ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie p.n.:"Rampa dla
osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem przy
Szkole Podstawowej im. H. Dobrzańskiego Hubala w
Chlewiskach"
 zapytanie pochylnia przy podstawówce.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-10-28 14:53:11 | Data modyfikacji: 2020-10-28 15:02:16.
Protokół z przetargu ustenego nieograniczonego
na dzierżawę terenów przy cmantarzu w
miejscowości Chlewiska

Protokół z przetargu ustenego nieograniczonego na dzierżawę terenów przy cmantarzu w miejscowości Chlewiska

 DOC121020-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Komisji Przetargowej | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:03:59.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla
zamówienia o wartości do kwoty 30.000.00 euro
 DOC030920-005.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: wz.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach Lilla Kwiecień | Data wprowadzenia: 2020-09-03 13:59:37.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie
prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dostarczanych w jednorazowych pojemnikach (opakowaniach) przeznaczonych do kontaktu z żywnoscią spełniające wymagania jakościowe, bezpieczeństwa wg. przepisów prawa dla 80 dzieci i młodieży oraz 20 osób dorosłych dozywianych na terenie gminy Chlewiska.

 DOC310820-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: wz.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach Lilla Kwiecień | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:59:48 | Data modyfikacji: 2020-08-31 14:03:36.
Zapytanie ofertowe na budowę chodnika do
świetlicy wiejskiej miejscowości Zaława
 Zapytanie chodnik Zaława.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 10:05:41.
Notatka służbowa z otwarcia ofert i wyłonienia
wykonawcy

Budowa chodnika w miejscowości Ostałówek

 DOC180620-006.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:38:20.
Zapytanie ofertowe na budowę chodnika w
miejscowości Ostałówek
 Zapytanie z zalacznikami chodnik Ostalowek.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 10:49:28.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla 100 dzieci i młodzieży oraz 15 osób dorosłych dożywianych na terenie gminy Chlewiska.

 DOC160120.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:01:57 | Data modyfikacji: 2020-01-16 10:05:47.
Zaproszenie do złożenia oferty na ,,Świadczenie
usługi polegającej na przygotowaniu i
dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków
dla 100 dzieci i młodzieży oraz 15 osób
dorosłych dożywianych na terenie gminy
Chlewiska.'

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla 100 dzieci i młodzieży oraz 15 osób dorosłych dożywianych na terenie gminy Chlewiska.

 zap_gops_2020.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: wz. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lilla Kwiecień | Data wprowadzenia: 2020-01-13 13:19:18.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi dot. zadania polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla 140 dzieci i młodzieży oraz 30 osób dorosłych dożywianych na terenie gminy Chlewiska

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.2019.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Lilla Kwiecień | Data wprowadzenia: 2019-08-30 13:34:17.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie
prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla 140 dzieci i młodzieży oraz 30 osób dorosłych dożywianych na terenie gminy Chlewiska.

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 08.2019.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Zbroszczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-26 12:48:45.
Unieważnienie sondażu cenowego

Unieważnienie sondażu cenowego- zadania obsługa imprezy pn. ,, XVIII Święto Żelaza i Stali w dn. 4 sierpnia 2019.

 zelazo 2019.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach Teresa Marciniak | Data wprowadzenia: 2019-04-24 15:19:27.
Sondaż cenowy na obsługe iprezy pn. ,,XVIII
Świeto Żelaza i Stali'

Sondaż cenowy na obsługe iprezy pn. ,,XVIII Świeto Żelaza i Stali'

 sondaż cenowy.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Gminego Osrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2019-04-11 14:49:15.
Notatka - Informacja z otwarcia ofert na zadanie
pn:" Naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach
gminnych po budowie kanalizacji w m. Chlewiska
 notatka otwarcie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 12:28:06.
Zapytanie ofertowe "Naprawa nawierzchni
asfaltowych na drogach gimnnych po budowie
kanalizacji w m. Chlewiska"

Zapytanie ofertowe "Naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gimnnych po budowie kanalizacji w m. Chlewiska"

 DOC070319-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:45:50.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie,, zapewnienie i dostarczenie cateringu dla 150 osób gorących jednodaniowych posiłków (dwa razy w ciągu tygodnia zupa i trzy razy w ciągu tygodnia drugie danie) w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, dni wolne od zajęć szkolnych) w następujących placówkach:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkach – ok. 24 dzieci i młodzieży oraz 2 osoby dorosłe
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Cukrówce – ok. 30 dzieci i młodzieży
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – ok. 8 dzieci i młodzieży oraz 1 osoba dorosła
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chlewiskach – ok. 33 dzieci i młodzieży
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Skłobach – ok. 15 dzieci i młodzieży oraz 1 osoba dorosła
6) Gimnazjum w Chlewiskach – ok. 20 dzieci i młodzieży
7) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówku – ok. 10 osób dorosłych
8) Teren gminy Chlewiska - 3 osoby dorosłe 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.png

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2019-02-08 14:20:47.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i dostarczenie cateringu dla 150 osób gorących jednodaniowych posiłków (dwa razy w ciągu tygodnia zupa i trzy razy w ciągu tygodnia drugie danie) w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, dni wolne od zajęć szkolnych) w następujących placówkach:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkach – ok. 24 dzieci i młodzieży oraz 2 osoby dorosłe
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Cukrówce – ok. 30 dzieci i młodzieży
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – ok. 8 dzieci i młodzieży oraz 1 osoba dorosła
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chlewiskach – ok. 33 dzieci i młodzieży
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Skłobach – ok. 15 dzieci i młodzieży oraz 1 osoba dorosła
6) Gimnazjum w Chlewiskach – ok. 20 dzieci i młodzieży
7) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówku – ok. 10 osób dorosłych
8) Teren gminy Chlewiska - 3 osoby dorosłe

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 02.2019.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: wz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Zbroszczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 16:01:48.
Zapytanie ofertowe "Naprawa nawierzchni
asfaltowych po budowie kanalizacji w m. Chlewiska"

Zapytanie ofertowe "Naprawa nawierzchni asfaltowych po budowie kanalizacji w m. Chlewiska"

 DOC031218-007.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:43:10 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:52:36.
Notatka służbowa z wyłonienia Wykonawcy na
Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu
ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Chlewiska z
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości

Notatka służbowa z wyłonienia Wykonawcy na zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Chlewiska z
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości

 DOC161018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 10:24:27.
Notatka na zakup i dostawę opału do Urzędu
Gminy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdorwotnej

Notatka na zakup i dostawę opału do Urzędu Gminy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdorwotnej

 Opal.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 13:04:16.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zakup i dostawa
wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z
terenu Gminy Chlewiska z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -
Funduszu Sprawiedliwości (postępowanie o
udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo Zamówień
Publicznych)
 Fundusz Sprawiedliwosci.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:00:40.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
zadania pod nazwą ,,Zakup i dostawa wyposazenia i
sprzetu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy
Chlewiska z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz
Sprawiedliwości

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania zadania pod nazwą ,,Zakup i dostawa wyposażenia i sprzetu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Chlewiska z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

 uniwaznienie_fundusz_sprawiedliwosci.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 10:14:23.
Notatka służbowa z wyłonienia Wykonawcy na
Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu
ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Chlewiska z
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości
 notatka służbowa 01.10.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-03 09:47:13.
Zakup i dostawa opału do Urzędu Gminy i SPZOZ w
Chlewiskach

Zakup i dostawa opału do Urzędu Gminy i SPZOZ w Chlewiskach

 opal18.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:53:44.
Protokół z otwarcia ofert dot. usługi
polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu
gorących jednodaniowych posiłków dla 120
dzieci i młodzież oraz 25 osób dorosłych z
terenu gminy Chlewiska y

Protokół z otwarcia ofert dot. usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych posiłków dla 120 dzieci i młodzież oraz 25 osób dorosłych z terenu gminy Chlewiska y

 DOC200918-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:07:03.
Odpowiedź na pytania dot. zadania ,, Zakup i
dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla
OSP z terenu Gminy Chlewiska z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -
Funduszu Sprawiedliwości

Odpowiedź na pytania dot. zadania ,, Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Chlewiska z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

 fundusz_sprawiedliwosci.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:01:42.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zakup i
dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla
OSP z terenu Gminy Chlewiska z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -
Funduszu Sprawiedliwości

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Chlewiska z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

 DOC180918-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:31:02.
Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07.09.2018r. na zadanie: Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m. Pawłow gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2

 DOC180918.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 09:10:36.
Postępowanie o udzielenie usługi polegającej na
przygotowaniu i dostarczeniu gorących
jednodaniowych dla 120 dzieci i młodziezy oraz 25
osób dorosłych na terenie gminy Chlewiska

Postępowanie o udzielenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych dla 120 dzieci i młodziezy oraz 25 osób dorosłych na terenie gminy Chlewiska

 DOC170918-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:14:20 | Data modyfikacji: 2018-09-17 11:15:26.
Protokół z zaproszenia do złozenia oferty na
świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu
i dostarczeniu gorących jednodaniowych dla 120
dzieci i młodziezy oraz 25 osób dorosłych na
terenie gminy Chlewiska posiłków

Protokół z zaproszenia do złozenia oferty na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych dla 120 dzieci i młodziezy oraz 25 osób dorosłych na terenie gminy Chlewiska posiłków

 DOC170918.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:09:59.
Postępowanie o udzielenie usługi polegającej na
przygotowaniu i dostarczeniu gorących
jednodaniowych dla 120 dzieci i młodziezy oraz 25
osób dorosłych na terenie gminy Chlewiska
posiłków

Postępowanie o udzielenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących jednodaniowych dla 120 dzieci i młodziezy oraz 25 osób dorosłych na terenie gminy Chlewiska

pliki do pobrania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: wz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lilla Kwiecień | Data wprowadzenia: 2018-09-13 07:55:01.
Dokumenty do zapytania ofertowego- Siłownia
plenerowa i strefa relaksu na placu przyszkolnym w
m. Pawłów g. Chlewiska
 silownia Pawlow.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:36:45.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
zadania pod nazwą : ,,Budowa siłowni plenerowej
i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m.
Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania  zadania pod nazwą : ,,Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2

 uniewaznienie_osa.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:26:05.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą
: ,,Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na
placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz.
nr ew. 764/2.

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą : ,,Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2

 inf_z_otwarcia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:24:24.
Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na
placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz.
nr ew. 764/2

Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2

 Dokumenty do zapytania ofertowego - Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placuprzyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 7642..pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 13:31:30 | Data modyfikacji: 2018-08-03 13:34:25.
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy dla
zamówienia o wartości do kwoty 30.000 euro.

W dniu 12 czerwca 2018 roku Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą:"Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gmina Chlewiska".

 Notatka Służbowa.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:34:19.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą
: Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę
istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gmina Chlewiska".
 ZP.271.08.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:44:41.
Zapytanie ofertowe wraz z wyjaśnieniami

Zapytania ofetrowe na : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gmina Chlewiska".

 zapytania i wyjaśnienia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:07:33.
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr
ZP.271.08.2018

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr ZP.271.08.2018 z dnia 16.05.2018r.

 DOC210518-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:07:00.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości
szacunkowej powyżej 30 000 euro (podstawa prawna:
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017, poz. 1579
z późn. zm.)

Gmina Chlewiska zaprasza do złożenia oferty na:


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na" Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gmina Chlewiska"

 Zapytanie ofertowe ZP.271S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 09:27:51 | Data modyfikacji: 2018-05-16 12:25:02.
Protokół z wyboru wykonawcy dotyczy zadania pn.
"Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty
cenowej na udzielenie i obsługę kredytu
długoterminowego złotówkowego".
 Kredyt.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-04-13 14:08:13.
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy dla
zamówienia o wartości do kwoty 30.000 euro.

W dniu 29 marca 2018 roku Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: Docieplenie budynku SP ZOZ w Chlewiskach.

 Notatka.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-30 08:26:40.
Sprostowanie do zapytania ofertowego dotyczącego
złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługe
kredytu długoterminowego złotówkowego

Sprostowanie do zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługe kredytu długoterminowego złotówkowego.

 DOC280318-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 12:24:50.
Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty
cenowej na udzielenie i obsługę kredytu
długoterminowego złotówkowego.
 zapytanie ofertoweP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 12:58:06 | Data modyfikacji: 2018-03-26 13:00:09.
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
ZP.271.02.2018

Zamawiający informuje o sprostowaniu do zapytania ofertowego dotyczącego: Docieplenia budynku SP ZOZ w Chlewiskach.

 zp.271.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:11:24.
Zapytanie ofertowe

Docieplenie budynku SP ZOZ w Chlewiskach

 zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-13 14:40:06.
Protokół z otwarcia ofert zadania ,,Majówka ze
Świętym Florianem w Pawłowie'

Protokół z otwarcia ofert i wybrania najkorzystniejszej oferty dot. zadania ,,Majówka ze Świętym Florianem w Pawłowie'

 DOC090318-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Prezes OSP Pawłów | Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:17:40.
Sondaż cenowy organizacja imprezy pn. ,,Majówka
ze Świętym Florianem w Pawłowie'

Sondaż cenowy organizacja imprezy pn. ,,Majówka ze Świętym Florianem w Pawłowie'

 florian_pawlow.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Prezes OSP Pawłów Mariusz Sokołowski | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:18:40.
Informacja o wyborze oferty

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na zadanie:"Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodmnia gmina Chlewiska", które odbyło się w dniu 21.12.2018 r.

 informacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:23:20.
Informacja z otwarcia ofert na "pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”.

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”.

 DOC040118-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:14:52.
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”.

Wójt Gminy Chlewiska zaprasza do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”.
Nadzór obejmuje branżę sanitarną i drogową.

 nadzor.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:49:18.
Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego na
dierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości
Chlewiska
 Protokół.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:55:45 | Data modyfikacji: 2017-10-16 14:57:46.
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę terenów przy
cmentarzu w miejscowości Chlewiska.

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.

 cmentarz.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:42:14 | Data modyfikacji: 2017-09-25 15:46:03.
Zawiadomienie o wynikach postępowania dot.
zadania zakup i dostawy opału do placówek
podległych Gminie tj. Szkół

Zawiadomienie o wynikach postępowania dot. zadania zakup i dostawy opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół

 DOC280817.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-08-28 09:43:38.
Zawiadomienie o wynikach postępowania
przeprowadzonego zapytania ofertowego

Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego
Przedszkola w Chlewiskach

 DOC040817.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:56:22 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:57:27.
Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Dowożenie
i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do
Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego
Przedszkola w Chlewiskach

Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 protokol_dowozy.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:12:55.
Protokół z otwarcia ofert na zadanie ,,Zakup i
dostawa opału do placówek podległych Gminie tj.
Szkół '

Protokół z otwarcia ofert na zadanie ,,Zakup i dostawa opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół '

 zakup_i_dostawa_opalu.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:19:18.
Protokół z otwarcia ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie sondażu cenowego na organizację imprezy
pn. „XVI Święto Żelaza i Stali”

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie sondażu cenowego na organizację imprezy pn. „XVI Święto Żelaza i Stali”

 Protokol_zelazo_2017.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-25 10:33:27 | Data modyfikacji: 2017-07-25 10:34:10.
SONDAŻ CENOWY organizacja imprezy pn. „XVI
Święto Żelaza i Stali”

SONDAŻ CENOWY organizacja imprezy pn. „XVI Święto Żelaza i Stali”
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. nn.) zwanej dalej ustawą, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy.

 sondaz_cenowy_zelazo_poprawny.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:49:46 | Data modyfikacji: 2017-07-18 13:00:06.
Sprostowanie do zapytania ofertowego na zadanie
pn.: Dowożenie i odwożenie uczniów w roku
szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w
Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Chlewiskach, Samorządowego Przedszkola w
Chlewiskach

Sprostowanie do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 sprostowanie dowożenie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:20:17.
Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym
2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach,
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 ZAPYTANIE OFERTOWE dowozy 201718.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-07-10 13:25:07.
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia
05.06.2017r.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 05.06.2017r. zadanie nr 1 i zadanie nr 2

 uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 10:19:36.
Zapytanie ofertowe -Zakup i dostawa opału do
placówek podległych Gminie tj. Szkół

Zapytanie ofertowe -Zakup i dostawa opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół

 ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-06-21 11:51:52.
Przebudowa dróg gminnych - Zadanie Nr 1, Zadzanie
Nr 2
 Drogi II.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:31:44.
Przebudowa dróg gminnych - Zadanie Nr 1, Zadzanie
Nr 2

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 11.04.2017r. - Przebudowa dróg gminnych - Zadanie Nr 1, Zadzanie
Nr 2

 DOC020517.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-05-02 08:33:08.
Przebudowa dróg gminnych - Zadanie Nr 1, Zadzanie
Nr 2

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanków gmina Chlewiska


Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaława ramach zadania: ,,Położenie nawierzchni asfaltowej wokół placu wiejskiego w centrum wsi w m. Zaława” gmina Chlewska.

 Przebudowa dróg gminnych.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:22:16.
Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:22:16
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak