Uchwała Nr LXXI/70/23 z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktow żywnościowych dla osób obiętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 Uchwała Nr.70.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-12-07 09:39:45.
Uchwała Nr LXXI/69/23 z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób obiętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 Uchwała Nr 69.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-12-07 09:33:18.
Uchwała Nr LXXI/68/23 z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 Uchwała Nr 68.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-12-07 09:29:49.
Uchwała Nr LXXI/67/23 z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 67.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-12-07 09:27:47.
Uchwała Nr LXXI/66/23 z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2023-2034

 Uchwała nr 66.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-12-07 09:20:15.
Uchwała Nr LXX/65/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach

 Uchwała Nr 65.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:29:59.
Uchwała Nr LXX/64/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

 Uchwała Nr 64.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:28:08.
Uchwała Nr LXX/63/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

 Uchwała Nr 63.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:26:44.
Uchwała Nr LXX/62/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

 Uchwała Nr 62.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:25:35.
Uchwała Nr LXX/61/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2024 rok

 Uchwała Nr 61.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:24:14.
Uchwała Nr LXX/60/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.

 Uchwała Nr 60.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:22:04.
Uchwała Nr LXX/59/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 Uchwała Nr 59.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:13:56.
Uchwała Nr LXX/58/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 58.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:12:08 | Data modyfikacji: 2023-12-07 09:25:55.
Uchwała Nr LXX/57/23 z dnia 31 października
2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2023-2034

 Uchwała Nr 57.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:08:04 | Data modyfikacji: 2023-12-07 09:24:51.
Uchwała Nr LXIX/56/23 z dnia 29 września 2023r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonoweg w Szydłowcu

 Uchwała Nr 56.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-10-26 10:19:46 | Data modyfikacji: 2023-10-26 10:20:48.
Uchwała Nr LXIX/55/23 z dnia 29 września 2023r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy Chlewiska

 Uchwała Nr 55.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-10-26 10:16:44.
Uchwała Nr LXIX/54/23 z dnia 29 września 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 54.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-10-26 10:15:27.
Uchwała Nr LXVIII/53/23 z dnia 14 września
2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/75/2022 Rady Gminy Chlewiska z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

 Uchwała Nr 53.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-22 14:42:16.
Uchwała Nr LXVIII/52/23 z dnia 14 września
2023r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Chlewiska

 Uchwała Nr 52.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-22 14:40:26.
Uchwała Nr LXVIII/51/23 z dnia 14 września
2023r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chlewiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

 Uchwała Nr 51.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-22 14:37:28 | Data modyfikacji: 2023-09-22 14:38:35.
Uchwała Nr LXVIII/50/23 z dnia 14 września
2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 50.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-22 14:32:03.
Uchwała Nr LXVIII/49/23 z dnia 14 września
2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała Nr 49.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-22 14:29:25.
Uchwała Nr LXVII/48/23 z dnia 25 sierpnia 2023r.

w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chlewiska-Aktualizacja

 Uchwała Nr 48.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-05 09:35:05.
Uchwała Nr LXVII/47/23 z dnia 25 sierpnia 2023r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chlewiskach

 Uchwała Nr 47.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-05 09:32:51.
Uchwała Nr LXVII/46/23 z dnia 25 sierpnia 2023r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 Uchwała Nr 46.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-05 09:30:42.
Uchwała Nr LXVII/45/23 z dnia 25 sierpnia 2023r.

w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

 Uchwała Nr 45.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-05 09:26:30.
Uchwała Nr LXVII/44/23 z dnia 25 sierpnia 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 44.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-05 09:25:00.
Uchwała Nr LXVII/43/23 z dnia 25 sierpnia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała Nr 43.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-09-05 09:19:45.
Uchwała Nr LXVI/42/23 z dnia 14 lipca 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 42.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-20 10:05:10.
Uchwała Nr LXVI/41/23 z dnia 14 lipca 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała Nr 41.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-20 10:03:52.
Uchwała Nr LXV/40/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 40.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:23:34.
Uchwała Nr LXV/39/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała Nr 39.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:22:24.
Uchwała Nr LXV/38/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

 Uchwała Nr 38.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:20:31.
Uchwała Nr LXV/37/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chlewiska na lata 2023-2025

 Uchwała Nr 37.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:18:42.
Uchwała Nr LXV/36/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach

 Uchwała Nr 36.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:17:13.
Uchwała Nr LXV/35/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chlewiska na lata 2023-2028"

 Uchwała Nr 35.23.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:08:17 | Data modyfikacji: 2023-07-19 11:14:42.
Uchwała Nr LXV/34/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

 Uchwała Nr 34.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:06:11.
Uchwała Nr LXV/33/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

 Uchwała Nr 33.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:05:00.
Uchwała Nr LXV/32/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chlewiska za 2022 rok

 Uchwała Nr 32.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:03:39.
Uchwała Nr LXV/31/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiska za 2022 rok

 Uchwała Nr 31.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 11:01:59.
Uchwała Nr LXV/30/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

 Uchwała Nr 30.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-19 10:56:45.
Uchwała Nr LXV/29/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania

 Uchwała Nr 29.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-07-18 13:06:39 | Data modyfikacji: 2023-07-19 10:28:57.
Uchwała Nr LXIV/28/23 z dnia 31 maja 2023r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 Uchwała Nr 28.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-06-07 11:56:56.
Uchwała Nr LXIV/27/23 z dnia 31 maja 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 27.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-06-07 11:50:05.
Uchwała Nr LXIV/26/23 z dnia 31 maja 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała Nr 26.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-06-07 11:48:06 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:50:41.
Uchwała Nr LXIII/25/23 z dnia 11 maja 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Chlewiska nieruchomości położonej w miejscowości Skłoby

 Uchwała Nr 25.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-18 09:00:44 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:43:55.
Uchwała Nr LXIII/24/23 z dnia 11 maja 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 24.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-18 08:57:45 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:43:22.
Uchwała Nr LXIII/23/23 z dnia 11 maja 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała Nr 23.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-18 08:56:36 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:42:55.
Uchwała Nr LXII/22/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie udzielenia pmocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego

 Uchwała Nr 22.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-12 12:19:48 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:42:32.
Uchwała Nr LXII/21/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 21.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-12 12:18:27 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:42:11.
Uchwała Nr LXII/20/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała Nr 20.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-12 12:17:11 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:41:50.
Uchwała Nr LXII/19/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości w wyniku komunalizacji

 Uchwała Nr 19.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:50:18 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:41:25.
Uchwała Nr LXII/18/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

 Uchwała Nr 18.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:48:18 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:41:04.
Uchwała Nr LXII/17/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców

 Uchwała Nr 17.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:46:17 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:40:44.
Uchwała Nr LXII/16/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiazani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości cieklych

 Uchwała Nr 16.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:42:54 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:40:22.
Uchwała Nr LXII/15/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Chlewiska nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Ostałówek

 Uchwała Nr 15.2023r..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:30:13 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:40:00.
Uchwała Nr LXII/14/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2023 roku

 Uchwała Nr 14.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:23:19 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:39:29.
Uchwała Nr LXII/13/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

 Uchwała Nr 13.2023.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:18:15 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:38:35.
Uchwała Nr LXII/12/23 z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miejscowości Chlewiska etap-I

 Uchwała Nr 12.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:15:10 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:38:01.
Uchwała Nr LXI/11/23 z dnia 27 lutego 2023r.

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiana w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób obiętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wraz z późn. zm.

 Uchwała Nr 11.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:12:24 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:34:59.
Uchwała Nr LXI/10/23 z dnia 27 lutego 2023r.

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób obiętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wraz z późn. zm.

 Uchwała Nr 10.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:05:46 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:34:34.
Uchwała Nr LXI/9/23 z dnia 27 lutego 2023r.

uchwała zmieniająca w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wraz z późn.zm.

 Uchwała Nr 9.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 09:02:28 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:34:09.
Uchwała Nr LXI/8/23 z dnia 27 lutego 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 8.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 08:59:30 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:33:44.
Uchwała Nr LXI/7/23 z dnia 27 lutego 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała nr 7.2023r.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 08:35:02 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:33:14.
Uchwała Nr LX/6/23 z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Gminy Chlewiska na lata 2022-2028"

 Uchwała Nr 6.2023.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-14 07:56:39 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:31:52.
Uchwała Nr LX/5/23 z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Chlewiskach oraz nadania jej statutu

 Uchwała Nr 5.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:30:22 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:31:18.
Uchwała Nr LX/4/23 z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego

 Uchwała Nr 4.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-08 14:24:10 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:30:51.
chwała Nr LX/3/23 z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

 Uchwała Nr 3.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-08 13:28:33 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:26:11.
Uchwała Nr LX/2/23 z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2023-2035

 Uchwała Nr 2.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-08 13:25:36 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:25:43.
Uchwała Nr LX/1/23 z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy oraz na zawarcie umowy najmu

 Uchwała Nr 1.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-08 13:22:25 | Data modyfikacji: 2023-06-07 11:24:43.
Data wprowadzenia: 2023-02-08 13:22:25
Data modyfikacji: 2023-06-07 11:24:43
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka