Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > Przetargi 2019
Przetargi 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pulicznych  ( Tj. Dz. U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.) informuję, że Gmina Chlewiska jako Zamawiający w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:"Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okresie trwania umowy"

 DOC171219-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 11:06:20.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego "Dostawa oleju
napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem
zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w
okrsie trwania umowy" 
 DOC041219-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Komisji Prztargowej | Data wprowadzenia: 2019-12-04 13:36:52 | Data modyfikacji: 2019-12-04 13:40:16.
Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym
udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i
dystrybucji w okresie trwania umowy 
 OLEJ NAPĘDOWY 2020-2021.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 14:05:10.
Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego na
dierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości
Chlewiska 
 protokół z przetargu ustnego.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-10-15 13:19:37.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w
Cukrówce  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce

 DOC090819-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:00:52.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonym pn.: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce  
 Informacja- boisko.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-07-24 13:10:14.
Wyjaśnienia do zapytań 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrówce.

 DOC180719-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-18 11:51:33.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 DOC110719-002.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:21:52.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w
Cukrówce 
 Nowy folder BOISKO CUKRÓWKA.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:24:04 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:25:42.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4 
 DOC270619-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:44:38.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 
 PRZETARG NR 5.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-12 13:37:11 | Data modyfikacji: 2019-06-12 13:48:05.
INFORMACJA o unieważnieniu postępownia 

Dotyczy remontu i ocieplenia budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4

 OSP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-11 15:14:23.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4  
 DOC070619-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:39:39.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 
 Dokumenty OSP - 4 przetarg.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-23 10:23:00 | Data modyfikacji: 2019-05-23 10:29:42.
Informacja o unieważnieniu postępowania 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 DOC220519-005.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:13:44.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4  
 DOC220519-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-05-22 13:36:42.
Informacja dla Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.647/4

 OSP Chlewiska.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:14:51 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:16:56.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 
 Dokumenty OSP - 3 przetarg.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:52:47 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:57:51.
Informacja o unieważnieniu postępowania  

Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4

 DOC020519.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-02 10:23:19.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4  
 Informacja ZP.272.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Komisji Przetargowej | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:59:20.
SPROSTOWANIE DO SIWZ dot: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont i
ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach
przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4" 
 Sprostowanie do SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:26:24 | Data modyfikacji: 2019-04-18 10:28:33.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 
 OSP CHLEWISKA.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:57:02 | Data modyfikacji: 2019-04-12 15:02:29.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zwanej dalej -"ustawą" Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4".

 ZP.272.01.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:46:35.
Informacja z otwarcia ofert: Remont i ocieplenie
budynku OSP położonego w Chlewiskach przy ul.
Czachowskiego , dz. nr ew. 647/4  

Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4

 DOC070319-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Komisji Przetargowej | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:46:46.
Odpowiedź na zapytanie  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i ocieplenie budynku OSP połozonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4.

 zapytanie wraz z odpowiedzią.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:05:33 | Data modyfikacji: 2019-03-01 11:08:18.
Odpowiedź na zapytanie  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i ocieplenie budynku OSP połozonego w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego, dz. nr ew. 647/4.

 odpowiedź na zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 08:03:03.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 
 remont budynku osp w Chlewiskach.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:14:57 | Data modyfikacji: 2019-02-20 15:28:26.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019
roku 
 Plan zamówień w 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:06:27.
Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:06:27
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl