chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
Zarządzenie Nr 0050.130.022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.130.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 14:11:09.
Zarządzenie Nr 0050.129.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2022-2033

 0050.129.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2023-01-12 14:02:52.
Zarządzenie Nr 0050.128.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.128.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:54:28.
Zarządzenie Nr 0050.127.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.127.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:52:34.
Zarządzenie Nr 0050.126.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru częściowego jednego z zadań z postępowania przetargowego na:


Zadanie Nr 1 "Wykonanie studni awaryjnej wraz z zabudową i przylączem oraz dokumentacją  na stacji Uzdatniania Wody w Skłobach"


Zadanie Nr 2 " Wykonanie studni awaryjnej wraz z zabudową i przyłączem oraz dokumentacją na Stacji Uzdatniania Wody w Ostałowie"


Zadanie nr 3 " Wykonanie studni awaryjnej wraz z zabudową i przyłączem oraz dokumentacją na Stacji Uzdtniania Wody w Hucie"

 0050.126.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:50:05.
Zarządzenie Nr 0050.125.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Nadolna, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 58

 0050.125.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:40:38.
Zarządzenie Nr 0050.124.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowana położoną w miejscowości Leszczyny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 11

 0050.124.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:24:16.
Zarządzenie Nr 0050.123.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie powołanai Komisji Stypendjalnej  i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 0050.123.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:18:14.
Zarządzenie Nr 0050.122.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawch o wypłatę dodatku elektrycznego

 0050.122.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:13:14.
Zarządzenie Nr 0050.121.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.121.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:10:22.
Zarządzenie Nr 0050.120.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.120.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-01-12 13:07:55.
Zarządzenie Nr 0050.119.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach".

 0050.119.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 12:08:43.
Zarządzenie Nr 0050.118.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkanowego zasobu Gminy Chlewiska

 0050.118.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 12:04:26.
Zarządzenie Nr 0050.117.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie powołana komisji, która dokona odbioru zadania p.n.: "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Chewiska

 0050.117.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-12-05 11:57:13.
Zarządzenie Nr 0050.116.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej i ciplnej w budynkach użyteczności publicznej

 0050.116.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-25 15:00:33.
Zarządzenie Nr 0050.115.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 listopada 2022 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2046 w mijscowości Skłoby

 0050.115.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-25 14:52:54.
Zarządzenie Nr 0050.114.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Projektu uchwały budżetu Gminy Chlewiska na rok 2023" wraz zuzasadnieniem oraz "Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Chlewiska na lata 2023-2035" wraz z objaśnieniami

 0050.114.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-25 14:49:45.
Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach do wydawania zaświadczeń o otrzymaniu dodatku węglowego potrzebnych do zakupu preferencyjnego paliwa stałego

 0050.113.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:34:24.
Zarządzenie Nr 0050.112.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oględzin na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2046 w miejscowości Skłoby

 0050.112.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:30:52.
Zarządzenie Nr 0050.111.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego

 0050.111.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:28:03.
Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 listopada 2022 roku

w sprawie upoważnienia do wydania zaświadczeń  o rozpatrzeniu dodatku węglowego potrzebnych do zakupu preferencyjnego paliwa stałego

 0050.110.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:24:36.
Zarządzenie Nr 0050.109.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 listopada 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.109.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:19:58.
Zarządzenie Nr 0050.108.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 listopada 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostałówku"

 0050.108.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-18 11:17:49.
Zarządzenie Nr 0050.107.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.107.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 11:16:27.
Zarządzenie Nr 0050.106.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru końcowgo zadania: "Modernizacja budynku strażnicy OSP w Broniowie"

 0050.106.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 11:14:21.
Zarządzenie Nr 0050.105.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie p.n.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chlewiska"

 0050.105.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 11:11:20.
Zarządzenie Nr 0050.104.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 października 2022 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oględzin na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1346 w miejscowości Skłoby

 0050.104.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 11:05:58.
Zarządzenie Nr 0050.103.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła

 0050.103.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 11:03:02.
Zarządzenie Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie ustaleni 31 października 2022 r. dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie 15 października 2022r. dla pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

 0050.102.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 10:59:43.
Zarządzenie Nr 0050.101.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.101.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 10:55:21.
Zarządzenie Nr 0050.100.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.100.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 10:52:09.
Zarządzenie Nr 0050.99.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 września 2022 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.: "Utwardzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz urządzenie zieleni ozdobnej przy Szkole Podstawowej w Chlewiskach"

 0050.99.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-30 10:44:21 | Data modyfikacji: 2022-09-30 10:46:52.
Zarządzenie Nr 0050.98.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

 0050.98.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-30 10:40:38.
Zarządzenie Nr 0050.97.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioruczęściowego zadania: "Modernizacja budynku strażnicy OSP w Broniowie" w zakresie docieplania ścian

 0050.97.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-30 10:36:51.
Zarządzenie Nr 0050.96.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie powołania Komisji, która dokona odbioru zadania "Budowa placu zabaw w m. Koszorów"

 0050.96.22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-30 10:18:58.
Zarządzenie Nr 0050.95.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 września 2022 roku

w sprawie powołania Komisji w przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska

 0050.95.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-09 09:02:37 | Data modyfikacji: 2022-09-22 09:20:40.
Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru zadania pod nazwą :"Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ostałówku"

 0050.94.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-09 09:00:37.
Zarządzenie Nr 0050.93.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.93.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-09 08:57:35.
Zarządzenie Nr 0050.92.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.92.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-09 08:54:31.
Zarządzenie Nr 0050.91.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chlewiska, kształtowania się Wieloletnirj Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowgo Instytucji Kultury i Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022 r.

 0050.91.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-09 08:51:14.
Zarządzenie Nr 0050.90.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania "Budowa placu zabaw w m. Ostałów-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejsckiej"

 0050.90.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:36:28.
Zarządzenie Nr 0050.89.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowek, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonieni wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach"

 0050.89.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:33:04.
Zarządzenie Nr 0050.88.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Chlewiska

 0050.88.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:29:35.
Zarządzenie Nr 0050.87.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oględzin na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1346 w miejscowości Skłoby

 0050.87.22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:27:04.
Zarządzenie Nr 0050.86.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawch dotyczących wypłaty dodatku węglowego

 0050.86.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:20:01.
Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

 0050.85.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:16:32.
Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.:Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Stanisławów

 0050.84.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:13:31.
Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowek, która dokona przygotowania, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chlewiskach"

 0050.83.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:08:51.
Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 0050.82.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-08-18 11:27:13.
Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 0050.81.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-08-18 11:25:06.
Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.80.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-08-18 11:22:20.
Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 0050.79.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-29 09:59:06.
Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania "Wykonanie parkingu ul. Kościelna"

 0050.78.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-29 09:36:35.
Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 lipca 2022 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Chlewiskach

 0050.77.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-29 09:29:08.
Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenia kontroli wewnętrznej za 2021 rok

 0050.76.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 15:25:09.
Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1346, 1348/1, 1348/2, 1349 w miejscowości Skłoby

 0050.75.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 15:22:09.
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.: "Budowa przyłączy światłowodowych doprawadzających światłowód do szkół ul. Szkolna 6 i ul. Szkolna 15

 0050.74.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 15:18:49.
Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Chlewiska"

 0050.73.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 15:15:40.
Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie nr 1: "Wykopanie studni awaryjnej wraz z zabudową i przyłączeniem  oraz dokumentacja na Stacji Uzdatniania Wody w Skłobach", zadanie nr 2: "Wykopanie studni awaryjnej wraz z zabudow i przyłączem oraz dokumentacją na Stacji Uzdatniania Wody w Ostałowie", zadanie nr 3: " Wykonanie studi awaryjnej wraz z zabudową i przyłączem oraz dokumentacją na Stacji Uzdatniania Wody w Hucie"

 0050.72.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 15:11:44 | Data modyfikacji: 2022-07-19 15:12:33.
Zarządzenie Nr 0050.71.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 lipca 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy

 0050.71.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 15:05:11.
Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona zadania p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w miejscowości Zaława"

 0050.70.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 13:24:04.
Zarządzenie Nr 0050.69.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów : 1. Volkswaen Transporter T5, nr. rejetracyjny WSZ 58 NT, 2. Koparko Ładowarka Hidromek Waryński 102 B, 3. Ciągnik Zetor o numerze rejestracyjnym WSZ C 393

 0050.69.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 13:18:39.
Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Chlewiskach

 0050.68.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 13:09:45.
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiay wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2022-2033

 0050.67.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 13:06:54.
Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.66.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 13:03:41.
Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie powołana komisi odbiorowej, która dokona odbioru robót na przebudowę i remont dróg gminnych zadania pn.Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrnej ul. Brzozowa w m. Chlewiska, Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanków, Zadanie 3. Remont drogi gminnej w m. Skłoby

 0050.65.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 12:52:11.
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu działania

 0050.64.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 12:47:24.
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania komisj, która dokona odbioru zadania "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skłoby" poprzez wymianę pokrycia dachowego

 0050.63.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 12:44:32.
Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w ewidecji gruntów jako działka nr 86/12, stanowiącej własność Gminy Chlewiska

 0050.62.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 12:18:15.
Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów:


1. Volkswagen Transporter T5, nr rejestracyjny WSZ 58 Nt


2. Koparko Ładowarka Hidromek Waryński 102 B


3. Ciągnik Zetor o numerze rejestracyjnym WSZ C393

 0050.61.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 12:13:05.
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi

 0050.60.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 12:05:36.
Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Chlewiska"


 

 0050.59.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 12:00:01.
Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach za 2021 rok

 0050.58.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 11:51:49 | Data modyfikacji: 2022-06-13 11:52:23.
Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na "Zakup zestawu do obsługi sieci kanalizacyjnej"

 0050.57.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 11:43:23.
Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 2 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Utwardzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz urządzenia zieleni ozdobnej przy Szkole Podstawowej w Chlewiskach"

 0050.56.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 11:34:58 | Data modyfikacji: 2022-06-13 11:35:43.
Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.55.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 11:28:52.
Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkola samorządowego i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Chlewiska w roku szkolnym 2021/2022

 0050.54.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 11:26:24.
Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działkch oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1346, 1348/1, 1348/2, 1349 w miejscowości Skłoby

 0050.53.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 11:22:15 | Data modyfikacji: 2022-06-13 11:23:08.
Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.52.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-06-13 11:19:08.
Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 maja 2022 roku

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 0050.51.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-28 09:50:06.
Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Chlewiska za rok 2021

 0050.50.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-28 09:47:26.
Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w tyrybie podstawowym na "Zakup zestawu do obsługi sieci kanalizacyjnej"

 0050.49.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 11:54:31.
Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie bieżacych wydatków budżetowych

 0050.48.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 11:51:31.
Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy

 0050.47.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:19:27.
Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 13 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: Utwardzenie i doposażenie terenu rekraacyjnego oraz urządzenie zieleni ozdobnej przy Szkole Podstawowej w Chlewiskach"

 0050.46.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 10:15:56.
Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Przebudowa Drogi gminnej Budki - Aleksandrów"

 0050.45.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:36:45.
Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia 17 czerwca 2022 r. dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie 28 maja 2022 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

 0050.44.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 10:18:16.
Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 2 maja 2022 roku

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

 0050.43.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 10:15:06.
Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022

 0050.42.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 10:12:29.
Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Koszorów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 513, stanowiąca własność Gminy Chlewiska

 0050.41.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 10:00:20.
Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022

 0050.40.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 09:54:25.
Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 86/12

 0050.39.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 09:44:29.
Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przebiegu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Budki-Aleksandrów"

 0050.38.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 09:41:38.
Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 kwietnia 2022 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  Gminy Chlewiska wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu realizacji wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok

 0050.37.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 09:37:17.
Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 kwietnia 2022 roku

w sprawie  ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pracy

 0050.36.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-05-11 09:30:53.
Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania pn.:"Modernizacja SUW w m. Chlewiska" poprzez piaskowanie, spawanie i malowanie uszkodzonego zbiornika na wodę

 0050.35.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-04-20 14:52:43 | Data modyfikacji: 2022-04-20 14:53:41.
Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2010 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu Zakłodowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

 0050.34.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-04-20 14:25:41.
Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022

 0050.33.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:25:11.
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 marca 2022 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.29.22 z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022


 

 0050.32.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:22:57.
Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi

 0050.31.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-24 12:08:06.
Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Budki-Aleksandrów"

 0050.30.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-24 12:02:28.
Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 marca 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022

 0050.29.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-24 11:58:07.
Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 marca 2022 roku

w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 0050.28.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-24 11:56:09.
Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 marca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowośąci Koszorów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 513

 0050.27.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:51:43.
Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 marca 2022 roku

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 0050.26.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:48:40.
Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.25.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:45:35.
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie ustalenia propozycji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT w 2022 roku, a także określenia prawskaźnika VAT na 2022 rok

 0050.24.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 11:22:23.
Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.23.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 11:17:24.
Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 lutego 2022 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 0050.22.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:58:16.
Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie : "Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w miejscowści Zaława"

 0050.21.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:48:06.
Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 lutego 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu podstawowym na przebudowę i remont dróg gminnych zadania pn.: Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Brzozowa w m. Chlewiska :, Zadanie 2. Prebudowa drogi gminnej w m. Stefanków:, Zadanie 3. Remont drogi gminnej w m. Skłoby

 0050.20.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:43:57.
Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 lutego 2022 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.:"Prowadzenie w imieniu Gminy działalności z zakresu aktywizacji seniorów w roku 2022"

 0050.19.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:35:35.
Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 lutego 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn."Powadzenie w imieniu Gminy działalności z zakresu aktywizacji senioró w roku 2022"

 0050.18.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:31:57.
Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 7 lutego 2022 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska na lata 2022-2028"

 0050.17.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:28:25.
Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 2 lutego 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenia kontroli wewnętrznej za 2021 rok

 0050.16.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:25:05.
Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

 0050.15.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:04:49.
Zarządzenie Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru zgłoszenia o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym

 0050.14.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:19:34.
Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Chlewiskach na rok szkolny 2022/2023

 0050.13.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-27 11:14:22.
Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 0050.12.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 11:04:00.
Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania komisji ds. brakowania blankietów - druków ścisłego zarachowania, na których wydawane są w USC w Chlewiskach odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia

 0050.11.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 11:01:09.
Zarządzenie Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu "Progrmu opiek nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska na 2022 roku"

 0050.10.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 10:58:03.
Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 14 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1346, 1348/1, 1348/2, 1349 w miejscowości Skłoby

 0050.9.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 10:54:07.
Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie wypłaty za 2021 rok jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty i dyplmowanego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 0050.8.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 10:50:03.
Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 5 stycznia 2022 roku

w sprawie upoważnienia w sprawach o wypłatę dodatku osłonowego

 0050.7.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 10:45:53.
Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 5 stycznia 2022 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej z odziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie

 0050.6.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: w | Data wprowadzenia: 2022-01-26 10:37:16.
Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednstce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok

 0050.5.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 10:33:37.
Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia zwrotu kosztów wykonania okularów dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach przy monitorach ekranowych

 0050.4.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 10:28:42.
Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 0050.3.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 11:22:55.
Zarządzenie Nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.:" Prowadzenie w imieniu Gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu ze specjalnością piłka nożna, piłka siadkowa oraz utrzymanie obiektów urządzeń spotrowych słuzących uprawianiu sportu"

 0050.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 11:19:25.
Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: " Prowadzenie w imieniu Gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie druzyny piłki nożnej seniorów i juniorów"

 0050.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 11:11:43.

Zobacz:
 2016 .  2017 .  2018 .  2019  .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2022-01-10 11:11:43
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl