„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.”- ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia oraz zmiana treści siwz

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści siwz

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-16 09:57:54.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4
 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:20:32.

Zobacz:
   Przetargi 2017
   Przetargi 2018
   Sprzedaż Mienia Komunalnego
   Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro
   Przetargi 2019
   Przetargi 2020
   Przetargi 2021
Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:20:32
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak