w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Chlewiska projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2023.

Uchwała Nr Ra.456.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r.

 Ra456 RIO.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:20:43 | Data modyfikacji: 2017-02-13 11:22:21.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Chlewiska projektu Uchwały Budżetowej na
rok 2017.

Uchwała Nr Ra.457.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r.

 Ra 457 RIO.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:25:57.
Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:25:57
Autor: Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Opublikowane przez: Magdalena Tarka