Raport o stanie gminy - 2018

Raport o stanie gminy za 2018

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:08:24 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:10:03.
O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniU 28 czerwca 2019 r. odbędzie się X sesja Rady Gminy Chlewiska, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Chlewiska za 2018 rok, przedstawionym w dniu 28 maja 2019 r. przez Wójta Gminy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w debacie nad Raportem o stanie Gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28 aa ust. 6 cyt. ustawy, stosownie do treści art. 28aa ust. 7 -8 ustawy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja (art. 28aa ust. 8 ustawy), czyli do dnia 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49 pokój nr 7 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Gnat

 zgłoszenie udziału w debacie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:19:49 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:48:11.
O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniU 30 czerwca 2020 r. odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Chlewiska, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Chlewiska za 2019 rok, przedstawionym w dniu 28 maja 2020 r. przez Wójta Gminy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w debacie nad Raportem o stanie Gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28 aa ust. 6 cyt. ustawy, stosownie do treści art. 28aa ust. 7 -8 ustawy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja (art. 28aa ust. 8 ustawy), czyli do dnia 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49 pokój nr 7 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Gnat

 zgłoszenie.docx

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:24:51 | Data modyfikacji: 2020-06-01 10:27:58.
Raport o stanie gminy -2019
 DOC080620.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:06:52 | Data modyfikacji: 2020-06-08 13:15:29.
Raport o stanie Gminy Chleewiska 2020
 Raport o stanie gminy Chlewiska za 2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:40:32.
Ogłoszenie
 ogloszenie_rap_20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:20:04 | Data modyfikacji: 2021-06-07 14:26:50.
Zgłoszenie udziału w debacie
 zgloszenie_raportu.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:26:23.
Raport o stanie Gminy Chlewiska 2021
 Raport o stanie gminy Chlewiska 2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2022-05-28 09:14:29.
Ogłoszenie
 ogłoszenie do raportu 22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-05-28 09:38:02.
Zgłoszenie udziału w debacie
 zgłoszenie udziału w debacie 22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2022-05-28 09:40:41.
Data wprowadzenia: 2022-05-28 09:40:41
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka