Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).

W celu skorzystania z ESP Urzędyu Gminy Chlewiska dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki Urzędu Gminy Chlewiska na ePUAP: /1430012/SkrytkaESP )

Istnieje możliwość skorzystania z formularza elektronicznego Pisma ogólnego do podmiotu publicznego na platformie ePUAP.

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)).

 

 

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2017-03-01 08:17:33 | Data modyfikacji: 2017-03-01 08:25:08.
Data wprowadzenia: 2017-03-01 08:17:33
Data modyfikacji: 2017-03-01 08:25:08
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak