Informacja o wynikach prztargu dot.nieruchomości
położonej w m. Huta
 Informacja o wynikach przetargu.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:41:14.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 Wykaz - dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-02 12:07:46.
Informacja o wynikach przetargu
 informacja o wynikach przetargu -Ostałówek.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-31 10:12:30.
Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę terenów przy cmentarzu w
miejscowości Chlewiska
 protokół -dzerżawa przy cmentarzu.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2023-10-17 11:56:08.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 Sulistrowice dz. nr 409.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-11 13:54:20.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 Sulistrowice dz.nr.408.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-11 13:53:41.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 Pawłów dz.nr 764.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-11 13:52:48.
OGŁOSZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY CHLEWISKA
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I
Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Chlewiska ujętej w wykazie
ogłoszonym w dniach od 12.07.2023r. do 02.08.2023
 ogłoszenie nr 5.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-15 10:01:48.
OGŁOSZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY CHLEWISKA
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I
Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Chlewiska. Nieruchomość
składająca się z działek o łącznej
powierzchni 6,0988 ha, położonych w m. Huta
 Ogłoszenie Nr 4.2023 Wójta Gminy Chlewiska.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-05 10:36:58 | Data modyfikacji: 2023-09-05 10:39:02.
Informacja o wynikach przetargu
 DOC010823_.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 11:03:05 | Data modyfikacji: 2023-08-01 11:04:05.
Zarządzenie Nr 0050.66.2023 Wójta Gminy
Chlewiska w sprawie podania do publicznej
wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość
zabudowaną położoną w miejscowości
Ostałówek, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 309 i 310 przeznaczoną do zbycia
przez Gminę Chlewiska
 Zarządzenie nr 0050.66.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-12 12:23:26 | Data modyfikacji: 2023-07-12 12:24:00.
Zarządzenie nr 0050.60.2023

W sprawie podania do poublicznej wiadomości wykazu obejmujaca nieruchomość niezabudowaną stanowicą własność Gminy Chlewiska połozona w miejcowości Huta

 DOC290623-29062023083911.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-29 08:50:23.
Ogłoszenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Chlewiska
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Chlewiska dot. działki nr 415 w
m. Skłoby
 OGŁOSZENIE NR 3.2023 WOJTA GMINY CHLEWISKA.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 10:36:04.
Zarządzenie Nr 0050.52.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu obejmującego
nieruchomość położoną w miejscowości
Skłoby, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działa nr 415
 nieruchomość w m. Skłoby działak nr 415.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-19 10:14:00.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU dot. sprzedaży
nieruchomości niezabudwanej położonej w m.
Nadolna
 dz. Nadolna.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-20 12:32:05.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU dot. sprzdaży
nieruchomości zabudowanej położonej w m.
Leszczyny
 dz. Leszczyny.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-20 12:24:50.
OGŁOSZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY CHLEWISKA
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Chlewiska dot. działki nr 11 w m.
Nadolna
 Ogłoszenie Nr 2.2023 Wójta Gminy Chlewiska.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-11 08:52:33 | Data modyfikacji: 2023-01-11 08:53:09.
OGŁOSZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY CHLEWISKA
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Chlewiska dot. działki nr 11 w m.
Leszczyny
 Ogłoszenie Nr 1.2023 Wójta Gminy Chlewiska.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-11 08:46:17.
Zarządzenie Nr 0050.125.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Nadolna, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działak nr 58

 0050.125.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 11:57:20.
Zarządzenie Nr 0050.124.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Leszczyny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 11

 0050.124.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 11:53:33.
Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę terenów przy cmentarzu w m. Chlewiska
 wyniki przetargu - miejsca przy cmentarzu 22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2022-10-06 11:48:21.
Informacja o wynikach przetargu dot.
nieruchomości niezabudowanej nr ewidencyjny
86/12 położonej w Chlewiskach
 nieruchomość nr ew.86.12.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-23 09:01:07.
Informacja o wynikach przetargu dot. działki o nr
ewidencyjnym 513 w m. Koszorów
 działka nr 513 Koszorów.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 09:09:36 | Data modyfikacji: 2022-05-13 09:10:14.
OGŁOSZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY CHLEWISKA
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Chlewiska
 Ogłoszenie Nr 2.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-12 11:36:39.
Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości  Chlewiskach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 86/12

 0050.39.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-04-21 12:32:02.
OGŁOSZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY CHLEWISKA
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Chlewiska
 ogłoszenie Nr 1.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: w | Data wprowadzenia: 2022-03-28 09:49:47.
Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 marca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Koszorów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr. 513

 0050.27.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 12:18:24.
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
nr KW RA1S/00010731/1

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW RA1S/00010731/1

 przetarg 6387.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Komornik Sądowy Piotr Hetman | Data wprowadzenia: 2021-12-17 08:57:22.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 nieruchomości-dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:42:12.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 wykaz nieruchomości 21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-11-09 11:57:42.
Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę terenów przy cmentarzu w
miejscowości Chlewiska
 protokół- dierżawa.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-10-11 14:37:39.
Informacja o wynikach przetargu
 2213Dz.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 12:40:29.
Ogłoszenie nr 3/21 Wójta Gminy Chlewiska dot.
działki numer 2213 Chlewiska
 DOC310821-31082021113810.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2021-08-31 12:07:12.
Informacja o wynikach przetargu dot. dz. 945
Stefanków
 inf_dz_945_stef.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-20 12:40:55.
Informacja o wynikach przetargu dot. dz. 86/12
Chlewiska
 inf_dz_86_12.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-20 12:39:57.
Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość położoną w
miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 2213
 Zarządzenie nr 0050.48.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:36:00.
Ogłoszenie nr 1/2021
 ogl_chlewiska.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:28:24.
Ogłoszenie nr 2/2021
 ogl_stefankow.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:25:48.
Zarządzenie nr 0050.33.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość położoną w
miejscowości Stefanków, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 945
 0050.33.21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 12:16:33.
Zarządzenie nr 0050.32.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość położoną w
miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 86/12
 0050.32.21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 12:12:03.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 11.08.2020 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 DOC190820.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:26:12.
OGŁOSZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY CHLEWISKA

Na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 DOC070720-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:49:40.
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie:
podania do publicznej widomości wykazu
obejmującego nieruchomość połozoną w
miejscowości Chlewiska, oznaczoną w weidencji
gruntów jako działka nr 2541/17
 DOC280420-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-04-28 10:55:04.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 12.12.2019 r. o godz 11:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 Antoniów.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 14:02:46.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 12.12.2019 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 124H.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:46:17.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 12.12.2019 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 DZ121.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:39:16.
Wójt gminy Chlewiska ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego
Skoda Octavia 1.9

Wójt gminy Chlewiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia 1.9

 DOC281119-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-28 12:00:49.
OGŁOSZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY CHLEWISKA

Na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 DOC121119-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-12 11:07:31 | Data modyfikacji: 2019-11-12 11:09:31.
OGŁOSZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY CHLEWISKA

Na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 DOC121119-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-12 11:04:18.
OGŁOSZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY CHLEWISKA

Na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 DOC121119-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-11-12 10:59:58.
Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 18 października 2019 r. w
sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość położoną w
miejscowości Antoniów, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 145.
 DOC181019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:25:35 | Data modyfikacji: 2019-10-18 14:29:40.
Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 października 2019 r. w
sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomości położone w
miejscowości Huta, oznaczone w ewidencji gruntów
jako działki nr 124,121
 DOC171019-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 15:06:06.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 30.09.2019 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 DOC081019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-10-08 14:48:23.
OGŁOSZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY CHLEWISKA

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 DOC280819.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:01:12.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 01.07.2019 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 DOC050719-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 15:08:48.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 24.06.2019 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 DOC240619-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:12:39 | Data modyfikacji: 2019-06-24 13:16:29.
OGŁOSZENIE NR3/2019 WÓJTA GMINY CHLEWISKA

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 Zawonia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:06:49.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 30.05.2019 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.


 

 2213.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 13:40:22.
OGŁOSZENIE NR2/2019 WÓJTA GMINY CHLEWISKA

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 DOC210519.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 08:30:08.
Ogłoszenie nr 1/2019 Wójt Gminy Chlewiska podaje
do publicznej wiadomości że ogłasza I publiczny
przetarg ustny nieograniczony dot. dz. 2213
 Ogłoszenie Nr 1 2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:18:01.
Zarządzenie nr 0050.18.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość zabudowaną
położoną w miejscowości Zawonia, oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka nr 415/1.
 0050.18.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:00:47 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:05:42.
Zarządzenie nr 0050.17.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość położoną w
miejscowości Huta, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 113.
 005017.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 11:56:05 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:06:07.
Zarządzenie nr 0050.11.2019 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomosci wykazu
obejmującego nieruchomość położona w
miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 2213
 Zarządzenie 0050.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:14:58.
Protokół z przetargu na dzierżawę terenów
przy cmentarzu w Chlewiskach

Protokół z przetargu na dzierżawę terenów przy cmentarzu w Chlewiskach

 przetarg_cmentarz_stanowiska.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Komisja przetargowa | Data wprowadzenia: 2018-10-10 15:21:09.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 24.09.2018 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 Informacj o wunikach przetarguS.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:39:00 | Data modyfikacji: 2018-10-03 14:44:59.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETRGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że w dniu 20.09 2018 r. o godz. 10:00 w urzedzie Gminy Chlewiska przy ul. Czachowskiego 49, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej leśnej.

 Informacja o wynikach przetargu20.09.2018r..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-26 10:56:03.
Ogłoszenie nr 9/2018 na podstawie art. 28 ust.1,
art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z
późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.
1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 9/2018 na podstawie art. 28 ust.1,
art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z
późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.
1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY

 Ogłoszenie_o_przetar.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-21 15:11:18.
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę terenów przy
cmentarzu w miejscowości Chlewiska

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska

 ogloszenie 130918.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:36:17.
Ogłoszenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Chlewiska

Ogłoszenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Chlewiska

 ogl_8_2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:16:55.
Ogłoszenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Chlewiska

Ogłoszenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Chlewiska

 ogl_7_2017.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:15:23 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:16:13.
Ogłoszenie nr 6/2018 Wójt Gminy Chlewiska podaje
do publicznej wiadomości że ogłasza I publiczny
przetarg ustny nieograniczony dot. dz. 1120

Ogłoszenie nr 6/2018 Wójt Gminy Chlewiska podaje do publicznej wiadomości że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony dot. dz. 1120

 pawlow_1120.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-20 15:00:34.
Zarządzenie Nr 0050.79. 2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Stefanków, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 999.

Zarządzenie Nr 0050.79. 2018 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Stefanków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 999.

 stefankow_wykaz.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 13:52:03.
Zarządzenie Nr 0050.75. 2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość gruntową
niezabudowaną położoną w miejscowości
Stefanków, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 897/3.

Zarządzenie Nr 0050.75. 2018 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Stefanków, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 897/3.

 Wykaz Stefankow.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:52:49.
Zarządzenie Nr 0050. 77. 2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość gruntową leśną
położoną w miejscowości Pawłów, oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka nr 1120.

Zarządzenie Nr 0050. 77. 2018 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 30 lipca 2018 r.  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową leśną położoną w miejscowości Pawłów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1120.


 

 Wykaz Pawłów nowy.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:47:11.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że w dniu 11.06 2018 r. o godz. 10:00 w urzedzie Gminy Chlewiska przy ul. Czachowskiego 49, odbył się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej.

 informacja o przetargu 11.06.2018r..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-18 13:28:19.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że w dniu 08.06 2018 r. o godz. 10:00 w urzedzie Gminy Chlewiska przy ul. Czachowskiego 49, odbył się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 informacja o przetargu 08.06.2018r..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-18 13:23:01.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że w dniu 05.06 2018 r. o godz. 10:00 w urzedzie Gminy Chlewiska przy ul. Czachowskiego 49, odbył się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej leśnej.

 informacjaL.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-12 10:24:02.
OGŁOSZENIE Nr 5/2018 Wójta Gminy Chlewiska

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 19.03.2018 r. do 08.04.2018 r.

Obręb ewidencyjny: Chlewiska gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie Nr 5.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:36:06.
OGŁOSZENIE Nr 4/2018 Wójta Gminy Chlewiska

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 19.03.2018 r. do 08.04.2018 r.

Obręb ewidencyjny:Krawara gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie Nr 4.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:21:56.
OGŁOSZENIE Nr 3/2018 Wójta Gminy Chlewiska

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 28.02.2018 r. do 20.03.2018 r.

Obręb ewidencyjny: Pawłów gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie Nr 3.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:18:00.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w urzedzie G,miny Chlewiska przy ul. Czachowskiego 49, odbył się drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 Przetarg RA1S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-02 10:38:25 | Data modyfikacji: 2018-05-02 10:40:02.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w urzedzie Gminy Chlewiska przy ul. Czachowskiego 49, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

 InformacjaN.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-04-24 11:51:49 | Data modyfikacji: 2018-05-02 13:22:16.
OGŁOSZENIE Nr 2/2018 Wójta Gminy Chlewiska

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 25.09.2017 r. do 08.10.2017 r.

Obręb ewidencyjny: Chlewiska gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie 2.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:24:26 | Data modyfikacji: 2018-05-02 13:23:15.
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

 Wykaz nieruchomości22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:51:23 | Data modyfikacji: 2018-03-19 15:53:09.
Zarzadzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Chlewiska
zdnia 19 marca 2018 r. w sprawie : podania do
publicznej wiadomości wykazu obejmującego
nieruchomość gruntową rolną położoną w
miejscowości Krawara, oznaczoną w weidencji
gruntów jako działka nr 290

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

 Wykaz nieruchomości21CH.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:45:39.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

O G Ł O S Z E N I E Nr 1/ 2018 W Ó J T G M I N Y C H L E W I S K A

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 26.01.2018 r. do 15.02.2018 r.

Obręb ewidencyjny wieś: Nadolna gm. Chlewiska.

 Obręb.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-14 10:18:09.
Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość gruntową leśną
położoną w miejscowości Pawłów, oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka nr 1120.

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

 wykaz nieruchomości 15.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:06:59 | Data modyfikacji: 2018-02-28 11:08:34.
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gminie
Chlewiska.

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

 Wykaz nieruchomości 14.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:03:06.
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 stycznia 2018 r.w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomości niezabudowane
położone w miejscowości Nadolna, oznaczone w
ewidencji gruntów jako działki nr 355/1, 355/2,
355/3

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

 wykaz nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:25:43.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETRGU

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETRGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 10 listopada 2017 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej:
• położonej w miejscowości Chlewiska
• nr ewidencyjny 2460
• powierzchnia 300 m²
• księga wieczysta nr RA1S/00016982/7
• cena wywoławcza 7 750,00 zł
• do przetargu nie zgłosił się żaden oferent

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 14:39:31.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

O G Ł O S Z E N I E Nr 5/ 2017 W Ó J T G M I N Y C H L E W I S K A

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 25.09.2017 r. do 08.10.2017 r.

Obręb ewidencyjny: Chlewiska gm. Chlewiska.

 chlewiska_11_17.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-10-11 14:58:22.
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości
wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 2460.

Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2460.

 Wykaz dzialek do sprzedazy.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:42:20.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 140917.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-09-14 14:27:20.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy
Chlewiska informuje, że dnia 22.05.2017 r. o
godz. 10°º w Urzędzie Gminy w
Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej:

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 22.05.2017 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

 położonej w Chlewiska
 nr ewidencyjny 2430/1
 powierzchnia 2467 m2
 księga wieczysta nr RA1S/00013750/1
 cena wywoławcza 65 200, 00 zł
 do przetargu nie zgłosił się żaden oferent

Wójt Gminy Chlewiska
Waldemar Sowiński

 Informacja o wynikach przetargu Chlewiska_2305.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-05-23 14:56:52.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE
KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE
OGŁOSZONYM W DNIACH od 09.03.2017 r. do
30.03.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E Nr 4/ 2017 W Ó J T G M I N Y C H L E W I S K A na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )podaje do publicznej wiadomości, że ogłaszaI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 09.03.2017 r. do 30.03.2017 r.
Obręb ewidencyjny: Chlewiska gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie o przetragu_2430_1.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:48:52.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy
Chlewiska informuje, że dnia 04.04.2017 r. o
godz. 10°º w Urzędzie Gminy w
Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Koszorów nr
ewidencyjny 513

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 04.04.2017 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

 położonej w Koszorów
nr ewidencyjny 513

 Informacja o wynikach przetargu Chlewiska_513.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:58:45.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy
Chlewiska informuje, że dnia 24.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 24.03.2017 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chlewiskach

 Informacja_o_wynikach_przetargu.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-31 14:23:53.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 23.03.2017 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.


 

 Informacja o wynikach przetargu Chlewiska.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-30 15:06:48.
Zarządzenie Nr 0050. 17. 2017 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1.

Zarządzenie Nr 0050. 17. 2017 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1.

 działka nr 2430_1.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-09 12:30:59.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE
KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE
OGŁOSZONYM W DNIACH od 07.02.2017 r. do
28.02.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E Nr 3/ 2017 W Ó J T G M I N Y C H L E W I S K A na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 07.02.2017 r. do 28.02.2017 r. Obręb ewidencyjny: Koszorów gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie o przetragu_030317.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:39:41.
Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:39:41
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
ObowižEzuje od: 2017-03-03
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak