Zarządzenie Nr 12/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im.
H.Sienkiewicza w Cukrówce z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. H. Sienkiewicza w Cukrówce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Zarządzenie Nr 121920.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:39:37 | Data modyfikacji: 2020-05-06 15:03:00.
Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. płk.
Dionizego Czachowskiego w Skłobach z dnia 6 maja
2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Zarządzenie Skłoby.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:50:23 | Data modyfikacji: 2020-05-06 15:08:20.
Zarządzenie Nr 13/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Mairii
Konopnickiej w Pawłowie z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Zarządzenie Pawłów.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:57:33.
Zarządzenie Nr 2/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana
Kochanowskiego w Budkach z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym  im. Kana Kochanowskiego w Budkach związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Zarządzenie Budki.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-05-06 15:06:02.
Zarządzenie Nr 7/2019/2020 Dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach z dnia
06.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zająć w Samorządowym Przedszkolu w Chlewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Zarządzenie SP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Przedszkola | Data wprowadzenia: 2020-05-06 15:10:36 | Data modyfikacji: 2020-05-06 15:12:54.
Zarządzenie Nr 8/2019/2020 Dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach z dnia
22.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Chlewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

 DOC250520-005.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Przedszkola | Data wprowadzenia: 2020-05-25 09:32:31.
Zarządzenie Nr 4/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana
Kochanowskiego w Budkach z dnia 22.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC250520-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-05-25 09:39:39.
Zarządzenie Nr 15/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii
Konopnickiej w Pawłowie z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC250520-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-05-25 09:44:32 | Data modyfikacji: 2020-05-25 09:47:14.
Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.
płk.Dionizego Czachowskiego w Skłobach z dnia 22
maja 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC250520-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-05-25 09:50:13.
Zarządzenie Nr 13/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im.
H.Sienkiewicza w Cukrówce z dnia 22.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałami Przedszkolnymo im. H. Sienkiewicza w Cukrówce z dnia 22.05.2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC250520-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-05-25 09:59:18 | Data modyfikacji: 2020-05-25 10:01:29.
Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. maj Henryka Dobrzańskiego
"Hubala" w Chlewiskach z dnia 20 maja 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. maj Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC250520-006.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-05-25 10:08:20.
Zarządzenie Nr 9/2019/2020 Dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach z dnia
29.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zająć w Samorządowym Przedszkolu w Chlewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 DOC010620-005.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Przedszkola | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:03:06.
Zarządzenie Nr 5/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana
Kochanowskiego w Budkach z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC010620.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:06:30.
Zarządzenie Nr 17/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii
Konopnickiej w Pawłowie z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC010620-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:10:15.
Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.
płk.Dionizego Czachowskiego w Skłobach z dnia 29
maja 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC010620-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:12:41.
Zarządzenie Nr 15/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im.
H.Sienkiewicza w Cukrówce z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałami Przedszkolnymo im. H. Sienkiewicza w Cukrówce z dnia 22.05.2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC010620-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:15:03 | Data modyfikacji: 2020-06-08 15:03:42.
Zarządzenie Nr 16/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. maj Henryka Dobrzańskiego
"Hubala" w Chlewiskach z dnia 29 maja 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. maj Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC010620-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:18:01.
Zarządzenie Nr 11/2019/2020 Dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach z dnia
05.06.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zająć w Samorządowym Przedszkolu w Chlewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 DOC080620-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Przedszkola | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:51:48.
Zarządzenie Nr 6/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana
Kochanowskiego w Budkach z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC080620-007.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:54:22.
Zarządzenie Nr 19/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii
Konopnickiej w Pawłowie z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC080620-005.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:57:09.
Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.
płk.Dionizego Czachowskiego w Skłobach z dnia 5
czerwca 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC080620-003.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:59:47.
Zarządzenie Nr 17/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im.
H.Sienkiewicza w Cukrówce z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej z Odddziałami Przedszkolnymo im. H. Sienkiewicza w Cukrówce z dnia 22.05.2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC080620-004.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:02:24.
Zarządzenie Nr 18/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. maj Henryka Dobrzańskiego
"Hubala" w Chlewiskach z dnia 4 czerwca 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. maj Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwaczaniem COVID-19

 DOC080620-006.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor Szkoły | Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:05:32.

Zobacz:
 Sieć szkół .  Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych . 
Data wprowadzenia: 2020-06-08 15:05:32
Autor: Dyrektor Szkoły
Opublikowane przez: Magdalena Tarka