Uchwała Nr Ra.377.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2019 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Chlewiskach projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz mozliwości sfinansowania deficytu

 Ra.377.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:40:23.
Uchwała Nr Ra.376.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2019 r.

w sprawie :opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chlewiska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finannsoiwej na lata 2020-2032

 Ra.376.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:37:12.
Uchwała Nr Ra.343.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 listopada 2019 r.

w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gmine Chlewiska.

 DOC201119-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-11-20 12:43:22.
Uchwała Nr Ra.308.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6 września 2019 r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowania się  Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ

 Ra.308.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-09-12 14:34:39.
Uchwała Nr Ra.189.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 maja 2019 r.

w sprawie w sprawie opinii o przedłozonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chlewiskach w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

 Ra.189.2019K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:02:05.
Uchwała Nr Ra.145.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 kwietnia 2019 r.

w sprawie: opinii o prrzedłożonym przez Wójta Gminy Chlewiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.

 Ra.145.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-04-18 08:59:31.
Uchwała Nr Ra.49.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 stycznia 2019 r.

w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjęctej przez Radę Gminy Chlewiska w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032

 Ra.49.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:06:57.
Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:06:57
Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Opublikowane przez: Magdalena Tarka