Uchwała Nr Ra.299.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 października 2020 r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2020, kształtowania się  Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych SP ZOZ i instytucji kultury

 Ra.299.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2020-10-15 13:38:16.
Uchwała Nr Ra.182.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
28 maja 2020 r.

w sprawie :opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Ray Gminy w Chlewiskach w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

 DOC040620-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:51:35.
Uchwała Nr Ra.152.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 kwietnia 2020 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chlewiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.

 Ra.152.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:14:41.
Uchwała Nr Ra.80.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2020 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chlewiska planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020

 80RIO.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:12:41.
Uchwała Nr Ra.79.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2020 r.

w sprawie : opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chlewiska

 79RIO.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:04:37.
Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:04:37
Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Opublikowane przez: Magdalena Tarka