Uchwała Nr XXVI/38/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w spraiw sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chlewiska w roku szkolnym 2020/2021

 Uchwała Nr 38 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:15:31.
Uchwała Nr XXVI/37/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy oraz na zawarcie umowy najmu

 Uchwała Nt 37 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:13:51.
Uchwała Nr XXVI/36/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Chlewiska

 Uchwała Nr 36 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:12:04.
Uchwała Nr XXVI/35/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 35 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-09-04 09:59:01.
Uchwała Nr XXV/34/20 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Samorządowego Przedszkola
w Chlewiskach poprzez zmianę jego siedziby

 Uchwała Nr 34 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:15:34.
Uchwała Nr XXV/33/20 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach poprzez zmianę siedziby

 Uchwała Nr 33 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:12:39.
Uchwała Nr XXV/32/20 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 32 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:06:51.
Uchwała Nr XXV/31/20 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032

 Uchwała Nr 31 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:04:25.
Uchwała Nr XXIV/30/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.  

 Uchwała Nr 30 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:25:08.
Uchwała Nr XXIV/29/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 Uchwała Nr 29 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:20:51.
Uchwała Nr XXIV/28/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 Uchwała Nr 28 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:18:41.
Uchwała Nr XXIV/27/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 27 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:16:31.
Uchwała Nr XXIV/26/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032

 uchwała Nr 26 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:14:52.
Uchwała Nr XXIV/25/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chlewiska za 2019 rok

 Uchwała Nr 25 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:12:50.
Uchwała Nr XXIV/24/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach za 2019 rok

 Uchwała Nr 24 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:08:16.
Uchwała Nr XXIV/23/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok  

 Uchwała Nr 23 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:00:46.
Uchwała Nr XXIV/22/20 z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chlewiska wotum zaufania

 Uchwała Nr 22 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-08-06 09:59:00.
Uchwała Nr XXIII/21/20 z dnia 18 czerwca 2020
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

 Uchwała Nr 21 r. 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-07-03 09:57:00.
Uchwała Nr XXIII/20/20 z dnia 18 czerwca 2020
roku

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 20 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-07-03 09:34:42.
Uchwała Nr XXIII/19/20 z dnia 18 czerwca 2020
roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032

 Uchwała Nr 19 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-07-03 09:32:30.
Uchwała Nr XXII/18/20 z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Przysusze w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chlewiska

 Uchwała Nr 18 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:47:22.
Uchwała Nr XXII/17/20 z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Przysusze w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 Uchwała Nr 17 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:45:03.
Uchwała Nr XXII/16/20 z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach poprzez zmianę jego siedziby

 Uchwała Nr 16 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:39:36.
Uchwała Nr XXII/15/20 z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach poprzez zmianę siedziby

 Uchwała Nr 15 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:37:46.
Uchwała Nr XXII/14/20 z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 14 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:35:54.
Uchwała Nr XXI/13/20 z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenie petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach

 Uchwała Nr 13 r. 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:32:18.
Uchwała Nr XXI/12/20 z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie

 Uchwała Nr 12 r. 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Komisji Prztargowej | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:29:36.
Uchwała Nr XXI/11/20 z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 Uchwała Nr 11 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:25:37.
Uchwała Nr XXI/10/20 z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2020 r.”

 uchwała Nr 10 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:22:45.
Uchwała Nr XXI/9/20 z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021

 Uchwała Nr 9 r. 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:19:46 | Data modyfikacji: 2020-03-31 13:21:34.
Uchwała Nr XXI/8/20 z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego

 Uchwała Nr 8 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:15:11.
Uchwała Nr XXI/7/20 z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 7 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:10:09.
Uchwała Nr XXI/6/20 z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032

 Uchwała Nr 6 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:06:34.
Uchwała Nr XX/5/20 z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu

 Uchwała Nr 5 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:28:36.
Uchwała Nr XX/4/20 z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

 Uchwała Nr 4 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:25:13.
Uchwała Nr XIX/3/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej diet dla radnych

 Uchwała Nr 3d r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:30:09 | Data modyfikacji: 2020-02-10 16:08:53.
Uchwała Nr XIX/2/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 2M r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:28:11 | Data modyfikacji: 2020-02-10 16:04:00.
Uchwała Nr XIX/1/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032

 Uchwała Nr 1 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:24:48 | Data modyfikacji: 2020-02-06 15:26:53.
Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:24:48
Data modyfikacji: 2020-02-06 15:26:53
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka