chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
Zarządzenie Nr 0050.126.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.126.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-12-07 09:13:04.
Zarządzenie Nr 0050.125.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy na zadanie "Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabywania obligacji Gminy Chlewiska"

 0050.125.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:48:32.
Zarządzenie Nr 0050.124.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.: "Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Ostałówku"

 0050.124.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:37:59.
Zarządzenie Nr 0050.123.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie okresowego powierzenia obowiązków dyrektora szkoły

 0050.123.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:35:19 | Data modyfikacji: 2023-12-01 12:35:47.
Zarządzenie Nr 0050.122.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Ustawy antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Chlewiska

 0050.122.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 08:17:23 | Data modyfikacji: 2023-11-28 08:19:20.
Zarządzenie Nr 0050.121.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Rady Seniorów w Chlewiskach

 0050.121.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 12:28:19.
Zarządzenie Nr 0050.120.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.:"Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostałówku"

 0050.120.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 12:24:48.
Zarządzenie Nr 0050.119.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Projektu Uchwały budżetowej Gminy Chlewiska na rok 2024" wraz z uzasadnieiem

 0050.119.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 12:13:49.
Zarządzenie Nr 0050.118.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiksa  na lata 2024-2034" wraz z objaśnieniami

 0050.118.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 12:11:42.
Zarządzenie Nr 0050.117.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Chlewiska oraz jedostek organizacyjnych w zamian za dzień 11 listopada 2023 r. przypadającego w wolną sobotę

 0050.117.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-15 15:07:26.
Zarządzenie Nr 0050.116.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członka Gminnej Rady Seniorw w Chlewiskach

 0050.116.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-13 14:22:24 | Data modyfikacji: 2023-11-13 14:23:13.
Zarządzenie Nr 0050.115.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: " Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chlewiska"

 0050.115.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-09 11:09:04.
Zarządzenie Nr 0050.114.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 7 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania: " Modernizacja budynku strażnicy OSP w Pawłowie"

 0050.114.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-09 10:57:48.
Zarządzenie Nr 0050.113.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie odwołania członka Gminnej Rady Seniorów w Chlewiskach

 0050.113.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-07 10:55:39.
Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 października 2023 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.112.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-07 10:53:01.
Zarządzenie Nr 0050.111.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.:"Modernizacja budynku GOK w Chlewiskach"

 0050.111.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-02 15:05:02.
Zarządzenie Nr 0050.110.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciei korzystających z opieki zdrowotnej

 0050.110.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-26 14:38:03.
Zarządzenie Nr 0050.109.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 października 2023 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.109.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-26 14:34:48 | Data modyfikacji: 2023-10-26 14:35:35.
Zarządzenie Nr 0050.108.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów:1. Renault MDB 3, nr rejestracyjny WSZ 1U98

 0050.108.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-26 09:44:33.
Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie powołania Komisji  w celu ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdu: RENUALT MDB 3, nr rejestracyjna WSZ 1U98

 0050.107.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-25 09:57:34.
Zarządzenie Nr 0050.106.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie regulaminu dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Chlewiskach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. H. Sienkiewicza w Cukrówce oraz Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 0050.106.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-24 13:25:38.
Zarządzenie Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 października 2023 roku

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia oględzin w miejscowości Koszorów na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/2 stanowiącej drogę gminną sąsiadującą z działkami nr ewid. 32/8, 32/9, 32/13, 32/14, 32/15.

 0050.105.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-24 13:22:33.
Zarządzenie Nr 0050.104.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 października 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostałówek oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309 i 310, stanowiącą własności Gminy Chlewiska

 0050.104.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:58:35 | Data modyfikacji: 2023-10-20 09:58:59.
Zarządzenie Nr 0050.103.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 października 2023 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1344 w miejscowości Skłoby

 0050.103.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:54:58.
Zarządzenie Nr 0050.102.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 października 2023 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1348/2 w miejscowości Skłoby

 0050.102.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:53:49.
Zarządzenie Nr 0050.101.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Zawoni"

 0050.101.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:51:41.
Zarządzenie Nr 0050.100.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 października 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.100.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:48:12 | Data modyfikacji: 2023-10-20 09:48:46.
Zarządzenie Nr 0050.99.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 października 2023 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszorów"

 0050.99.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:46:35.
Zarządzenie Nr 0050.98.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie "Budowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska"

 0050.98.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:44:23.
Zarządzenie Nr 0050.97.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.90.2020 z dnia 31.12.2020 r. , w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Chlewiska

 

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:40:53.
Zarządzenie Nr 0050.96.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.96.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:35:28.
Zarządzenie Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 września 2023 roku

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chlewiskach

 0050.95.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-10-20 09:33:40.
Zarządzenie Nr 0050.94.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru częściowego zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej Budki -Aleksandrów"

 0050.94.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 08:10:13.
Zarządzenie Nr 0050.93.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1348/2 w miejscowości Skłoby

 0050.93.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 08:06:35 | Data modyfikacji: 2023-09-21 08:08:02.
Zarządzenie Nr 0050.92.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1349 w miejscowości Skłoby

 0050.92.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 08:05:35.
Zarządzenie Nr 0050.91.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.:" Budowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska"

 0050.91.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 08:03:49.
Zarządzenie Nr 0050.90.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska

 0050.90.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 08:00:00 | Data modyfikacji: 2023-09-21 08:00:39.
Zarządzenie Nr 0050.89.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Zakup i montaż budynku kontenerowego szatni dla UKS Hubal"

 0050.89.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 07:57:05.
Zarządzenie Nr 0050.88.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska

 0050.88.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-13 11:42:00.
Zarządzenie Nr 0050.87.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 września 2023 roku

w sprawie zasad sprawdzenia czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy

 0050.87.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-13 11:40:03.
Zarządzenie Nr 0050.86.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 września 2023 roku

w sprawie powierzena pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 0050.86.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-13 11:37:19.
Zarządzenie Nr 0050.85.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie ustalenia bazowej stawki opłaty eksploatacyjnej za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szkolnej 4a w miejscowości Chlewiska

 0050.85.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-13 11:34:24.
Zarządzenie Nr 0050.84.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Chlewiskach

 0050.84.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-13 11:32:04.
Zarządzenie Nr 0050.83.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.83.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-09-13 11:30:17.
Zarządzenie Nr 0050.82.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru końcowego zadania: Zadanie nr 2: "Wykonanie studni awaryjnej wraz z zabudową i przyłączem oraz dokumentacją na Stacji Uzdatniania Wody w Ostałowie" Zadanie nr 3: Wykonanie studni awaryjnej wraz z zabudową i przyłączem oraz dokumentacją na Stacji Uzdatniania Wody w Hucie"

 0050.82.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-29 12:16:03.
Zarządzenie Nr 0050.81.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 sierpnia 2023 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach.

 0050.81.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-29 12:00:41.
Zarządzenie Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym  na zadanie pn.:" Zakup sprzętu i opragramoawania przez Gminę Chlewiska w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina"

 0050.80.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-29 11:56:54.
Zarządzenie Nr 0050.79.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym  na zadanie pn.: "Zakup i montaż budynku kontenerowego szatni dla UKS Hubal"

 0050.79.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-29 11:54:01.
Zarządzenie Nr 0050.78.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 7 sierpnia 2023 roku

w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie 26 sierpnia 2023 r. dla pracowników  Urzędu Gminy w Chlewiskach oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

 0050.78.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 10:21:45.
Zarządzenie Nr 0050.77.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.77.2023r.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 10:14:53 | Data modyfikacji: 2023-08-17 08:02:35.
Zarządzenie Nr 0050.76.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkół, przedszkoli lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 0050.76.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 10:02:50.
Zarządzenie Nr 0050.75.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Zakup sprzętu i oprogramowania przez Gminę Chlewiska w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina"

 0050.75.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:57:32.
Zarządzenie Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 lipca 2023 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdu: 1. Renault Trafic bus 9 osobowy, nr rejestracyjny WSZ 2T23

 0050.74.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:54:11.
Zarządzenie Nr 0050.73.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 0050.73.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:48:26.
Zarządzenie Nr 0050.72.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 0050.72.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:45:39.
Zarządzenie Nr 0050.71.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 lipca 2023 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oględzin na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 718 w miejscowości Pawłów

 0050.71.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:42:25.
Zarządzenie Nr 0050.70.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdu: 1. RENUALT TRAFIC, nr rejestracyjny WSZ 2T23

 0050.70.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:38:23.
Zarządzenie Nr 0050.69.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Modernizacja budynku GOK w Chlewiskach"

 0050.69.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:35:20.
Zarządzenie Nr 0050.68.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lipca 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszorów"

 0050.68.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:23:10 | Data modyfikacji: 2023-08-08 09:24:11.
Zarządzenie Nr 0050.67.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lipca 2023 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 0050.67.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:19:47.
Zarządzenie Nr 0050.66.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lipca 2023 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Ostałówek, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 309 i 310

 0050.66.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:10:30 | Data modyfikacji: 2023-08-08 09:13:54.
Zarządzenie Nr 0050.65.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach

 0050.65.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:05:16.
Zarządzenie Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie blokady bieżących wydatków budżetowych

 0050.64.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:03:14.
Zarządzenie Nr 0050.63.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 lipca 2023 roku

w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i postanowień dotyczące okresu pełnienia funkcji sołtysa

 0050.63.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:01:02.
Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-08-08 08:56:25.
Zarządzenie Nr 0050.61.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.61.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-10 12:17:32.
Zarządzenie Nr 0050.60.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Chlewiska położoną w miejscowości Huta, składającą się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:nr 152/1, nr 152/2, nr 152/3, nr 152/4, nr 152/5, nr 152/6, nr 152/7, nr 152/8, nr 152/9, nr 152/10, nr 152/11, nr 152/12, nr 152/13, nr 152/14, nr152/15, nr 152/16, nr 152/17, nr 152/18, nr 152/19, nr 152/20, nr 152/21, 152/22, nr 152/23,  nr 152/24, nr 152/25, nr 152/26, nr 152/28, nr 152/29, nr 152/30, nr 152/31, nr 152/32, nr 152/33, nr 152/34, nr 152/35, nr 152/36, nr 152/38, nr 152/39, nr 152/40, nr 152/41, nr 152/42, nr 152/43, nr 152/44, nr 152/45, nr 152/46, nr 152/47, nr 152/48, nr 152/49, nr 152/50, nr 152/51, nr 152/52, nr 152/53, nr 152/54, nr 152/55

 0050.60.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-07 14:38:01.
Zarządzenie Nr 0050.59.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chlewiska położonej w miejscowości Huta, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: nr 152/1, nr 152/2, nr 152/3, nr 152/4, nr 152/5, nr 152/6, nr 152/7, nr 152/8, nr 152/9, nr 152/10, nr 152/11, nr 152/12, nr 152/13, nr 152/14, nr152/15, nr 152/16, nr 152/17, nr 152/18, nr 152/19, nr 152/20, nr 152/21, 152/22, nr 152/23,  nr 152/24, nr 152/25, nr 152/26, nr 152/28, nr 152/29, nr 152/30, nr 152/31, nr 152/32, nr 152/33, nr 152/34, nr 152/35, nr 152/36, nr 152/38, nr 152/39, nr 152/40, nr 152/41, nr 152/42, nr 152/43, nr 152/44, nr 152/45, nr 152/46, nr 152/47, nr 152/48, nr 152/49, nr 152/50, nr 152/51, nr 152/52, nr 152/53, nr 152/54, nr 152/55

 0050.59.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-07 14:33:42.
Zarządzenie Nr 0050.58.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach za 2022 rok

 0050.58.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-07-04 13:25:57 | Data modyfikacji: 2023-07-07 14:17:06.
Zarządzenie Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Skłoby oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 415, stanowiącą własność Gminy Chlewiska

 0050.57.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 10:40:08.
Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 maj 2023 roku

w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Chewiska

 0050.56.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-14 14:53:41.
Zarządzenie Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 maj 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.55.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-12 09:07:36.
Zarządzenie Nr 0050.54.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 maj 2023 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 19.03.2020 roku

 0050.54.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-30 09:56:42.
Zarządzenie Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 maj 2023 roku

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Chlewiska za 2022 rok

 0050.53.23ROK.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-26 14:32:01 | Data modyfikacji: 2023-05-30 13:45:19.
Zarządzenie Nr 0050.52.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 maj 2023 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Skłoby, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działak nr 415

 0050.52.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-22 11:03:56.
Zarządzenie Nr 0050.51.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 maj 2023 roku

w sprawie ustalenia 9 czerwca 2023 r. dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie 27 maja 2023 r. dla pracownikówUrzędu Gminy w Chlewiskach oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

 0050.51.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-22 11:01:14.
Zarządzenie Nr 0050.50.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 maj 2023 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach"

 0050.50.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:43:31.
Zarządzenie Nr 0050.49.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Chlewiska "Sprawozdania finansowego za 2022 rok

 0050.49.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:31:28.
Zarządzenie Nr 0050.48.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.48.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:27:46.
Zarządzenie Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.47.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:26:20.
Zarządzenie Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostałówku"

 0050.46.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:23:25.
Zarządzenie Nr 0050.45.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

 0050.45.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:11:14.
Zarządzenie Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chleiwskach

 0050.44.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:09:09.
Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 kwietnia 2023 roku

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

 0050.43.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:07:13.
Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 kwietnia 2023 roku

w sprawie ustalania norm zużycia paliwa dla pojazdów:1. Ciągnik Zetor Proxima HS 120, nr rejestracyjny WSZ 88WL

 0050.42.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 10:04:31.
Zarządzenie Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 0050.41.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 09:59:53.
Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 kwietnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 590/2 w miejscwości Ostałów

 0050.40.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 09:56:26.
Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 kwietnia 2023 roku

w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdu: Ciągnik Zetor Proxima HS 120, nr rejestacyjny WSZ 88WL

 0050.39.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 09:51:59.
Zarządzenie Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.38.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 09:47:20.
Zarządzenie Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.37.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 09:45:37.
Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu realizacji wyknania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

 0050.36.23.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-05-09 09:40:59 | Data modyfikacji: 2023-05-09 09:42:45.
Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowe z Odziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach

 0050.35.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 13:10:43.
Zarządzenie Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 0050.34.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 13:08:18.
Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 marca 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.33.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 13:04:49.
Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 marca 2023 roku

w sprawie ustalenia na 2023 rok planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za ksztacenie nuczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 0050.32.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 13:03:39.
Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie ustalenia 2 maja 2023 r. dniem wolnym od pracyw zamian za odpracowanie 25 marca 2023 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach oraz jednostek organizacyjnych samorądu terytorialnego

 0050.31.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 13:00:49.
Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 marca 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie "Budowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gm. Chlewiska"

 0050.30.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:57:44.
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 marca 2023 roku

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizację pozarządowe i podioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 0050.29.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:49:52.
Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 marca 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.:"Prowadzenie w imieniu Gminy działalności z zakresu aktywizacji seniorów w roku "

 0050.28.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:44:53.
Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.27.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:31:51 | Data modyfikacji: 2023-05-09 09:37:01.
Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.26.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 12:30:47.
Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 lutego 2023 roku

w sprawie powołania składu Rady Seniorów w Chlewiskach

 0050.25.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-01 10:40:35.
Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 lutego 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach

 0050.24.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-01 10:38:55.
Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 lutego 2023 roku

w sprawie ustalenia propozycji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok do odliczenia podatku VAT w 2023 roku, a także określenia wskaźnika VAT na 2023 rok

 0050.23.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-03-01 10:36:37.
Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 lutego 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach"

 0050.22.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-22 10:15:58.
Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w zakresie aktywizacji seniorów w roku 2023

 0050.21.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-22 10:11:53 | Data modyfikacji: 2023-02-22 10:19:11.
Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie ogłoszenia o naborze kandadytów na członków Gminnej Rady Seniorow w Chlewiskach

 0050.20.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:01:48.
Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu Gminy działalności z zakresu aktywizacji seniorów w roku 2023"

 0050.19.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:49:51.
Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 lutego 2023 roku

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 0050.18.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:46:10.
Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 03 lutego 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nadolna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58, stanowiącą własność Gminy Chlewiska

 0050.17.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:42:58.
Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 03 lutego 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości leszczyny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11, stanowiącą własność Gminy Chlewiska

 0050.16.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:36:51 | Data modyfikacji: 2023-02-15 11:38:58.
Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 02 lutego 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.:" Prowadzenie w imieniu Gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu ze specjalnością piłka nożna, piłka siadkowa oraz utrzymanie obiektów urządzeń spotrowych słuzących uprawianiu sportu"

 0050.15.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:28:51.
Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 01 lutego 2023 roku

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznnej

 0050.14.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:26:27.
Zarządzenie Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 01 lutego 2023 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i przedstawienia propozycji do wyboru wniosków

 0050.13.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:21:12.
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska na 2023 rok

 0050.12.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:16:41.
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Chlewiska

 0050.11.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:14:07.
Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 0050.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-26 11:50:08.
Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Chlewiska na rok szkolny 2023/2024

 0050.9.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-26 11:40:00.
Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organzację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chlewiska w roku 2023

 0050.8.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-26 11:20:15.
Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 20 stycznia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

 0050.7.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-26 09:37:09.
Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu Gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów"

 0050.6.23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 10:03:20.
Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie wypłaty za 2022 rok jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela początkującego, kontraktowego, stażysty i dyplomowanego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 0050.5.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 09:49:33.
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Chlewiska oraz ustalenia stawki za km przebiegu pojazdu

 0050.4.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 09:44:16.
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia bazowej stawki opłaty eksploatacyjnej za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szkolnej 4a w miejscowości Chlewiska

 0050.3.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 09:38:14.
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazanu do budżetu Państwa na 2023 r.

 0050.2.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 09:34:08.
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok

 0050.1.2023.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 09:29:00.

Zobacz:
 2016 .  2017 .  2018 .  2019  .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2023-01-23 09:29:00
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl