w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania
Ryzykiem dla Urzędu Gminy Chlewiska i jednostek
organizacyjnych Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.91.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

 91P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:42:01.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chlewiska na lata 2017-2032

Zarządzenie Nr 0050.90.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

 90W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:39:21.
w sprawie ustalenia regulaminu kontroli
zarządczej w urzędzie Gminy Chlewiska i gminnych
jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 0050.89.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

 89R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:25:01.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.88.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

 88B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:51:09 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:52:00.
w sprawie powołania Komisji w celu dokonania
odbioru końcowego zadania pod nazwą: Dostawa
fabrycznie nowego zbiornika z kręgów betonowych
wraz z posadowieniem oraz dostawa i montaż
fabrycznie nowego zestawu hydroforowego – 1 kpl.

Zarządzenie Nr 0050.87.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku

 87F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:47:05.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
powołania Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą : „Dostawa oleju napędowego wraz z
bezpłatnym udostępnieniem zbiornika do jego
magazynowania i dystrybucji w okresie trwania
umowy”

Zarządzenie Nr 0050.86.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku

 86O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:44:46.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.85.2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

 85B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:42:35.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą: ”Oczyszczanie
zbiornika wiejskiego i zagospodarowanie palu
wokół w m. Ostałówek”

Zarządzenie Nr 0050.84.2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

 84G.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:39:57.
w sprawie powołania Komisji w celu dokonania
odbioru końcowego zadania pod nazwą „ Montaż
słupów oświetleniowych przy ul. Szkolnej w m.
Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.83.2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku

 83O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:37:14.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości Wola
Zagrodnia gmina Chlewiska”.

Zarządzenie Nr 0050.82.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku

 82Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:34:46.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chlewiska na lata 2017-2032

Zarządzenie Nr 0050.81a.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

 81P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:31:20.
w sprawie dokonanie zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

 81D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:28:36.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Chlewiska
oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.80a.2017 z dnia 22 listopada 2017 roku

 80A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:22:27 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:24:12.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą : Przebudowa drogi
gminnej w m. Zaława w ramach zadania
:”Położenie nawierzchni z kostki brukowej
wokół placu wiejskiego w centrum wsi w m.
Zaława gmina Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 22 listopada 2017 roku

 80D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:08:19.
w sprawie sposobu ustalenia i rozliczenia z
gminami kosztu wychowania przedszkolnego uczniów
nie będących mieszkańcami Gminy Chlewiska
uczęszczającymi do publicznego przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
prowadzonym przez Gminę Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.79.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

 79P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:04:44.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą: Remont Dachu na
budynku socjalnym w m. Ostałów 66(rozbiórka
starego pokrycia, montaż blachy, obróbka
blacharska, orynnowania i przybitki dachowej).

Zarządzenie Nr 0050.78a.2017 z dnia 18 listopada 2017 roku

 78a.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:00:08.
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Chlewiska na lata 2017-2032

Zarządzenie Nr 0050.78.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku

 78W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:56:42.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.77.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku

 77B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:54:12.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Chlewiska
projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2018
oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy
finansowej na rok 2018-2032.

Zarządzenie Nr 0050.76.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku

 76P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:50:05.
w sprawie powołania Komisji celem odbioru zadania
oraz protokołu końcowego dla prac związanych z
zadaniem pn.: „Likwidacja pokryć dachowych
zawierających azbest na terenie gminy
Chlewiska”

Zarządzenie Nr 0050.75.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku

 75A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:36:34.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 2460,
stanowiącą własność Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.74.17 z dnia 31 października 2017 roku

 74S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:33:37.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.73.17 z dnia 31 października 2017 roku

 73B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:29:08 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:30:36.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru końcowego robót budowlanych pod nazwą:
„Położenie tynków wewnętrznych w strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach przy
ul. Czachowskiego 54/2

Zarządzenie Nr 0050.72.17 z dnia 31 października 2017 roku

 72C.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:26:34.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru zadania pod nazwą Remont dachu na budynku
strażnicy OSP w Pawłowie

Zarządzenie Nr 0050.71a.17 z dnia 23 października 2017 roku

 71a.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:23:39.
w sprawie: powołania zespołu ds. oceny
dokumentacji niearchiwalnej, powstałej podczas
wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych
25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.71.17 z dnia 18 października 2017 roku

 71S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:01:22.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej
oraz określenia jej regulaminu

Zarządzenie Nr 0050.70.17 z dnia 6 października 2017 roku

 70 S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 15:06:37.
w sprawie zasady zwrotu przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów
prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły,
przedszkola lub ośrodka umożliwiającego
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki
przez rodziców, opiekunów lub opiekunów
prawnych

Zarządzenie Nr 0050.69.17 z dnia 3 października 2017 roku

 69 K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 15:03:04.
w sprawie powołania komisji konkursowej do
zaopiniowania ofert na udzielenie dotacji na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków

Zarządzenie Nr 0050.68.17 z dnia 3 października 2017 roku

 68 K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:59:05.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru końcowego robót budowlanych pod nazwą
:”Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.
Budki I”

Zarządzenie Nr 0050.67.17 z dnia 3 października 2017 roku

 67 D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:54:29.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.66.17 z dnia 29 września 2017 roku

 66 B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:49:19 | Data modyfikacji: 2017-11-07 14:55:39.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
składników majątkowych oraz powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych do jej
przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 0050.65.17 z dnia 25 września 2017 roku

 65 S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:39:09.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.

Zarządzenie Nr 0050.64.17 z dnia 25 września 2017 roku

 64 O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:36:07.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
przetargu ustnego niegraniczonego na dzierżawę
terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.63.17 z dnia 25 września 2017 roku

 63 C.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:33:19.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczona w
ewidencji gruntów jako działka nr 2460.

Zarządzenie Nr 0050.62.17 z dnia 25 września 2017 roku

 62 W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:28:37 | Data modyfikacji: 2017-11-07 14:30:20.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gminie
Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.61.17 z dnia 14 września 2017 roku

 61 Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:23:39 | Data modyfikacji: 2017-11-07 14:26:19.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu
odbioru końcowego robót budowlanych pod nazwą:
„Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m.
Budki” Zadanie II (urządzenie boiska
wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu
komunikacyjnego).

Zarządzenie Nr 0050.60.17 z dnia 5 września 2017 roku

 60 B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:18:57.
w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli
wewnętrznej oraz przeprowadzenia kontroli
wewnętrznej w 2017 r

Zarządzenie Nr 0050.59.17 z dnia 4 września 2017 roku

 59 F.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:16:06.
w sprawie wyznaczenia osób zastępujących
dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.

Zarządzenie Nr 0050.58.17 z dnia 1 września 2017 roku

 58 O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:11:33.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.57.17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku

 57 Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:06:10.
w sprawie utraty mocy obowiązującego
zarządzenia Nr 0050.75.2015. Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.56.17 z dnia 17 sierpnia 2017 roku

 56 Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:03:34.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Chlewiska, kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu realizacji wykonania planu finansowego
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za
I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.55.17 z dnia 17 sierpnia 2017 roku

 55 I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:00:26.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
kontroli w miejscowości Chlewiska,
ul. Sadowa gm. Chlewiska na posesji nr 903/7 w
zakresie podwyższenia gruntu na przedmiotowej
działce.

Zarządzenie Nr 0050.54.17 z dnia 11 sierpnia 2017 roku

 54 S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 13:57:37.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.53.17 z dnia 31lipca 2017 roku

 53B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 13:51:23.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chlewiska na lata 2017-2032

Zarządzenie Nr 0050.52.17 z dnia 20 lipca 2017 roku

 52W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:57:45.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w
m. Budki I”

Zarządzenie Nr 0050.51.17 z dnia 19 lipca 2017 roku

 51B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:54:46.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w
m. Budki” Zadanie II(urządzenie boiska
wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu
komunikacyjnego)

Zarządzenie Nr 0050.50.17 z dnia 12 lipca 2017 roku

 50B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:50:22 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:52:04.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.49.17 z dnia 30 czerwca 2017 roku

 49B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:47:16.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu końcowego służby
przygotowawczej

Zarządzenie Nr 0050.48.17 z dnia 27 czerwca 2017 roku

 48S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:43:10.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą : ” Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”

Zarządzenie Nr 0050.47.17 z dnia 27 czerwca 2017 roku

 47Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:40:05.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Chlewiska
procedur windykacji należności do których nie
stosuje się przepisów ustawy –ordynacja
podatkowa

Zarządzenie Nr 0050.46.17 z dnia 27 czerwca 2017 roku

 46W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:37:18.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą: „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w
m. Budki” Zadanie I ( plac zabaw) Zadanie II
(urządzenie boiska wielofunkcyjnego i
uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)

Zarządzenie Nr 0050.45.17 z dnia 21 czerwca 2017 roku

 45P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:30:33 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:33:26.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Chlewiskach nauczycielowi tego gimnazjum

Zarządzenie Nr 0050.44.17 z dnia 19 czerwca 2017 roku

 44G.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:12:18 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:19:24.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Cukrówce

Zarządzenie Nr 0050.43.17 z dnia 19 czerwca 2017 roku

 43C.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:09:06.
w sprawie powołanie Komisji do przeprowadzenia
kontroli w miejscowości Pawłów gm. Chlewiska na
posesji nr 736/2 w zakresie podnoszenia terenu
poprzez usypywanie ziemi

Zarządzenie Nr 0050.42.17 z dnia 14 czerwca 2017 roku

 42K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:06:18.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.41.17 z dnia 12 czerwca 2017 roku

 41D.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:03:14.
w sprawie upoważnienia pracowników do
poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokumentów

Zarządzenie Nr 0050.40.17 z dnia 9 czerwca 2017 roku

 40 U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:00:05.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Chlewiskach za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 0050.39.17 z dnia 9 czerwca 2017 roku

 39 ZOZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-28 09:57:21.
w sprawie wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o
wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty

Zarządzenie Nr 0050.38.17 z dnia 17 maja 2017 roku

bonifikata_.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:07:52 | Data modyfikacji: 2017-06-19 08:16:31.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działki nr 2430/1,
stanowiącą własność Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.37.17 z dnia 16 maja 2017 roku

 37K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:27:22.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.36.17 z dnia 16 maja 2017 roku

 36.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:18:19.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.34.17 z
dnia 02 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmian w
planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na
rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.35.17 z dnia 16 maja 2017 roku

 35.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:15:26.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.34.17 z dnia 02 maja 2017 roku

 34.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:12:43.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy Chlewiska oraz
jednostek organizacyjnych w zamian za dzień 11
listopada 2017 r. przypadającego w sobotę

Zarządzenie Nr 0050.33.17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku

 33.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:09:48.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu używania
pojazdów Urzędu Gminy Chlewiska”

Zarządzenie Nr 0050.32.17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku

 32.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:07:24.
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr
0050.23.2015 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 12 maja
2015 r. w sprawie zasad przydzielania środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,
obuwia roboczego i środków higieny osobistej dla
pracowników Urzędu Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.31.17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku

 31.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:04:23.
w sprawie powołania zespołu ds. oceny
dokumentacji niearchiwalnej, powstałej podczas
wyborów do organów jednostek samorządu
terytorialnego przeprowadzonych w dniach 16 i 30
listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 0050.30.17 z dnia 03 kwietnia 2017 roku

 30.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:00:51.
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 0050.29.17 z dnia 30 marca 2017 roku

 29Ś.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 13:57:21 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:58:14.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.28.17 z dnia 30 marca 2017 roku

 28.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:56:36.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Koszorów oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 513,
stanowiącą własność Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.27.17 z dnia 28 marca 2017 roku

 27.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:54:11.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli
wewnętrznej w Urzędzie Gminy Chlewiska i
jednostkach organizacyjnych Gminy Chlewiska”

Zarządzenie Nr 0050.26.17 z dnia 27 marca 2017 roku

 26.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:51:30.
w sprawie wyznaczenia osób zastępujących
dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

Zarządzenie Nr 0050.25.17 z dnia 24 marca 2017 roku

 25.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:47:11 | Data modyfikacji: 2017-04-20 12:49:47.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w terminie składania
dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas
pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.24.17 z dnia 15 marca 2017 roku

 24.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:44:10 | Data modyfikacji: 2017-04-20 12:48:42.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Chlewiska oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 88/26, stanowiącą
własność Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.23.17 z dnia 14 marca 2017 roku

 23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:38:47 | Data modyfikacji: 2017-04-20 12:41:44.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Huta oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 282
stanowiącej własność Gminy Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.22.17 z dnia 14 marca 2017 roku

 22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:36:02 | Data modyfikacji: 2017-04-20 12:41:16.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z prywatnych
samochodów do celów służbowych przez
pracowników Urzędu Gminy Chlewiska oraz
ustalania stawki za km przebiegu pojazdu

Zarządzenie Nr 0050.21.17 z dnia 14 marca 2017 roku


 


 

 21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:29:46 | Data modyfikacji: 2017-04-20 12:40:51.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy za 2016 r., sprawozdania
rocznego z wykonania plany finansowego instytucji
kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2016 r.
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.20.17 z dnia 14 marca 2017 roku

 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:04:16.
w sprawie powołania i zasad działania stałej
komisji ds. likwidacji środków trwałych,
pozostałych środków trwałych oraz materiałów
będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Chlewiska
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chlewiskach

Zarządzenie Nr 0050.19.17 z dnia 9 marca 2017 roku

 19.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-23 08:56:03.
w sprawie określenia stawek za wynajem i
użyczenie środków transportu i sprzętu
gminnego oraz inne usługi wykonywane sprzętem
Gminy Chlewiska i stawki za roboczogodzinę
pracownika Urzędu Gminy Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.18.17 z dnia 9 marca 2017 roku

 18.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-23 08:49:09.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1

Zarządzenie Nr 0050.17.17 z dnia 9 marca 2017 roku

 17.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-23 08:44:14 | Data modyfikacji: 2017-03-23 08:46:35.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.16.17 z dnia 6 marca 2017 roku

 16.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-23 08:36:40.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość zabudowaną budynkiem
wielorodzinnym położoną w miejscowości
Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 86/13

Zarządzenie Nr 0050.15.17 z dnia 21 lutego 2017 roku

 15.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:43:19.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i
wydatków w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.14.2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

 14.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:39:08 | Data modyfikacji: 2017-03-03 13:40:54.
w sprawie ustalenia celów i zadań dla Gminy
Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.13.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

 13.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:58:16.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w 2017
roku przez organizacje pozarządowe i podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.12.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

 12.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:52:13.
W sprawie: podania do publicznej wiadomości
wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Koszorów, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 513.

Zarządzenie Nr 0050.11.2017 z dnia 7 lutego 2017 r.

 11.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:48:40.
w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i
wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom

Zarządzenie Nr 0050.10.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.

 10.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:39:21.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarzadzenie Nr 0050.9.2017 z dnia 3 lutego 2017 r.

 9..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:36:48.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu końcowego służby
przygotowawczej

Zarządzenie Nr 0050.8.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

 8.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:30:12.
w sprawie upoważnienia kierowników
samorządowych jednostek budżetowych do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki, a których
terminy płatności wykraczają poza rok
budżetowy.

Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 7.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:23:24.
w sprawie powołania komisji konkursowej do
zaopiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w 2017 roku przez organizacje
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego pn.: „Prowadzenie w imieniu
gminy działalności w zakresie kultury fizycznej
i sportu ze specjalnością piłka nożna, piłka
siatkową oraz utrzymanie obiektów urządzeń
sportowych służących uprawnieniu sportu”.

Zarządzenoie Nr 0050.6.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 6.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:19:22 | Data modyfikacji: 2017-02-21 13:28:21.
W sprawie: podania do publicznej wiadomości
wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Huta, oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka nr 282.

Zarządzenie nr 0050.5.2017 z dnia 25.01.2017r

 5p.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-07 07:51:02.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości
wykazu obejmującego nieruchomość położoną w
miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 88/26

Zarządzenie Nr 0050.4.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku

 4.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-26 12:31:02.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji
społecznych z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2016 r. , poz. 1817 ze zm.) projektu „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Chlewiska w 2017 roku”

Zarządzenie Nr 0050.3.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku

 3.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-26 12:25:11 | Data modyfikacji: 2017-01-26 12:26:55.
w sprawie:wypłaty za 2016 rok jednorazowego
dodatku wyrównawczego dla nauczycieli
posiadających stopień awansu zawodowego
nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Chlewiska.

Zarządzenie Nr 0050.2.2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku

 2.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-26 12:17:11.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pod
nazwą:"Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb
Gminy Chlewiska oraz jej jednostek
organizacyjnych”.

Zarządzenie Nr 0050.1.2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku

 1.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-26 12:02:31 | Data modyfikacji: 2017-01-26 12:11:01.

Zobacz:
 Zarządzenia 2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-26 12:02:31
Data modyfikacji: 2017-01-26 12:11:01
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka