Uchwała Nr 3.c./300/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chlewiska projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz możliwości sfinansowania deficytu

 Uchwała Nr 3.c.300.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Janina Filipowicz | Data wprowadzenia: 2021-12-16 10:36:13.
Uchwała Nr 3.h./293/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chlewiska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

 Uchwała Nr 3.h.293.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Janina Filipowicz | Data wprowadzenia: 2021-12-16 10:32:17.
Uchwała Nr 3.d./312/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 września 2021

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2021, kształtowania się  Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych SP ZOZ i instytucji kultury

 Uchwała Nr 3.d.312.2021RIO.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Janina Filipowicz | Data wprowadzenia: 2021-10-05 11:48:30.
Uchwała Nr 3.b./11/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 czerwca 2021

w sprawie opinii o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji przez Gminę Chlewiska

 nr3.b.11.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Janina Filipowicz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:25:41 | Data modyfikacji: 2021-06-09 09:27:16.
Uchwała Nr 3.f./102/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
27 maja 2021

w sprawie : opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chlewiskach w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020

 Uchwał nr 3.f.102.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Janina Filipowicz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:30:58.
Uchwała nr Ra 3.e./124/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 kwietnia 2021 roku.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chlewiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020

 nr.3.e.124.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-04-26 10:08:24 | Data modyfikacji: 2021-04-26 10:10:07.
Uchwała nr Ra 3.j./221/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 stycznia 2021 roku.

w sprawie : opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, przyjętej przez Radę Gminy Chlewiska w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032

 Ra 3.j 221.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2021-01-28 10:57:10.
Data wprowadzenia: 2021-01-28 10:57:10
Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Opublikowane przez: Magdalena Tarka