Sprostowanie do rozstrzygnięcia przetargu dot.
postępowania pn. przebudowa drogi gminnej nr
400104W Chlewiska -Stanisławów

sprostowanie do rozstrzygnięcia z dnia 13.07.2020 r.- oczywista omyłka w ocenie oferty nr 4 i nr 7.

 sprostowanie rozstrzygnięcia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-14 09:48:20 | Data modyfikacji: 2020-07-14 12:48:07.
Rozstrzygnięcie do przetargu przebudowa drogi
gminnej nr 400104W Chlewiska -Stanisławów
 rozstrzygnięcie przetargu.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-13 11:50:34 | Data modyfikacji: 2020-07-13 11:52:39.
Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 400104W Chlewiska
-Stanisławów"
 informacja z otwarcia ofert droga Chlewiska-Stanisławów.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Komisji Przetargowej | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:50:20 | Data modyfikacji: 2020-07-07 13:52:22.
Sprostowanie do przetargu przebudowa drogi gminnej
nr 400104W Chlewiska -Stanisławów

Sprostowanie i załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

 sprostowanie i załączniki do siwz edytowalne.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 09:40:13.
Przebudowa drogi gminnej nr 400104W Chlewiska
-Stanisławów

Przebudowa drogi gminnej nr 400104W Chlewiska -Stanisławów

 dokumentacja przetargowa droga Chlewiska-Stanisławów.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:42:39 | Data modyfikacji: 2020-06-22 14:45:16.
Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:42:39
Data modyfikacji: 2020-06-22 14:45:16
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka