w sprawie : opinii o możliwości sfinansowania
przez Gminę Chlewiska planowanego w Uchwale
Budżetowej na rok 2017 deficytu.

Uchwała Nr Ra.109.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2017 r.

 109.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-02-21 14:43:15 | Data modyfikacji: 2017-02-21 14:45:21.
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej
przez Gminę Chlewiska kwoty długu w latach
obiętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Uchwała Nr Ra.110.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2017 r.

 110.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-02-21 14:48:54.
w sprawie: opinii o możliwości spłaty
długoterminowej pożyczki przez Gminę Chlewiska

Uchwała Nr Ra.111.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2017 r.

 111.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-02-21 14:55:45 | Data modyfikacji: 2017-02-21 14:59:50.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Chlewiska sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2016

Uchwała Nr Ra.127.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


z dnia 3 kwietnia 2017 roku

 127.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:05:12 | Data modyfikacji: 2017-04-20 14:06:56.
w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji
Rewizyjnej rady Gminy Chlewiska w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2016.

Uchwała Nr Ra.270.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


 z dnia 7 czerwca 2017 roku.

 Ra270 RIO.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:52:36 | Data modyfikacji: 2017-08-10 09:54:36.
w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta
Gminy Chlewiska Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o
przebiegu realizacji planów finansowych
Instytucji Kultury, SP ZOZ.

Uchwała Nr Ra.376.2017 Składu Orzekającego Rgionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawoie z dnia 18 września 2017 r.

 Ra376.2017.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-09-27 15:38:34.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy w Chlewiskach projekcie Uchwały Budżetowej
na rok 2018

Uchwała Nr Ra.519.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r.

 Ra.519.2017.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:06:14.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy w Chlewiskach projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Uchwała Nr Ra.520.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r.

 Ra.520.2017.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:13:55.
Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:13:55
Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Opublikowane przez: Magdalena Tarka