Uchwała Nr 3.I./296/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 lutego 2022 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chlewiska planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2022

 RIO Nr 3.I.296.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Anna Pakosz | Data wprowadzenia: 2022-02-14 12:04:06.
Uchwała Nr 3.j./303/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 lutego 2022 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chlewiska

 RIO Nr 3.j.303.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Anna Pakosz | Data wprowadzenia: 2022-02-14 12:09:08.
Uchwała Nr 3.e./343/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 maja 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chlewiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.

 uchwała Nr 3.e.343.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Anna Pakosz | Data wprowadzenia: 2022-05-19 14:44:51.
Uchwała Nr 3.f./245/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 czerwca 2022 roku

w sprawie : opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chlewiskach w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021

 RIO Nr 3.f.1.245.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Anna Pakosz | Data wprowadzenia: 2022-06-13 12:41:27.
Data wprowadzenia: 2022-06-13 12:41:27
Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Anna Pakosz
Opublikowane przez: Magdalena Tarka