Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > Przetargi 2019
Przetargi 2019
SPROSTOWANIE DO SIWZ dot: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont i
ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach
przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4" 
 Sprostowanie do SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:26:24 | Data modyfikacji: 2019-04-18 10:28:33.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 
 OSP CHLEWISKA.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:57:02 | Data modyfikacji: 2019-04-12 15:02:29.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zwanej dalej -"ustawą" Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4".

 ZP.272.01.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:46:35.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4  

Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4

 DOC070319-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Komisji Przetargowej | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:46:46.
Odpowiedź na zapytanie  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i ocieplenie budynku OSP połozonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4.

 zapytanie wraz z odpowiedzią.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:05:33 | Data modyfikacji: 2019-03-01 11:08:18.
Odpowiedź na zapytanie  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i ocieplenie budynku OSP połozonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4.

 odpowiedź na zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 08:03:03.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 
 remont budynku osp w Chlewiskach.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:14:57 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:28:26.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019
roku 
 Plan zamówień w 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:06:27.
Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:06:27
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl