Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > 2020
2020
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku  

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie 

 0050.30.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:20:26.
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku  

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach

 0050.29.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:18:06.
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku  

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce 

 0050.28.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:15:35.
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku  

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach 

 0050.27.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:05:07.
Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 maja 2020 roku  

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach

 0050.26.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 08:52:29.
Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 maja 2020 roku  

 zmieniające Zarządzenie Nr 0050.22.50 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020 rok.

 0050.25.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:43:30 | Data modyfikacji: 2020-05-08 10:45:33.
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2020 roku  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.24.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:38:30.
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 kwietnia 2020 roku  

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2541/17

 0050.23.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:35:19.
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 kwietnia 2020 roku  

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chlewiska na 2020 rok

 0050.22.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:31:24.
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 marca 2020 roku  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.21.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:40:28.
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 marca 2020 roku  

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu realizacji wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

 0050.20.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:23:31 | Data modyfikacji: 2020-04-14 12:24:51.
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 marca 2020 roku  

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.19.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:20:32.
Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 marca 2020 roku  

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 0050.18.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:18:01.
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 marca 2020 roku  

w sprawie blokady bieżących wydatków budżetowych  

 0050.17.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:14:57.
Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 11 marca 2020 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chlewiska 

 0050.16.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 marca 2020 roku 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego 

 0050.15Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:09:51.
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2020 roku  

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wizji w miejscowości Pawłów gm. Chlewiska na posesji nr ewid.634 w zakresie stwierdzenia obecności psów

 0050.14.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:21:53.
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2020 roku  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

 0050.13.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:16:26 | Data modyfikacji: 2020-04-14 12:44:25.
Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lutego 2020 roku  

w sprawie określenia procedury postępowania na wypadek awarii sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chlewiska 

 0050.12.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:14:51 | Data modyfikacji: 2020-03-10 10:18:32.
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lutego 2020 roku  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

 0050.11.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:10:13.
Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 lutego 2020 roku  

w sprawie powołania Komisji w celu otwarcia ofert na zapytanie do zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 6 w Chlewiskach 

 0050.10.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:07:01.
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 5 lutego 2020 roku  

w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach upoważnienia w sprawach dodatków mieszkaniowych

 0050.9.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 10:00:36.
Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 4 lutego 2020 roku  

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkół, przedszkoli lub ośrodków umożliwiających realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 0050.8.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:58:14.
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 22 stycznia 2020 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami społecznymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2020 roku

 0050.7.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:41:14.
Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2020 roku  

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach

 0050.6.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:38:16 | Data modyfikacji: 2020-02-25 09:39:45.
Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2020 roku  

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: „Prowadzenie w imieniu gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”.

 0050.5.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:33:25.
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2020 roku  

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: „Prowadzenie w imieniu gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”.

 0050.4.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:30:04.
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 20 stycznia 2020 roku  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

 0050.3.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:22:05.
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 20 stycznia 2020 roku  

w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2019 rok w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 0050.2.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:17:37.
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 3 stycznia 2020 roku 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.

 0050.1.20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:14:31.
Data wprowadzenia: 2020-02-25 09:14:31
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl