w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania
przez Gminę Chlewiska planowego w Uchwale
Budżetowej na rok 2018 deficytu.

Uchwała Nr Ra.48.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r.

 48O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:27:01 | Data modyfikacji: 2018-01-30 14:38:44.
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej
przez Gminę Chlewiska kwoty długu w latach
objętych Wieloletnią Porognązą Finansową.

Uchwała Nr Ra.49.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r.

 49O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:42:29.
w sprawie: opinii o możliwości spłaty
długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie
przez Gminę Chlewiska

Uchwała Nr Ra.50.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r.

 50O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:46:50 | Data modyfikacji: 2018-01-30 13:48:40.
w sprawie: opinii o możliwości spłaty
gługoterminowego kredytu przez Gmnię Chlewiska

Uchwała Nr Ra.72.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 r.

 72O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:10:49 | Data modyfikacji: 2018-01-30 14:39:57.
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Chlewiska sprawozdaniu z wykonania budżetu
za rok 2017

Uchwała Nr Ra.170.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r.

 Uchwała Nr Ra.170.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-05-07 12:13:42.
w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy w Chlewiskach w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2017.

Uchwała Nr Ra.260.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r.

 260.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:22:06.
w sprawie: opinii o przedłozonym przez Wójta
Gminy Chlewiska projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Uchwała Nr Ra.446.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r.

 Ra.446.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-12-19 13:34:14.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Chlewiska projekcie Uchwały Budżetowej na
rok 2019

Uchwała Nr Ra.447.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r.

 Ra.447.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-12-19 13:37:57.
Data wprowadzenia: 2018-12-19 13:37:57
Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Opublikowane przez: Magdalena Tarka