chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Przetargi strona główna 
Informacja o wyniku postepowania dot.dostaw oleju
napędowego

Informacja o wyniku postepowania dot.dostaw oleju napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okrsesie trwania umowy.

 przetarg_paliwo_2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-19 09:29:08.
Przetarg w trybie podstawowym na: „Dostawa oleju
napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem
zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w
okresie trwania umowy”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9a0f07e-21c1-4b69-acff-f7318c19eee1

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:22:49.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w
miejscowości Zaława

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6131a9db-7506-44c5-9757-a3e79002d65f

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-03 12:10:19 | Data modyfikacji: 2021-09-03 13:16:47.
Przetarg w trybie podstawowym na przebudowę
dróg: zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Broniów dz. nr 447 zadanie nr 2
Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanków

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/116a2243-caff-4918-ad04-7e755e40ee99

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-31 15:03:54.
II Przetarg w trybie podstawowym na przebudowę
dróg: zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Broniów dz. nr 447 zadanie nr 2
Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w
miejscowości Zaława zadanie nr 3 Przebudowa
drogi gminnej w m. Stefanków

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aa0a69e3-bc8d-4c15-8c7a-8d541bd69343

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-30 11:49:32 | Data modyfikacji: 2021-07-30 11:51:59.
Przetarg w trybie podstawowym na przebudowę
dróg: zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Broniów dz. nr 447 zadanie nr 2
Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w
miejscowości Zaława zadanie nr 3 Przebudowa
drogi gminnej w m. Stefanków

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83ca8dd6-bc30-430e-b2d1-7ccfb3521096


 

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-14 15:47:42 | Data modyfikacji: 2021-07-14 15:53:21.
II Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Modernizacja i termomodernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej – budynek
Szkoły w Budkach i budynek Szkoły w Cukrówce”
 

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-08 09:12:30.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Modernizacja i termomodernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej – budynek
Szkoły w Budkach i budynek Szkoły w Cukrówce”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ad10b2af-63d8-4cc6-8e15-97da0beacf44

 

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 07:47:02.
Plan postępowań 2021 - aktualizacja
 plan zamowien aktualizacja 2021.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:29:14.
Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach- informacja o wyniku
postępowania
 informacja o wyniku postepowania.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:12:47 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:19:13.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach - informacja z sesji
otwarcia ofert
 informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-22 12:36:07.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach - wysokość kwoty
zabezpieczonej na zadanie
 kwota jaką przeznaczył zamawiający na wykonanie adaptacji.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-22 09:02:10.
Odpowiedzi na pytania do przetargu w tybie
podstawowym na zadanie pn: „Adaptacja budynku na
przedszkole” - przy ul. Szkolnej 6 w Chlewiskach
 odpowiedzi bip.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 08:52:47.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach, załączniki edytowalne
do swz
 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ EDYTOWALNE.doc

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-12 11:58:03 | Data modyfikacji: 2021-03-12 12:00:52.
Przetarg w tybie podstawowym na zadanie pn:
„Adaptacja budynku na przedszkole” - przy ul.
Szkolnej 6 w Chlewiskach
 Adaptacja budynku na przedszkole dokumentacja.zip

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-04 10:51:11 | Data modyfikacji: 2021-03-04 10:57:10.
Plan postepowań na 2021 rok
 plan postępowań na 2021.pdf

Opublikowane przez: Kamil Rogala | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:33:46.

Zobacz:
   Przetargi 2017
   Przetargi 2018
   Sprzedaż Mienia Komunalnego
   Zamówienia poniżej 130 tyś. zł
   Przetargi 2019
   Przetargi 2020
   Przetargi 2021
   Przetargi 2022
   Przetargi 2023
   Zamówienie poniżej 130 tys zł 2022
   Zamówienie poniżej 130 tys zł 2023
Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:33:46
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Kamil Rogala
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl