Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach- informacja o wyniku
postępowania
 informacja o wyniku postepowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:12:47 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:19:13.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach - informacja z sesji
otwarcia ofert
 informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-22 12:36:07.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach - wysokość kwoty
zabezpieczonej na zadanie
 kwota jaką przeznaczył zamawiający na wykonanie adaptacji.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-22 09:02:10.
Odpowiedzi na pytania do przetargu w tybie
podstawowym na zadanie pn: „Adaptacja budynku na
przedszkole” - przy ul. Szkolnej 6 w Chlewiskach
 odpowiedzi bip.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 08:52:47.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach, załączniki edytowalne
do swz
 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ EDYTOWALNE.doc

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 11:58:03 | Data modyfikacji: 2021-03-12 12:00:52.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach
 Adaptacja budynku na przedszkole dokumentacja.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-04 10:51:11 | Data modyfikacji: 2021-03-04 10:57:10.
Plan postepowań na 2021 rok
 plan postępowań na 2021.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:33:46.
Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:33:46
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Kamil Rogala