Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Projekty budżetu
Projekty budżetu
Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 15 listopada
2018 roku w sprawie przedłożenia radzie Gminy
Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
„Projektu uchwały budżetowej Gminy Chlewiska
na rok 2019” wraz z uzasadnieniem oraz
„Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata
2019-2032 wraz z objaśnieniami 
 projekt budżetu.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:38:47.
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 z dnia 15 listopada
2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
„Projektu uchwały budżetowej Gminy Chlewiska
na rok 2020” wraz z uzasadnieniem oraz
„Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata
2020-2032 wraz z objaśnieniami  
 0050.98.2019B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 12:14:50 | Data modyfikacji: 2019-12-02 12:20:03.
Data wprowadzenia: 2019-12-02 12:14:50
Data modyfikacji:
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl