Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Chlewiska

Uchwała Nr I/1/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 1Dz.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:04:11.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2018-2032

Uchwała Nr I/2/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 2II.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:11:47.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr I/3/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 3III.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:17:47.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego

Uchwała Nr I/4/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 4IV.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:19:58.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Szydłowieckiemu

Uchwała Nr I/5/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 5V.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:23:13.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału
Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr I/6/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 6I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:38:27.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/46/09 Rady Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach:
Budki i Leszczyny

Uchwała Nr I/7/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 7I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:40:36.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stałych Rady Gminy Chlewiska na rok 2018

Uchwała Nr I/8/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 8I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:42:37.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Chlewiska na rok 2018

Uchwała Nr I/9/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 9I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:45:21.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości położonej w
miejscowości Pawłów.

Uchwała Nr I/10/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 10I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:47:51.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości położonych w
miejscowości Nadolna

Uchwała Nr I/11/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 11N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:53:54.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia nieruchomości

Uchwała Nr I/12/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

 12N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:03:28.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2018 Nr I/1/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr II/13/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 13B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:04:53.
w sprawie dokonania zmian w u chwale budżetowej
na 2018 rok

Uchwała Nr II/14/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 14D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:12:12.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Uchwała Nr II/15/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 15W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:14:30.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Szydłowieckiego

Uchwała Nr II/16/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 16P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:16:41.
w sprawie określenia inkasentów łącznego
zobowiązania pieniężnego

Uchwała Nr II/17/18 z dnia 7 luty 2018 roku

 17I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:18:11 | Data modyfikacji: 2018-05-09 08:51:27.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr III/18/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 18B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:54:25.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Uchwała Nr III/19/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 19W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:56:39.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy
2019.

Uchwała Nr III/20/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 20F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:00:30.
w spawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska
w 2018 r.”

Uchwała Nr III/21/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt 21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:46:14 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:20:11.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Chlewiska na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024”

Uchwała Nr III/22/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 22R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:15:47 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:27:51.
w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości w
wyniku komunalizacji.

Uchwała Nr III/23/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 23N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:31:06.
w sprawie zarządzenia poboru zobowiązania
pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów gminy Chlewiska oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr III/24/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt 24.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:34:22.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w
sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję
energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.

Uchwała Nr III/25/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 25G.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:37:53.
w sprawie zharmonizowania i ujednolicenia pisowni
istniejących nazw części wsi Budki w Gminie
Chlewiska.

Uchwała Nr III/26/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt 26.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:40:22.
w sprawie podziału Gminy Chlewiska na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich grani, numerów i
liczny radnych wybieranych w każdy okręgu.

Uchwała Nr III/27/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:44:35.
w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr III/28/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 akt 28.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:54:12.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Szydłowieckiego na zadanie inwestycyjne związane
z zakupem karetki pogotowia dla SP ZOZ w
Szydłowcu.

Uchwała Nr III/29/18 z dnia 29 marca 2018 roku

 29Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:56:22.
w sprawie odwołania do Państwowej Komisji
Wyborczej w Warszawie

Uchwała Nr IV/30/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku

 30K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-09 11:10:01 | Data modyfikacji: 2018-05-09 11:11:34.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr V/31/18 z dnia 25 maja 2018 roku

 31B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:04:27.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Uchwała Nr V/32/18 z dnia 25 maja 2018 roku

 32W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:07:08.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Chlewiska w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr V/33/18 z dnia 25 maja 2018 roku

 33R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:09:38.
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 czerwca
2018 r.

Uchwała Nr V/34/18 z dnia 7 czerwca 2018 roku

 34A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:14:32.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na
terenie Gminy Chlewiska w 2018 r.

Uchwała Nr VI/35/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku

 akt35.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:17:03.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok

Uchwała Nr VII/36/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 36S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:20:21.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Chlewiskach za 2017 rok

Uchwała Nr VII/37/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 37ZOZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:29:48.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Chlewiska za 2017 rok

Uchwała Nr VII/38/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 38W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:33:52.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia
Wójta Gminy Chlewiska

Uchwała Nr VII/39/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 39K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:27:51.
w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości diety
dla sołtysów

Uchwała Nr VII/40/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 40S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:29:49.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr VII/41/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 41U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:36:55.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Uchwała Nr VII/42/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 42F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:40:00.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy
Chlewiska w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Nr VII/43/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 43K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:42:28.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr VII/44/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 44S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:44:28.
w sprawie powołanie Skarbnika Gminy

Uchwała Nr VII/45/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 45S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:46:17.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości, położonej
w miejscowości Chlewiska,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 2213

Uchwała Nr VII/46/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 46Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:48:14.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości, położonej
w miejscowości Stefanków,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 999

 Uchwała Nr VII/47/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 47S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:50:38.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na
terenie Gminy Chlewiska w 2018 r.

Uchwała Nr VII/48/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 48K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:52:31.
w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w
miejscowości Chlewiska

Uchwała Nr VII/49/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 49T.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:55:32.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego zmieniającej
rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
przysusko-szydłowieckie

Uchwała Nr VII/50/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 50U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:57:39.
w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości w
wyniku komunalizacji

Uchwała Nr VII/51/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 51K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:59:37.
w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości w
wyniku komunalizacji

Uchwała Nr VII/52/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 52C.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:20:44.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału
Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr VII/53/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

 53S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:31:47.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr VIII/54/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 54B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:26:20.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na tata 2018-2032

Uchwała Nr VIII/55/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 55W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:30:05.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy

Uchwała Nr VIII/56/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 56D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:32:38.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Uchwała Nr VIII/57/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 57N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:34:24.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Rady Gminy Chlewiska

Uchwała Nr VIII/58/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 58S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:36:01.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr IX/59/18 z dnia 11 września 2018 roku

 59Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:40:33.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na tata 2018-2032

Uchwała Nr IX/60/18 z dnia 11 września 2018 roku

 60P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:44:40.
w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku

Uchwała Nr IX/61/18 z dnia 11 września 2018 roku

 61K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:46:52.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości położonej w
miejscowości Huta

Uchwała Nr IX/62/18 z dnia 11 września 2018 roku

 62H.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:48:38.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Uchwała Nr IX/63/18 z dnia 11 września 2018 roku

 63N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:50:32.
w sprawie powołania składu osobowego Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Chlewiskach

Uchwała Nr IX/64/18 z dnia 11 września 2018 roku

 64S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:53:55.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Chlewiska

Uchwała Nr IX/65/18 z dnia 11 września 2018 roku

 akt65.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:55:39 | Data modyfikacji: 2018-10-29 15:57:57.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr X/66/18 z dnia 2 października 2018 roku

 66J.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:45:01.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na tata 2018-2032

Uchwała Nr X/67/18 z dnia 2 października 2018 roku

 67F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:47:04.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Chlewiska lub jej jednostkom podległym

Uchwała Nr X/68/18 z dnia 2 października 2018 roku

 akt68.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:51:53 | Data modyfikacji: 2018-10-31 14:58:00.
w sprawie zmian w Statucie Rady Gminy Chlewiska

Uchwała Nr X/69/18 z dnia 2 października 2018 roku

 akt69.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:08:12.
w sprawie zmiany w projekcie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Chlewiska w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulującemu

Uchwała Nr X/70/18 z dnia 2 października 2018 roku

 70W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:11:43.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach
Budki i Leszczyny -etap I

Uchwała Nr X/71/18 z dnia 2 października 2018 roku

 71E.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:54:31.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w
użyczenie przez Gminę Chlewiska nieruchomości
zabudowanej budynkiem strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej

Uchwała Nr XI/72/18 z dnia 9 października 2018 roku

 72S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:07:11.
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu
oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Chlewiska – Aktualizacja

Uchwała Nr XI/73/18 z dnia 9 października 2018 roku

 73P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:11:47.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Chlewiska na lata 2019-2022

Uchwała Nr XI/74/18 z dnia 9 października 2018 roku

 74Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:17:23 | Data modyfikacji: 2018-11-06 09:24:16.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr XII/75/18 z dnia 15 października 2018 roku

 75B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:27:34.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na tata 2018-2032

Uchwała Nr XII/76/18 z dnia 15 października 2018 roku

 76W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:29:18.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Chlewiska

Uchwała Nr I/1/18 z dnia 19 listopada2018 roku

 1P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:38:55.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady
Gminy Chlewiska

Uchwała Nr II/2/18 z dnia 26 listopada2018 roku

 2G.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:43:29.
w sprawie powołania składu liczbowego i
osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Chlewiska

Uchwała Nr II/3/18 z dnia 26 listopada 2018 roku

 3L.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:45:44.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Uchwała Nr III/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 4Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:48:43.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr III/5/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 5Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:50:21.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

Uchwała Nr III/6/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 akt6.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:51:47.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Chlewiska

Uchwała Nr III/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 Akt7.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:54:04.
w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu centrum mieszkaniowo- usługowego w
miejscowości Chlewiska

Uchwała Nr III/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 8M.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:56:32.
w sprawie powołania Komisji Lokalowej

Uchwała Nr III/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 9L.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:58:16.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr III/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 akt10.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:59:39.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia

Uchwała Nr III/11/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 11U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 15:01:14.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych
przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Chlewiska

Uchwała Nr III/12/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 akt12.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 15:03:02.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia
Wójta Gminy Chlewiska

Uchwała Nr III/13/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku

 13U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-17 15:06:10.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Uchwała Nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 14F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:29:18.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na
2018 rok

Uchwała Nr IV/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 15B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:31:24.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Chlewiska na lata 2019-2032

Uchwała Nr IV/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 16F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:32:59.
w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok
2019

Uchwała Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 17B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:34:55.
w sprawie zmiany składu osobowego Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Chlewiskach

Uchwała Nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 18S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:36:51.
w sprawie zarządzenia wyborów do organów
sołectw

Uchwała Nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 19S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:38:44.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu
lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Chlewiska

Uchwała Nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 20L.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:40:19.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy

Uchwała Nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 21D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:41:45.
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Chlewiska lata
2018-2033”

Uchwała Nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 22E.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:44:03.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
gminie Chlewiska

Uchwała Nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 23A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:46:29.
w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka
Kultury w Chlewiskach

Uchwała Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 24G.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:47:51.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 25D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:49:42.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 26D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:53:45.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

 27K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:56:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-18 14:56:46
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka