Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań
Uchwały 2020 z imiennym wykazem głosowań
Uchwała Nr XXI/13/20 z dnia 20 marca 2020 roku  

w sprawie rozpatrzenie petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach

 Uchwała Nr 13 r. 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:32:18.
Uchwała Nr XXI/12/20 z dnia 20 marca 2020 roku  

w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie

 Uchwała Nr 12 r. 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Komisji Prztargowej | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:29:36.
Uchwała Nr XXI/11/20 z dnia 20 marca 2020 roku  

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 Uchwała Nr 11 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:25:37.
Uchwała Nr XXI/10/20 z dnia 20 marca 2020 roku  

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2020 r.”

 uchwała Nr 10 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:22:45.
Uchwała Nr XXI/9/20 z dnia 20 marca 2020 roku  

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021

 Uchwała Nr 9 r. 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:19:46 | Data modyfikacji: 2020-03-31 13:21:34.
Uchwała Nr XXI/8/20 z dnia 20 marca 2020 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego

 Uchwała Nr 8 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:15:11.
Uchwała Nr XXI/7/20 z dnia 20 marca 2020 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 7 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:10:09.
Uchwała Nr XXI/6/20 z dnia 20 marca 2020 roku  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032

 Uchwała Nr 6 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:06:34.
Uchwała Nr XX/5/20 z dnia 28 lutego 2020 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu

 Uchwała Nr 5 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:28:36.
Uchwała Nr XX/4/20 z dnia 28 lutego 2020 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

 Uchwała Nr 4 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:25:13.
Uchwała Nr XIX/3/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku
 

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej diet dla radnych

 Uchwała Nr 3d r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:30:09 | Data modyfikacji: 2020-02-10 16:08:53.
Uchwała Nr XIX/2/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok

 Uchwała Nr 2M r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:28:11 | Data modyfikacji: 2020-02-10 16:04:00.
Uchwała Nr XIX/1/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032

 Uchwała Nr 1 r.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:24:48 | Data modyfikacji: 2020-02-06 15:26:53.
Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:24:48
Data modyfikacji:
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl