Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Przetargi
Przetargi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.”- ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia oraz zmiana treści siwz 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chlewiska od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści siwz

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-11-16 09:57:54.
Remont i ocieplenie budynku OSP położonego w
Chlewiskach przy ul. Czachowskiego , dz. nr ew.
647/4 
 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:20:32.

Zobacz:
   Przetargi 2017
   Przetargi 2018
   Sprzedaż Mienia Komunalnego
   Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro
   Przetargi 2019
Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:20:32
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl