Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > Uchwały 2016
Uchwały 2016
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2017
rok 

Uchwała Nr X/72/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 72N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:37:07.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku
rolnego na 2017 r. na terenie Gminy Chlewiska. 

Uchwała Nr X/73/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 73Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:45:44.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2017 r. 

Uchwała Nr X/74/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 74T.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:49:28.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chlewiska. 

Uchwała Nr X/75/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 75W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:52:48.
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Chlewiska
związku z wypełnianiem mandatu. 

Uchwała Nr X/76/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 76D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:01:28.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia
Wójta Gminy Chlewiska. 

Uchwała Nr X/77/16 Rady Gminy Chlwiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 77W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:21:53.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
gminie Chlewiska. 

Uchwałą Nr X/78/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 78A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:25:30.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu
lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
Gminy Chlewiska.  

Uchwała Nr X/79/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 79 M.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:28:01.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia. 

Uchwała Nr X/80/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 grudnia 2016 r.

 80U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:30:13.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2016 

Uchwała Nr XI/81/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2016 r.

 81B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:32:56.
w sprawie Zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2016-2029 

Uchwła Nr XI/81/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2016 r.

 82F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:36:05.
Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:36:05
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl