Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie
roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2021 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 0050.9.21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:36:51.
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu Gminy
działalności w zakresie kultury fizycznej i
spotru - prowadzenie drużyny piłki nożnej
seniorów i juniorów".

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 konkurs 2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:01:57.
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2020 WÓJTA GMINY
CHLEWISKA z dnia 16 listopada 2020 roku w
sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie „Programu
współpracy Gminy Chlewiska z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata
2021-2025”
 Zarządzenie nr 0050.74.20K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:45:10.
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2020 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z dnia 12 lutego 2020 r.

 Zarządzenie nr 11.2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 10:55:38.
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2020 r. przez organizacje
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu
gminy działalności w zakresie kultury fizycznej
i sportu - prowadzenie drużyny piłki nożnej
seniorów i juniorów ".

Wójt Gminy Chlewiska
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2020 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 DOC220120-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-21 14:17:30 | Data modyfikacji: 2020-01-22 09:14:23.
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

 zarządzenie 0050.6.2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 15:02:48 | Data modyfikacji: 2019-02-18 10:23:20.
Ogłoszenie o Konkursie

Wójt Gminy Chlewiska
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 Ogłoszenie 2019.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 12:07:19.
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.

 12K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:34:59.
Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Chlewiska
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 DOC240118-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:09:12 | Data modyfikacji: 2018-01-24 13:13:04.
Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2017 roku przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.12.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

 12..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2017-02-21 14:31:19.
Konkurs

Wójt Gminy Chlewiska
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2017 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 Ogłoszenie o konkursie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:41:02 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:45:03.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:41:02
Data modyfikacji: 2017-01-24 13:45:03
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka