Notatka służbowa z otwarcia ofert
 notatka z twarcia ofert- obligacje.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-30 13:27:29.
Przedłużenie terminu składania ofert na udział
w konkursie emisji obligacji 2021
 przedłużenie terminu obligacje 2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:10:56.
Zaproszenie do udziału w konkursie
 zaproszenie.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:09:13.
Stan kredytow_informacja o poreczeniach i
gwarancjach

Stan kredytow_informacja o poreczeniach i gwarancjach

 Stan kredytow_informacja o poreczeniach i gwarancjach.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-09 14:19:26.
Uchwała RIO z dnia 7 czerwca 2021r.
 uch_3b_rio.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Janina Filipowicz | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:31:24.
Emisja obligacji 2021

Informacja dot. sprawozdań za poprzednie lata znadują sie pod adresem :


http://chlewiska.pl/podstrona_sprawozdania.html

 emisja obligacji.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 12:21:44.
Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania
ofert
 DOC251119-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 15:52:17.
Uchwała Nr Ra.343.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 listopada 2019 r. w sprawie: opinii o
możliwości wykupu obligacji przez Gmine
Chlewiska.
 Ra.343.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-11-20 12:47:13.
Sprawozdania

http://chlewiska.pl/podstrona_sprawozdania.html

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:51:18.
Opinia Rio o projekcie uchwały budżetowej na
2019 rok
 Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżetowej na 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:36:41.
Opinia RIO sprawozdanie za pierwsze półrocze
2019
 Opinia RIO sprawozdanie za I półrocze 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:32:55.
Sprawozdanie roczne za 2018 rok
 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:30:58.
Uchwała - emisja obligacji
 Uchwała -Emisja obligacji.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:27:19.
Opinia RIO sprawozdanie roczne za 2018 rok
 Opinia RIO sprawozdanie roczne za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:25:31.
Uchwała nr 53 z dnia 28 października 2019 r.
zmiana WPF
 Uchwała nr 53 z dnia 28 10 2019 zmiana WPF.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:23:00.
Uchwała nr 54 z dnia 28 października 2019.
 Uchwała Nr 54 z dnia 28 10 2019 zmiany w budżecie gminy.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:20:54.
Uchwała WPF na lata 2019 - 2032
 Uchwała WPF na lata 2019 2032.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:19:05.
Opinia RIO o projekcie WPF 2019 - 2032
 Opinia RIO o projekcie WPF 2019 2032.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:17:23.
Uchwała budżetowa na 2019 rok
 Uchwała budżetowa na 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:15:31.
Opinia RIO o planowanej kwocie długu na 2019 rok
 Opinia RIO o planowanej kwocie długu 2019 2032.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:13:46.
Stan kredytów
 Stan kredytów i pozyczek na dzień 30.09.2019.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:11:17.
Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:11:17
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak