chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 

Zobacz:
   - Radni 2016
   - Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. 2016
   - Radni 2017
   - Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. 2017
   - Koniec kadencji 2014-2018
   -Oświadczenie majątkowe - poczatek kadencji 2018-2023
   Radni za 2018
   Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. 2018
   Radni za 2019
   Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. za 2019
   Radni za 2020
   Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. za 2020
   Radni za 2021
   Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org. za 2021
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl