Petycja w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagodpodarowania przestrzennego

Petycja w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego w Gminie Chlewiska dla północno-wschodniej części obrębu 006 Chlewiska pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie

 DOC231220-004.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:14:04.
Petycja w sprawie Ochrony Interesu Publicznego
Mieszkanców
 Petycja II.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-01-26 07:44:05.
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ
 petycja wielokrotna.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-02-11 14:12:42.
Petycja w sprawie nie przystępowania do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennnego w Gminie Chlewiska dla
północno-wschodniej części obrębu 0006
Chlewiska, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie.
 Petycja III.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-03-17 10:04:45.
Petycja w sprawie nieuchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla części Gminy
Chlewiska
 Petycja IV.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-04-15 11:03:37.
Petycja w sprawie nieuchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla części Gminy
Chlewiska
 Petycja IVR.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-04-15 11:11:37.
Petycja ws. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Chlewiska, który
wykluczałby możliwość lokowania na jej terenie
ferm mogących potencjalnie lub znacząco
negatywnie oddziaływać na środowisko i życie
mieszkanców
 Petycja V.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-04-15 11:19:03.
Stanowisko wraz z uzasadnieniem Komisji, Skarg,
Wniosków i Petycji dot. petycji wielokrotnej
 Stanowisko wraz z uzasadnieniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-07-15 14:21:07 | Data modyfikacji: 2021-07-15 14:25:32.
Data wprowadzenia: 2021-07-15 14:21:07
Data modyfikacji: 2021-07-15 14:25:32
Opublikowane przez: Magdalena Tarka