Informacja wójta w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.

Informacja wójta w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 INFORMACJA PLAKATY.docx

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:50:08.
Obwieszczenie wójta o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów
do Rady Gminy Chlewiska zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

Obwieszczenie wójta o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Chlewiska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 OBWIESZCZENIE OKRĘG.docx

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:57:15.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów
samorządowych - kalendarz wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych - kalendarz wyborczy

 kalendarz wyborczy.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 15:31:34.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 Obwieszczenie sejmik.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Marszałek Województwa Mazowieckiego | Data wprowadzenia: 2018-08-31 15:08:14.
Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 16
sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu.

 Obwieszczenie powiat.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Starosta Szydłowiecki | Data wprowadzenia: 2018-08-31 15:18:58.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komosji Wyborczej w Chlewiskach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komosji Wyborczej w Chlewiskach

 Postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Komisarz Wyborczy w Radomiu I | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:02:13.
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w
Chlewiskach z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.

 Uchwała Nr1.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący posiedzenia | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:49:49 | Data modyfikacji: 2018-09-13 09:50:23.
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w
Chlewiskach z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Uchwała Nr 2.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:59:30.
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach
 Dyżury.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:33:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska z dnia 4
września o numerach, granicach obwodów
głosowania i siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska z dnia 4 września o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 Obwieszczenie obwody.docx

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-19 07:51:41 | Data modyfikacji: 2018-09-19 08:02:10.
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
CHLEWISKACH z dnia 18 września 2018 r.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-09-19 08:12:31.
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach
 Dyżury Gminnej komisji Wyborczej w Chlewiskach2.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-09-21 10:26:03.
 

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:22:33.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z 24
września 2018r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z 24 września 2018r.

 DOC250918-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Komisarz Wyborczy w Radomiu I | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:23:54.
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach
list kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
 OBWIESZCZENIE.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Komisarz Wyborczy w Radomiu I | Data wprowadzenia: 2018-09-28 08:05:19.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Chlewiskach z dnia 1 października 2018 r.
 OBWIESZCZENIE01.10.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:59:25.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w gminie Chlewiska
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I 28.09.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Komisarz Wyborczy w Radomiu I | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:44:39.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Chlewiskach z dnia 2 października 2018 r

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach z dnia 2 października 2018 r

 obwieszczenie wersja radni_gmina.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-10-05 08:29:07.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Chlewiskach z dnia 3 października 2018 r

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chlewiskach z dnia 3 października 2018

 DOC051018-006.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Gminna Komisja Wyborcza w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:47:44.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych i zajmowane
w nich funkcje
 Składy OKW i zajmowane funkce.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-10-15 15:19:16 | Data modyfikacji: 2018-10-18 14:51:30.
Godziny rozpoczęcia pracy w lokalach wyborczych
przez obwodowe komisje wyborcze ds.
przeprowadzenia głosowania
 Godziny pracy lokali wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:59:30.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z
dnia 25.10.2018 r. o wynikach wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
województwa mazowieckiego
 ObwieszczenieW.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-10-26 14:59:04.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z
dnia 25.10.2018 r. o wynikach wyborów do rad na
obszarze województwa mazowieckiego
 ObwieszczenieR.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:04:37.
Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:04:37
Opublikowane przez: Magdalena Tarka