„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.”- ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia oraz zmiana treści siwz

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści siwz

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-16 09:57:54.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4
 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:20:32.

Zobacz:
   Przetargi 2017
   Przetargi 2018
   Sprzedaż Mienia Komunalnego
   Zamówienia poniżej 130 tyś. zł
   Przetargi 2019
   Przetargi 2020
   Przetargi 2021
   Przetargi 2022
   Przetargi 2023
   Zamówienie poniżej 130 tys zł 2022
   Zamówienie poniżej 130 tys zł 2023
Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:20:32
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak