Informacja o wyniku postępowania: „Rozbudowa i
przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Ostałówku”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b549d7f2-3379-40d1-8745-13c58c425948

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2022-11-29 12:40:30.
Informacja o wyniku postępowania na
zadanie„Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Chlewiska”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38106d38-365c-45c3-88fe-fc49349e3828

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:01:44.
Informacja z otwarcia ofert „Rozbudowa i
przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Ostałówku”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b549d7f2-3379-40d1-8745-13c58c425948

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2022-11-21 14:24:36.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w Ostałówku”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b549d7f2-3379-40d1-8745-13c58c425948

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-03 12:22:25.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie„Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Chlewiska” -
zmiana terminu składania ofert

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38106d38-365c-45c3-88fe-fc49349e3828

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2022-11-03 09:44:25.
Plan postępowań 2022 - aktualizacja
 2022_BZP 00023794_07_P.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2022-11-03 09:05:36.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie„Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Chlewiska”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38106d38-365c-45c3-88fe-fc49349e3828

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2022-10-25 12:22:48.
Wynik postępowania do przetargu: „Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0f53cdee-85b8-42cb-860f-da30e1133814

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-28 10:59:25.
Ogłoszenie: Wójt Gminy Chlewiska ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska
 Ogłoszenie 06.09.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 12:26:49.
„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach”
- II przetrag

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0f53cdee-85b8-42cb-860f-da30e1133814

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:11:42.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie
pn.:"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w
Chlewiskach".

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f4413f6f-34e7-49f3-a10e-a13cb1c795c9

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-08-10 14:55:36.
Przetarg w trybie podstawowym „UBEZPIECZENIE
MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY CHLEWISKA"

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17ddf766-292d-47bc-b8bb-0dd56cf11116

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:14:28.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie Wykonanie
studni awaryjnych wraz z zabudową i przyłączem
oraz dokumentacją na SUW w Skłobach, Ostałowie
i Hucie: Zadanie nr 1: „Wykonanie studni
awaryjnej wraz z zabudową i przyłączem oraz
dokumentacją na Stacji Uzdatniania Wody w
Skłobach” Zadanie nr 2: „Wykonanie studni
awaryjnej wraz z zabudową i przyłączem oraz
dokumentacją na Stacji Uzdatniania Wody w
Ostałowie”Zadanie nr 3: „Wykonanie studni
awaryjnej wraz z zabudową i przyłączem oraz
dokumentacją na Stacji Uzdatniania Wody w
Hucie”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/41ce108a-155c-4fb0-b843-11dd38d702b5

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-08 12:48:10 | Data modyfikacji: 2022-07-08 12:49:20.
Przetarg na zadanie pn.: Ubezpieczenie majątku i
innych interesów Gminy Chlewiska

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee5e4b96-a1ff-490e-b5f0-677bebc40e1e

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-07 12:09:19.
II Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
„Zakup zestawu do obsługi sieci
kanalizacyjnej”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6be19ca0-0cbe-4254-bcd8-5a95d866e559

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-03 10:03:32.
II Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie p.n.: „Utwardzenie i doposażenie terenu
rekreacyjnego oraz urządzenie zieleni ozdobnej
przy Szkole Podstawowej w Chlewiskach”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/08399c03-c9bd-45a1-9354-895822ac8c3a

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 12:16:07.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
„Zakup zestawu do obsługi sieci
kanalizacyjnej”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eaec4e16-39b3-45a1-9d85-5269ed39e849

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-19 15:01:58.
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie p.n.: „Utwardzenie i doposażenie terenu
rekreacyjnego oraz urządzenie zieleni ozdobnej
przy Szkole Podstawowej w Chlewiskach”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0981269d-3869-4274-a8cd-0e77ed537c9d

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 12:12:33.
Aktualizacja Planu zamówień na 2022 rok
 2022_BZP 00023794_03_P.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 09:37:26.
III Przetarg w trybie podstawowym pn: "Przebudowa
drogi gminnej Budki-Aleksandrów"

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64d922c4-da2f-4344-9fd7-7a8eaf2e0b39

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-12 12:50:06 | Data modyfikacji: 2022-05-12 12:54:16.
II Przetarg w trybie podstawowym pn: "Przebudowa
drogi gminnej Budki-Aleksandrów"

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/28a8af97-1fe7-4d09-98f0-a951ea9932d9

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-04-26 11:47:03.
Plan zamówień aktualizacja 2022_BZP 00023794_02
 Plan zamówień aktualizacja 2022_BZP 00023794_02_.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-28 14:46:37.
Przetarg w trybie podstawowym pn: "Przebudowa
drogi gminnej Budki-Aleksandrów"

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23c110de-ea28-4ad8-b79c-7fb30c993c88

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-21 13:55:48.
Informacja o wyniku postępowania na przebudowę i
remont dróg gminnych, zadania pn.:Zadanie 1.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Brzozowa
w m. Chlewiska Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej
w m. Stefanków Zadanie 3. Remont drogi gminnej w
m. Skłoby

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14698879-82aa-483c-b419-52b7978d1216

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-08 13:08:37.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w
miejscowości Zaława

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8dd0cd27-87a2-49dc-b212-2b8da3b01e24

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-11 13:35:23.
Przetarg na przebudowę i remont dróg gminnych,
zadania pn.:Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej ul. Brzozowa w m. Chlewiska Zadanie
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanków
Zadanie 3. Remont drogi gminnej w m. Skłoby

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14698879-82aa-483c-b419-52b7978d1216

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-09 15:17:08.
Plan Zamówień 2022
 2022_Plan zamówień.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-21 10:55:32.
Data wprowadzenia: 2022-01-21 10:55:32
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Kamil Rogala