Konsultacje społeczne związane ze Strategią
rozwoju województwa mazowieckiego 2030+
 DOC010921-01092021084343.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-09-01 08:48:18.
Uchwała Nr XXXVII/36/21 z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Chlewiska, Aleksandrów, Antoniów, Borki, Broniów, Budki, Cukrówka, Huta, Krawara, Koszorów, Leszczyny, Majdanki, Nadolna, Ostałów, Ostałówek, Pawłów, Stanisławów, Stefanków, Skłoby, Sulistrowice, Wola Zagrodnia, Zaława, Zawonia dotyczących wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/16/2006 Rady Gminy Chlewiska z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw wchodzących w skład gminy Chlewiska

 akt Nr 36.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-07 09:55:39.
Uchwała Nr XXXIX/46/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Chlewiska, Aleksandrów, Antoniów, Borki, Broniów, Budki, Cukrówka, Huta, Krawara, Koszorów, Leszczyny, Majdanki, Nadolna, Ostałów, Ostałówek, Pawłów, Stanisławów, Stefanków, Skłoby, Sulistrowice, Wola Zagrodnia, Zaława, Zawonia dotyczących wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/16/2006 Rady Gminy Chlewiska z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw wchodzących w skład gminy Chlewiska

 akt Nr 46.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-07 09:57:56 | Data modyfikacji: 2021-09-07 14:13:39.
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego zmieniającego uchwałę "Rocznego
programu współpracy Województwa Mazowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolantariacie na 2022
rok"
 konsultacje.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-11-04 12:12:46.
Data wprowadzenia: 2021-11-04 12:12:46
Opublikowane przez: Magdalena Tarka