Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > 2020
2020
Uchwała Nr Ra.80.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2020 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chlewiska planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020

 80RIO.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:12:41.
Uchwała Nr Ra.79.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2020 r.  

w sprawie : opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chlewiska

 79RIO.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:04:37.
Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:04:37
Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl