Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.
kadr, organizacji szkół
 informacja o wynikach naboru.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW Ewelina Gwarek | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:14:49.
Decyzja o wyborze formy rekrutacji na stanowisko
ds. kadr, organizacji szkół
 Decyzja o wyborze formy rekrutacji.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW Ewelina Gwarek | Data wprowadzenia: 2022-03-15 09:39:56.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko ds. kadr, organizacji
szkół
 lista kandydatów.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Komisja konkursowa | Data wprowadzenia: 2022-03-15 09:36:54 | Data modyfikacji: 2022-03-15 09:41:25.
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach
ogłasza nabór na wolne stanowisko DS. KADR,
ORGANIZACJI SZKÓŁ

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach ogłasza nabór na wolne stanowisko DS. KADR, ORGANIZACJI SZKÓŁ

 stanowisko ds_kadr_gcuw.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW Ewelina Gwarek | Data wprowadzenia: 2022-01-25 08:34:32.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska

 DOC190321-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:36:22.
Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy
kwalifikacyjnej na stanowisko -Inkasent
 DOC160321.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Komisja konkursowa | Data wprowadzenia: 2021-03-16 07:49:58.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na wolne stanowisko urzędnicze
 DOC080321.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Komisja konkursowa | Data wprowadzenia: 2021-03-08 10:51:16.
WÓJT GMINY CHLEWISKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINY CHLEWISKA -
Stanowisko inkasent należności w Referacie
Rolnictwa i Planowania Przestrzennego
 ogłoszenie o konkursie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 13:57:14 | Data modyfikacji: 2021-02-11 14:00:39.
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020 WÓJTA GMINY
CHLEWISKA z dnia 17 lipca 2020 r.w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego
"Hubala" w Chlewiskach
 DOC270720-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 09:48:49.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka
Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr  Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach.

 0050.40.2020r.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:27:32.
INFORMACJA O ZMIANIE MIEJSCA ODBYWANIA się
postępowania konkursowego na dyrektora
 info.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przwodniczący Komisji | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:01:24.
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019 WÓJTA GMINY
CHLEWISKA z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. Marii
Konopnickiej w Pawłowie
 0050.40.2019P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-11 10:53:46.
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2019 WÓJTA GMINY
CHLEWISKA w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem
Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego
 0050.39.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-11 10:43:41.
WÓJT GMINY CHLEWISKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CHLEWISKA
 ogłoszenie o konkursach.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:49:21.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka
Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach.

 PSP Chlewiska.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 15:14:26 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:20:14.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi
im.Henryka Sienkiewicza w Cukrówce.

Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce.

 DOC210519-005.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 15:05:42 | Data modyfikacji: 2019-05-22 07:56:28.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.
Marii Konopnickiej w Pawłowie

Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie  

 DOC210519-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:55:22 | Data modyfikacji: 2019-05-21 14:57:27.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.
Jana Kochanowskiego w Budkach

Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach

 DOC210519-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:50:11 | Data modyfikacji: 2019-05-21 14:57:50.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach, wraz z załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 20 czerwca 2018 -OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Ogłoszenie 53.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 14:59:31 | Data modyfikacji: 2018-06-20 15:02:36.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im.
płk. D.Czachowskiego w Skłobach

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. płk. D.Czachowskiego w Skłobach, wraz z załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 23 maja 2018 -OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Zarzadzenie Nr 0050.39.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 11:11:27.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 11:11:27
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka