Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Sprawozdania z wykonania budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy za 2016 r., sprawozdania
rocznego z wykonania plany finansowego instytucji
kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2016 r.
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Chlewiska 

Zarządzenie Nr 0050.20.17 z dnia 14 marca 2017 roku

 20S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:11:14.
Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:11:14
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl