Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > Opinie RIO 2019
Opinie RIO 2019
Uchwała Nr Ra.308.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6 września 2019 r. 

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowania się  Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ

 Ra.308.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-09-12 14:34:39.
Uchwała Nr Ra.189.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 maja 2019 r.  

w sprawie w sprawie opinii o przedłozonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chlewiskach w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

 Ra.189.2019K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:02:05.
Uchwała Nr Ra.145.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: opinii o prrzedłożonym przez Wójta Gminy Chlewiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.

 Ra.145.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-04-18 08:59:31.
Uchwała Nr Ra.49.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 stycznia 2019 r. 

w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjęctej przez Radę Gminy Chlewiska w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032

 Ra.49.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:06:57.
Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:06:57
Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl