chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Przetargi strona główna 
Zapytanie ofertowe na „Wybór banku do bankowej
obsługi budżetu Gminy Chlewiska i jej jednostek
organizacyjnych na lata 2024-2028”
 24. obsługa bankowa.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:46:58.
Informacja z otwarcia ofert w ramach zaproszenia
do złożenia ofert na zadania: 1. Przebudowa
dróg wewnętrznych do bazy RGK oraz 2. Przebudowa
drogi wewnętrznej ul. Zielona
 notatka z otwarcia ofert drogi chlewiska.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-14 15:26:44 | Data modyfikacji: 2023-11-14 15:27:40.
Wybór oferty na pełnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w ramach zadania pn.: "Budowa i
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska"
 wybór oferty.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-07 15:27:03.
Informacja z otwarcia ofert na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska"
 notatka z otwarcia ofertt.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2023-11-03 14:51:05 | Data modyfikacji: 2023-11-03 15:07:23.
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach zadań:
1. Przebudowa dróg wewnętrznych do bazy RGK oraz
2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona
 23.zapytanie drogi Chlewiska.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-03 13:13:17 | Data modyfikacji: 2023-11-03 13:14:49.
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska".
 21 nadzór wodociag pawłów.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-26 12:42:36.
Gmina Chlewiska informuje, że unieważniła
wybór oferty z dnia 20.04.2023 r.na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska", ze wzgedu na nie
podpisanie umowy na wykonanie przedmiotowego
zadania.
 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2023-10-26 12:34:54 | Data modyfikacji: 2023-10-26 12:35:32.
Informacja z wyboru oferty na usługę wykonania
zadania pn.: „Stworzenie strony internetowej dla
gminy Chlewiska dostosowanej do standardu WCAG2.1,
w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina”
 DOC260723.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-26 15:25:05.
Informacja z otwarcia i wyboru oferty na
„Wydzierżawienie placu o pow. 1500 m² na
wykonanie usługi gastronomicznej podczas XIX-go
Święta Żelaza i Stali w dniu 06.08.2023r., pod
wyłączną sprzedaż produktów gastronomicznych
w zakresie piwa oraz potraw typu grill.
 informacja z otwarcia i wybory wykonawcy ogrodek.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-07-21 14:12:49.
Zapytanie ofertowe na „Wydzierżawienie placu o
pow. 1500 m² na wykonanie usługi gastronomicznej
podczas XIX-go Święta Żelaza i Stali w dniu
06.08.2023r., pod wyłączną sprzedaż produktów
gastronomicznych w zakresie piwa oraz potraw typu
grill.
 zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-07-12 14:28:27.
Informacja z otwarcia ofert na usługę
polegającą na: „Stworzeniu strony internetowej
dla gminy Chlewiska dostosowanej do standardu
WCAG2.1, w ramach realizacji projektu Cyfrowa
Gmina”
 notatka z otwarcia ofert strona gminy.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2023-07-07 09:52:15.
Informacja z wyboru oferty w ramach zapytania
ofertowego na "Usługę Kompleksowej Organizacji
Techniki Estradowej podczas „XIX-go Święta
Żelaza i Stali”.
 informacja z wyboru oferty swieto 2023.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-07-05 14:52:11.
Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania
ofertowego na "Usługę Kompleksowej Organizacji
Techniki Estradowej podczas „XIX-go Święta
Żelaza i Stali”.
 informacja z otwarcia ofert swieto 2023 2.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-07-05 14:44:16 | Data modyfikacji: 2023-07-05 14:50:18.
Odpowiedź na pytanie oraz zmiana warunków
udziału w zapytaniu ofertowym na "Usługę
Kompleksowej Organizacji Techniki Estradowej
podczas „XIX-go Święta Żelaza i Stali”.
 info swieto zelaza.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-06-29 11:33:04 | Data modyfikacji: 2023-06-29 12:03:26.
Informacja z wyboru oferty w ramach zadania
„Likwidacja pokryć dachowych zawierających
azbest na terenie Gminy Chlewiska”
 wybór oferty azbest 2023 II zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-28 10:58:26.
informacja z otwarcia ofert w ramach zadania
„Likwidacja pokryć dachowych zawierających
azbest na terenie Gminy Chlewiska”, po
dodatkowym naborze
 notatka z otwarcia ofert dodatkowy nabor.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-27 14:50:34.
informacja z otwarcia ofert w ramach zadania
„Likwidacja pokryć dachowych zawierających
azbest na terenie Gminy Chlewiska”, drugi nabór
 notatka z otwarcia ofert 2023 drugie zapytanie azbest.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-27 11:53:50.
Zaproszenie do składania ofert na usługę
wykonania zadania pn.: „Stworzenie strony
internetowej dla gminy Chlewiska dostosowanej do
standardu WCAG2.1, w ramach realizacji projektu
Cyfrowa Gmina”
 9 zapytanie stowrzenie strony internetowej .zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-26 13:48:34.
Zaproszenie do składania ofert na Usługę
Kompleksowej Organizacji Techniki Estradowej
podczas „XIX-go Święta Żelaza i Stali”.
 swieto zelaza 2023.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach | Data wprowadzenia: 2023-06-23 11:42:35.
Zapytanie ofertowe w ramach zadania „Likwidacja
pokryć dachowych zawierających azbest na terenie
Gminy Chlewiska”, drugi nabór
 11 zapytanie azbest.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-23 11:16:59 | Data modyfikacji: 2023-06-23 11:24:26.
Informacja z wyboru oferty na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska".
 notatka z wybory oferty.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-20 13:21:35.
Informacja z otwarcia ofert na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska".
 info z otwarcia.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-06 14:31:03.
Wybór oferty na zakup agregatów prądotworczych
dla Stacji Uzdatniania Wody w Hucie i Skłobach
 rozstrzygnięcie zakup agregatów. 2023.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:29:55.
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejącej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.
Pawłów gm. Chlewiska".
 nadzor wodociąg Pawłów.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:26:33 | Data modyfikacji: 2023-03-30 13:42:58.
informacja z otwarcia ofert w ramach sondażu na
zakup agregatów prądotworczych dla Stacji
Uzdatniania Wody w Hucie i Skłobach
 informacja z otwarcia ofert 21.03.2023 agregaty.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-21 09:42:52.
Odpowiedzi na zadane pytania w ramach sondażu na
zakup agregatów prądotworczych dla Stacji
Uzdatniania Wody w Hucie i Skłobach
 odpowiedzi na pytania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Data wprowadzenia: 2023-03-17 13:57:00.
Wybór oferty na zadanie „Likwidacja pokryć
dachowych zawierających azbest na terenie Gminy
Chlewiska – 2023”
 wybór oferty azbest 2023.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:59:37.
Sondaż na zakup agregatów prądotworczych dla
Stacji Uzdatniania Wody w Hucie i Skłobach
 zakup agregatów do Suw.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:10:31.
Informacja z otwarcia ofert „Likwidacja pokryć
dachowych zawierających azbest na terenie Gminy
Chlewiska – 2023”
 informacja z otwarcia ofert_azbest_23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-20 11:30:22 | Data modyfikacji: 2023-03-14 14:02:18.
Zaproszenie do składania ofert na zadanie
„Likwidacja pokryć dachowych zawierających
azbest na terenie Gminy Chlewiska – 2023”
 zapytanie azbest 2023.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:02:38.

Zobacz:
   Przetargi 2017
   Przetargi 2018
   Sprzedaż Mienia Komunalnego
   Zamówienia poniżej 130 tyś. zł
   Przetargi 2019
   Przetargi 2020
   Przetargi 2021
   Przetargi 2022
   Przetargi 2023
   Zamówienie poniżej 130 tys zł 2022
   Zamówienie poniżej 130 tys zł 2023
Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:02:38
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Kamil Rogala
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl