Informacja o wyniku postepowania dot.dostaw oleju
napędowego

Informacja o wyniku postepowania dot.dostaw oleju napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okrsesie trwania umowy.

 przetarg_paliwo_2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-19 09:29:08.
Przetarg w trybie podstawowym na: „Dostawa oleju
napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem
zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w
okresie trwania umowy”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9a0f07e-21c1-4b69-acff-f7318c19eee1

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:22:49.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w
miejscowości Zaława

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6131a9db-7506-44c5-9757-a3e79002d65f

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-03 12:10:19 | Data modyfikacji: 2021-09-03 13:16:47.
Przetarg w trybie podstawowym na przebudowę
dróg: zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Broniów dz. nr 447 zadanie nr 2
Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanków

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/116a2243-caff-4918-ad04-7e755e40ee99

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-31 15:03:54.
II Przetarg w trybie podstawowym na przebudowę
dróg: zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Broniów dz. nr 447 zadanie nr 2
Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w
miejscowości Zaława zadanie nr 3 Przebudowa
drogi gminnej w m. Stefanków

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aa0a69e3-bc8d-4c15-8c7a-8d541bd69343

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-30 11:49:32 | Data modyfikacji: 2021-07-30 11:51:59.
Przetarg w trybie podstawowym na przebudowę
dróg: zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Broniów dz. nr 447 zadanie nr 2
Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w
miejscowości Zaława zadanie nr 3 Przebudowa
drogi gminnej w m. Stefanków

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83ca8dd6-bc30-430e-b2d1-7ccfb3521096


 

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-14 15:47:42 | Data modyfikacji: 2021-07-14 15:53:21.
II Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Modernizacja i termomodernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej – budynek
Szkoły w Budkach i budynek Szkoły w Cukrówce”
 

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-08 09:12:30.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Modernizacja i termomodernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej – budynek
Szkoły w Budkach i budynek Szkoły w Cukrówce”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ad10b2af-63d8-4cc6-8e15-97da0beacf44

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 07:47:02.
Plan postępowań 2021 - aktualizacja
 plan zamowien aktualizacja 2021.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:29:14.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach- informacja o wyniku
postępowania
 informacja o wyniku postepowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:12:47 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:19:13.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach - informacja z sesji
otwarcia ofert
 informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-22 12:36:07.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach - wysokość kwoty
zabezpieczonej na zadanie
 kwota jaką przeznaczył zamawiający na wykonanie adaptacji.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-22 09:02:10.
Odpowiedzi na pytania do przetargu w tybie
podstawowym na zadanie pn: „Adaptacja budynku na
przedszkole” - przy ul. Szkolnej 6 w Chlewiskach
 odpowiedzi bip.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 08:52:47.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach, załączniki edytowalne
do swz
 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ EDYTOWALNE.doc

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 11:58:03 | Data modyfikacji: 2021-03-12 12:00:52.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach
 Adaptacja budynku na przedszkole dokumentacja.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-04 10:51:11 | Data modyfikacji: 2021-03-04 10:57:10.
Plan postepowań na 2021 rok
 plan postępowań na 2021.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:33:46.
Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:33:46
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Kamil Rogala