DOC290923-29092023131733.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-29 13:21:06.
Odpowiedzi na zadane pytania II Przetarg w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3a648a3-5144-11ee-9aa3-96d3b4440790

 odpowiedzi strona wodociag.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-26 15:20:14.
Informacja z otwarcia ofert w II przetargu w
trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
"Zakup i montaż budynku kontenerowego szatni dla
UKS Hubal"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-df9181fa-4c94-11ee-9aa3-96d3b4440790

 informacja z otwarcia ofert szatnie.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 13:07:35.
II Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
„Budowa i przebudowa istniejącej sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów
gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3a648a3-5144-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 15:21:55 | Data modyfikacji: 2023-09-14 15:25:01.
informacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty w
II przetargu w trybie podstawowym na dostawę w
ramach zadania Zakup sprzętu i oprogramowania
przez Gminę Chlewiska w ramach realizacji
projektu Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84d981e3-4012-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 wynik strona cyfrowa gmina.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-14 14:15:21.
II Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie: "Zakup i montaż budynku kontenerowego
szatni dla UKS Hubal"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-df9181fa-4c94-11ee-9aa3-96d3b4440790

 SWZ z załącznikami szatnie.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:00:52.
Informacja z otwarcia ofert w II przetargu w
trybie podstawowym na dostawę w ramach zadania
Zakup sprzętu i oprogramowania przez Gminę
Chlewiska w ramach realizacji projektu Cyfrowa
Gmina

 


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84d981e3-4012-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 informacja z otwarcia ofert cyfrowa.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-29 12:02:49 | Data modyfikacji: 2023-08-29 12:10:09.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach
postępowania Zakup sprzętu i oprogramowania
przez Gminę Chlewiska w ramach realizacji
projektu Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84d981e3-4012-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 odpowiedzi strona25.08.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-25 12:18:38.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie „Modernizacja budynku GOK w
Chlewiskach”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52fa9316-2169-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 wynik strona gok.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-25 11:46:21.
Informacja o wyniku postępowania w przetargu w
trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Koszorów”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef0fb988-20a2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 strona wynki droga Koszorów.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-25 11:39:01.
II Przetarg w trybie podstawowym na dostawę w
ramach zadania Zakup sprzętu i oprogramowania
przez Gminę Chlewiska w ramach realizacji
projektu Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84d981e3-4012-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 SWZ ZP.271.15.2023.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-21 14:16:11.
Unieważnienie postępowania postępowania Zakup
sprzętu i oprogramowania przez Gminę Chlewiska w
ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa321bc-2b90-11ee-9aa3-96d3b4440790

 Wynik www unieważnienie cyfrowa.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-21 13:27:59.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie: "Zakup i montaż budynku kontenerowego
szatni dla UKS Hubal"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0ea99b2-31d3-11ee-9aa3-96d3b4440790

 Zakup i montaż budynku kontenerowego szatni dla UKS Hubal SWZ z zalacznikami.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-09 14:31:00.
Informacja z otwarcia ofert postępowania Zakup
sprzętu i oprogramowania przez Gminę Chlewiska w
ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa321bc-2b90-11ee-9aa3-96d3b4440790

 informacja z otwarcia ofert cyfrowa gmina.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-07 13:23:46.
Aktualizacja planu postępowań 2023
 2023_BZP 00064323_04_P.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-03 09:56:20.
Odpowiedzi na pytania w ramach postepowania Zakup
sprzętu i oprogramowania przez Gminę Chlewiska w
ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa321bc-2b90-11ee-9aa3-96d3b4440790

 odpowiedz strona 2 pytania..pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-03 09:37:14.
Zmiana terminu składania ofert w ramach
postepowania Zakup sprzętu i oprogramowania przez
Gminę Chlewiska w ramach realizacji projektu
Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa321bc-2b90-11ee-9aa3-96d3b4440790

 zmienione SWZ i zmienione ogłoszenie Cyfrowa Gmina.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-03 09:35:32.
Wyjaśnienia do SWZ w ramach postepowania Zakup
sprzętu i oprogramowania przez Gminę Chlewiska w
ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa321bc-2b90-11ee-9aa3-96d3b4440790

 wyjaśnienie swz1.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 11:38:19 | Data modyfikacji: 2023-07-31 11:59:59.
Poprawione odpowiedzi na pytania w ramach
postepowania Zakup sprzętu i oprogramowania przez
Gminę Chlewiska w ramach realizacji projektu
Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa321bc-2b90-11ee-9aa3-96d3b4440790

 odpowiedz strona poprawka1.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 11:32:47 | Data modyfikacji: 2023-07-31 11:59:17.
Odpowiedzi na pytania w ramach postepowania Zakup
sprzętu i oprogramowania przez Gminę Chlewiska w
ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa321bc-2b90-11ee-9aa3-96d3b4440790

 odpowiedz strona.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-28 15:32:57.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie
"Modernizacja budynku GOK w Chlewiskach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52fa9316-2169-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 informacja z otwarcia ofert gok 2023.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-28 13:10:32.
Informacja z otwarcia ofert na zadania "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Koszorów"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef0fb988-20a2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 informacja z otwarcia ofert koszorów 2023.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-28 11:49:01 | Data modyfikacji: 2023-07-28 11:50:16.
Przetarg w trybie podstawowym na dostawę w ramach
zadania Zakup sprzętu i oprogramowania przez
Gminę Chlewiska w ramach realizacji projektu
Cyfrowa Gmina

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa321bc-2b90-11ee-9aa3-96d3b4440790

 8. Cyfrowa Gmina.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-26 12:15:31.
Wynik postępowania w ramach przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa i
przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Ostałówku"
 wynik www Ostałówek Świetlica.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-14 09:11:02.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie „Modernizacja budynku GOK w
Chlewiskach”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52fa9316-2169-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 SWZ wraz z załącznikami modernizacja budynku Goku w Chlewiskach.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:49:53.
Aktualizacja planu postępowań 2023
 2023_BZP 00064323_03_P.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-13 11:56:15.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Koszorów”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef0fb988-20a2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 swz z załącznikami koszorów droga1.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-12 14:07:53 | Data modyfikacji: 2023-07-13 10:04:04.
Aktualizacja planu postępowań 2023
 2023_BZP 00064323_02_P.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-12 14:03:28.
Informacja z otwarcia ofert do przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa i
przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Ostałówku"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8e701bf2-e428-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 informacja z otwarcia ofert świetlica.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-16 12:16:39.
Unieważnienie postępowania w ramach przetargu w
trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 unieważnienie postepowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-15 14:26:29.
Odpowiedzi na zadane pytania do przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa i
przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Ostałówku"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8e701bf2-e428-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 odpowiedzi www.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-11 15:15:40.
Wynik postępowania w ramach przetargu w trybie
podstawowym prowadzonym przez OSP w Skłobach na
"Dostawa - zakup fabrycznie nowego, średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a308f007-d44f-11ed-9355-06954b8c6cb9

 Wynik www.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Prezes OSP Skłoby | Data wprowadzenia: 2023-05-11 15:01:30.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
"Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Ostałówku"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8e701bf2-e428-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 7. przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostałówku.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-27 09:07:04 | Data modyfikacji: 2023-04-27 09:09:37.
Wynik postępowania w ramach przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 www.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2023-04-18 10:21:22.
Drugi przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji
prowadzony przez OSP w Skłobach na "Dostawa -
zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a308f007-d44f-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Prezes OSP Skłoby | Data wprowadzenia: 2023-04-06 12:03:44.
Unieważnienie postępowania prowadzonego przez
OSP w Skłobach na "Dostawa - zakup fabrycznie
nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach" zgodnie
z art. 255 ust. 1 PZP (z powodu braku ofert)
 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Prezes OSP Skłoby | Data wprowadzenia: 2023-04-06 12:00:22.
Informacja z otwarcia ofert w ramach przetargu w
trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 info skan.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:18:53.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji
prowadzony przez OSP w Skłobach na "Dostawa -
zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99fa51fa-cc67-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Prezes OSP Skłoby | Data wprowadzenia: 2023-03-27 09:25:36.
Odpowiedzi na zadane pytania w ramach przetargu w
trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 odpowiedzi na zadane pytania do postępowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-17 15:01:36.
Wynik postępowania- rozstrzygnięcie do przetargu
w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach"
 wynik postępowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-17 13:36:32.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
„Budowa i przebudowa istniejącej sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów
gm. Chlewiska”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f0573e4-be4f-11ed-b311-9aae6ad31be8

 swz z załącznikami.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-09 14:56:59.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu w trybie
podstawowym na zadanie p.n.: "Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w Chlewiskach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e18369c-b2a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 informacja z otwarcia ofert korekta ceny.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-09 12:06:07.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie p.n.:
"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e18369c-b2a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 rozbudowa sieci kanalizacyjniej w chlewiskach.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2023-02-22 15:18:25.
Plan zamówień na 2023 rok
 2023_BZP 00064323_01_P.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-27 13:39:08.
Data wprowadzenia: 2023-01-27 13:39:08
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Kamil Rogala