w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia konkursu na Samodzielne Stanowisko
ds. Organizacyjno-Administracyjnych.

Zarządzenie Nr 0050.70.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku

 70.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-13 10:49:54.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.71.16 z dnia 30grudnia 2016 roku

 71.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-13 10:55:55.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chlewiska na lata 2016-2029

Zarządzenie Nr 0050.72.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

 72.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-13 10:58:51.
w sprawie dokonanie zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.73.16 z dnia 30 grudnia 2016 roku

 73.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:01:33.
w sprawie dokonanie zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 73a.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

 73a.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:03:42.
Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:03:42
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka