w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy za 2016 r., sprawozdania
rocznego z wykonania plany finansowego instytucji
kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2016 r.
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Chlewiska

Zarządzenie Nr 0050.20.17 z dnia 14 marca 2017 roku

 20S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:11:14.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz z
informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu
realizacji wykonania planów finansowych
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za
2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.18 z dnia 20 marca 2018 roku

 0050.25.2018W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 08:56:42 | Data modyfikacji: 2019-04-15 12:06:16.
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz
z informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu
realizacji wykonania planów finansowych
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za
2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 28 marca 2019 roku

 0050.15.2019W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 12:03:10 | Data modyfikacji: 2019-04-15 12:08:13.
Zarządzenie w sprawie: przekazania sprawozdania
finansowego Gminy Chlewiska za 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2019 roku

 DOC100519-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:29:12.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz z
informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu
realizacji wykonania planów finansowych
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za
2021 rok Zarządzenie Nr 0050.37.22 z dnia 19
kwietnia 2022 roku
 0050.37.2022.L.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 12:13:07.
Data wprowadzenia: 2022-05-30 12:13:07
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka