Informacja o wyborze jakorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.)informuję, że Gmina Chlewiska jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:"Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatym udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okresie trwania umowy" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 DOC281217-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-12-28 12:05:44.
Informacja z otwarcia ofert - "Dostawa oleju
napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem
zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w
okresie trwania umowy"

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okresie trwania umowy"

 przetarg O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:28:31 | Data modyfikacji: 2017-12-21 13:31:08.
Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym
udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i
dystrybucji w okresie trwania umowy

Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okresie trwania umowy

 Przetarg - olej napędowy - 2018-2019.docx

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:48:40.
Informacja z otwarcia ofert do zadania pn."Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

Informacja z otwarcia ofert do zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

 informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:42:18.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn."Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

odpowiedź na zapytanie do postępowania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

 odpowiedz na pytanie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-12-01 09:02:14.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn."Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

odpowiedzi na zapytania do postępowania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

 odpowiedz na pytania.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:32:01.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn."Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

odpowiedź na zapytanie do postępowania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska"

 odpowiedz na zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 10:53:39.
sprostowanie do SIWZ „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”

sprostowanie do SIWZ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”

 sprostowanie.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 09:20:35.
Gmina Chlewiska: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska

Gmina Chlewiska: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska

Zalacznik nr 3_dokumentacjazip.zip

siwz

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-16 14:36:19 | Data modyfikacji: 2017-11-17 07:58:52.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.
Budki I”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Budki I”

 BUDKI droga.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-08-03 12:28:39.
Informacja z otwarcia ofert „Przebudowa drogi
gminnej wewnętrznej w m. Budki I”

Informacja z otwarcia ofert „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.
Budki I”

 informacja -przetarg z dnia dzisiejszego.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-24 13:06:48.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ,,
Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki"
Zadanie II ( urządzenie boiska wielofunkcyjnego i
uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ,, Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki" Zadanie II ( urządzenie boiska wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)

 informacja - przetarg.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:01:21.
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.
Budki I” - SPROSTOWANIE do SIWZ

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Budki I” - SPROSTOWANIE do SIWZ

 Sprostowanie.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-19 14:53:32.
Informacja z otwarcia ofert zadania: ,,
Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki

Informacja z otwarcia ofert zadania: ,, Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki

 DOC1120717.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-12 14:05:40.
Odpowiedzi na zadane pytania:Dotyczy postępowania
przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. Zagospodarowanie
terenu przyszkolnego w m. Budki

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki

 DOC070717.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:21:41 | Data modyfikacji: 2017-07-07 14:41:29.
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.
Budki I”

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Budki I”

 Dokumenty - droga Budki I -2017.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 09:36:59.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina
Chlewiska

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska

 Zawiadomienie o uniewaznienieu - kanalizacja Wola Zagrodnia.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 14:12:57.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
,,Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki
” Zadanie I ( plac zabaw) Zadanie II (
urządzenie boiska wielofunkcyjnego i
uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ,,Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki ” Zadanie I ( plac zabaw) Zadanie II ( urządzenie boiska wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)

 plac zabaw.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 10:25:52.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -
,,Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki
” Zadanie II ( urządzenie boiska
wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu
komunikacyjnego)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ,,Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki ” Zadanie II ( urządzenie boiska wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-27 12:01:09.
,,Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki
” Zadanie II ( urządzenie boiska
wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu
komunikacyjnego)

,,Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki ” Zadanie II ( urządzenie boiska wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)

 Przetarg zadanie II.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-26 15:42:30 | Data modyfikacji: 2017-06-26 15:56:03.
,,Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki
” Zadanie I ( plac zabaw) Zadanie II (
urządzenie boiska wielofunkcyjnego i
uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)

 Informacja z otwarcia ofert - Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki ” Zadanie I ( plac zabaw) Zadanie II ( urządzenie boiska wielofunkcyjnego i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 14:50:37.
Odpowiedź- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości Wola
Zagrodnia gmina Chlewiska

Odpowiedź- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska

 odpowiedz.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 14:21:23.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina
Chlewiska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska


dokumentacja projektowa do pobrania pod linkiem


https://drive.google.com/file/d/0B_bjHTlBUmb_c19RX2ZjUWdrUHM/view?usp=sharing

Przetarg Wola Zagrodnia.7z

SIWZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 16:24:56 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:38:17.
,,Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki
” Zadanie I ( plac zabaw) Zadanie II (
urządzenie boiska wielofunkcyjnego i
uzupełnienie ciągu komunikacyjnego)
 Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w m. Budki - Zadanie I, Zadanie II.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-07 12:34:50 | Data modyfikacji: 2017-06-07 13:39:12.
Roczny plan zamówień publicznych dla Gminy
Chlewiska na rok 2017
 plan roczny.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:05:03.
Zarządzenie Nr 0050. 15.2017 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość zabudowaną budynkiem
wielorodzinnym położoną w miejscowości
Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 86/13.

Zarządzenie Nr 0050. 15.2017 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 86/13.

 wykaz_dz_chlewiska_86_13.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 14:22:49.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE
KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE
OGŁOSZONYM W DNIACH od 25.01.2017 r. do
15.02.2017 r. Obręb ewidencyjny: Huta gm.
Chlewiska.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 25.01.2017 r. do 15.02.2017 r.

Obręb ewidencyjny: Huta gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie o przetragu_dz_huta.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-20 15:53:14.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE
KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE
OGŁOSZONYM W DNIACH od 25.01.2017 r. do
15.02.2017 r.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 25.01.2017 r. do 15.02.2017 r.

 Ogłoszenie o przetragu_dz_chlewiska.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-20 15:50:23.
Zarządzenie Nr 0050. 11. 2017 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości
wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Koszorów, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 513.

Zarządzenie Nr 0050. 11. 2017 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Koszorów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 513

 Wykaz Koszorow.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:43:50.
W sprawie: podania do publicznej wiadomości
wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Huta, oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka nr 282.

Zarządzenie Nr 0050. 5. 2017 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 25 stycznia 2017 r.  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Huta, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 282.

 Wykaz Huta.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-25 13:46:48.
W sprawie: podania do publicznej wiadomości
wykazu obejmującego nieruchomość położoną w
miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 88/26.

Zarządzenie Nr 0050. 4. 2017 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 88/26.

 Wykaz Chlewiska.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-25 13:44:04 | Data modyfikacji: 2017-01-25 13:45:14.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania ,,Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Chlewiska oraz jej jednostek organizacyjnych'

 DOC200117.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:36:39.
informacja z otwarcia ofert - Dostawa energii
elektrycznej dla potrzeb Gminy Chlewiska oraz jej
jednostek organizacyjnych
 DOC160117.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:58:49.
dpowiedzi na Zapytania - Dostawa energii
elektrycznej dla potrzeb Gminy Chlewiska oraz jej
jednostek organizacyjnych
 Zapytania wraz z odpowiedziami - ENERGIA 2017 - 2018.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:48:14.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy
Chlewiska oraz jej jednostek organizacyjnych
 materiały na oświetlenie.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 16:16:39.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy
Chlewiska oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie nr 3827.docx

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 16:14:24.
Data wprowadzenia: 2017-01-05 16:14:24
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak