chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia spisu z natury gruntów, weryfikacji sald, potwierdzenia sald i innych składników majątkowych gminy Chlewiska

 0050.89.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-18 13:38:52.
Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia31 grudnia 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021

 0050.88.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-18 13:28:37.
Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.:"Modernizacja kanalizacji ściekowej i deszczowej przy SP w Cukrówce"

 0050.87.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 11:03:06.
Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach  publicznych

 0050.86.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:58:45.
Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru końcowego części zadania pod nazwą " Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Chlewiska

 0050.85.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:53:26.
Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendjalnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 0050.84.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:43:23.
Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzzania pracowników Urzedu Gminy w Chlewiskach

 0050.83.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:40:23.
Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania pn."Wykonanie przepompowni ścieków i kanału tłocznego przy ul. Czachowskiego w m. Chlewiska"

 0050.82.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:37:05.
Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu Gminy Chlewiska oraz jednostek organizacyjnych w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r. przypadającego w wolną sobotę

 0050.81.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:31:26.
Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Chlewiska

 0050.80.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:27:28.
Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Chlewiska

 0050.79.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-12-07 10:32:52.
Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021

 0050.78.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-12-07 10:20:56.
Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie powołania Komisji w celu odbioru zadania pod nazwą :"Remont drogi w miejscowości Sulistrowice"

 0050.77.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 09:36:45.
Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 listopada 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021

 0050.76.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 09:31:23.
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Chlewiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Chlewiska na rok 2022" wraz z uzasadnieniem oraz "Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2022-2033" wraz z objaśnieniem

 0050.75.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-22 15:18:08.
Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie :"Dostawa oleju napędowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem zbiornika do jego magazynowania i dystrybucji w okresie trwania umowy"

 0050.74.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:38:45.
Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 0050.73.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:32:10 | Data modyfikacji: 2021-11-09 12:32:55.
Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021

 0050.72.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:24:11.
Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.:"Modernizacja i termomodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej- budynek szoły w Budkach i budynku szkoły w Cukrówce"

 0050.71.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:18:32.
Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona odbioru zadania p.n.:"Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Broniów dz. nr 447"

 0050.70.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:12:47.
Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 października 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021

 0050.69.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-11-09 12:08:15.
Zarządzenie Nr 0050.68.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie dokonania zmianw budżecie gminy na rok 2021

 0050.68.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-22 10:55:23.
Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 października 2021 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach

 0050.67.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 11:09:42.
Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona otwarcia i analizy ofert oraz wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekracającej kwoty 130 000 zł na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Broniów dz. Nr 447"

 0050.66.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 11:00:15.
Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie dokonania zmianw budżecie gminy na rok 2021

 0050.65.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 10:53:38.
Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.64.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 10:50:10.
Zarządzenie Nr 0050.63.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.63.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 10:48:06.
Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych do jej przeprowadzenia

 0050.62.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 10:45:06.
Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru następujących zadań:


1. "Budowa placu zabaw w miejscowości Cukrówka"


2. "Modernizacja budynku OSP Skłoby" w zakresie docieplenia ścian, wymiany drzwi i okien


3. "Modernixzacja OSP Skłoby wraz z zagospodarowaniem terenu"

 0050.61.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-12 10:41:29 | Data modyfikacji: 2021-10-12 10:41:56.
Zarządzenie Nr 0050.60.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowqawczą

 0050.60.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-05 09:56:40 | Data modyfikacji: 2021-10-05 09:57:41.
Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrktora Szkoły Podstawowej z odziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnicjiej w Pawłowie

 0050.59.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-05 09:46:33 | Data modyfikacji: 2021-10-05 09:47:07.
Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2213 stanowiącej własność Gminy Chlewiska

 0050.58.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-10-05 09:42:34.
Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 września 2021 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska

 0050.57.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-24 10:01:59.
Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 września 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033

 0050.56.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 12:35:56.
Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 3 września 2021 roku

w sprawie powłania komisji, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w m. Zaława

 0050.55.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 12:30:32 | Data modyfikacji: 2021-09-16 12:31:23.
Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.54.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 12:23:50.
Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2021-2033

 0050.53.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 12:12:35.
Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chlewiska kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

 0050.52.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 14:49:19.
Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na przebudowę dróg:


zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrzej w miejscowości Broniów dz. Nr 447


zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w m. Stefanków


 

 0050.51.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-08 10:56:27.
Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.:"Adaptacja budynku na przedszkole"- przy ul. Szkolnej 6 w Chlewiskach

 0050.50.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-09-08 10:50:37.
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 sierpnia 2021 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.44.21 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.49.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-17 13:52:32.
Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 sierpnia 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2213

 0050.48.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 11:20:14.
Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowośći Stefanków oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 945, stanowiącą własność Gminy Chlewiska

 0050.47.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 11:16:25.
Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 5 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chlewiska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/12, stanowiącej własność Gminy Chlewiska

 0050.46.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 11:03:44.
Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na przebudowę dróg:


zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Broniów dz. Nr 447


zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w miejscowości Zaława


zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Stefanków


 

 0050.45.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 10:57:09 | Data modyfikacji: 2021-08-11 10:57:56.
Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.44.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 10:49:55.
Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 0050.43.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 09:35:25.
Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania przetargu, otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na przebudowę dróg:


zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrzej w miejscowości Broniów dz. Nr 447


zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 400109W w miejscowości Zaława


zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanków

 0050.42.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 09:31:39.
Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 0050.41.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 09:22:13.
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 7 lipca 2021 roku

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oględzin na działce położonej w miejscowości Skłoby oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1346

 0050.40.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:42:12.
Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona otwarcia ofert na zadanie p.n.: "Modernizacja budynku OSP Skłoby"

 0050.39.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:38:53.
Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2021-0233

 0050.38.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:33:54.
Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy  na rok 2021

 0050.37.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:30:28.
Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji w celu otwarcia zapytania ofertowego na 'Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Chlewiska"

 0050.36.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:26:22.
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 12 czerwca 2021 roku

w sprawie blokady bieżących wydatków budżetowych

 0050.35.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:20:55.
Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznago sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach za 2020 rok

 0050.34.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:18:32.
Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Stefanków, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 945

 0050.33.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:14:26.
Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Chlrewiska, oznaczoną w ewidencji gruntówjako działka nr 86/12

 0050.32.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:10:23.
Zarządzenie Nr 0050.31A.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania i otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie p.n..: "Modernizacja i termomodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej- budynek Szkoły w Budkach i budynek Szkoły w Cukrówce"

 0050.31A.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:05:43.
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Chlewiska

 0050.31.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 13:49:43 | Data modyfikacji: 2021-07-08 13:50:15.
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dohodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.30.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:34:19.
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie powołania komisji, która dokona odbioru zadania p.n.:"Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Broniowie".

 0050.29.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:14:40.
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Chlewiska za 2020 rok

 0050.28.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:05:53.
Zarządzenie Nr 0050.27A.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona przygotowania i otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie p.n..: "Modernizacja i termomodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej- budynek Szkoły w Budkach i budynek Szkoły w Cukrówce"

 0050.27A.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-08 10:02:12.
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.27.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:04:56.
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru zadania pod nazwą: "Docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Broniów"

 0050.26.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:02:01.
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 21 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Chlewiska oraz jednostek organizacyjnych w zamian za dzień 1 maja 2021r. oraz dzień 25 grudnia 2021r. przypadającego w wolną sobotę

 0050.25.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:57:43.
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 07 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości ceny za 1 mnieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chlewiskach

 0050.24.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:51:12.
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 07 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu na zadanie p.n.: "Wymiana urządzń grzewczych na terenie Gminy Chlewiska "

 0050.23.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 12:13:12.
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.22.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 12:09:11.
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chlewiska wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz przebiegu realizacji wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok.

 0050.21.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 11:59:53.
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł na zadanie p.n.: "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnęteznych przy świetlicy wiejskiej w Broniowie"

 0050.20.21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:25:32.
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Adaptacja budynku na przedszkole" - przy ul. Szkolnej 6 w Chlewiskach

 0050.19.21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:18:52.
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 8 marca 2021 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.16.21 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.18.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 12:03:38.
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów:

1. Ciągnik KUBOTA BX231, nr rejestracyjny: WSZ 50WL

2. Samochód ciężarowy MAN 17.232, nr rejestracyjny: WSZ 25KU

3. Samochód dostawczy Volkswagen Transporter T5, nr rejestracyjny: WSZ 58NT

 0050.17.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 12:00:32 | Data modyfikacji: 2021-03-19 12:04:48.
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

 0050.16.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 11:57:39.
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów:

1. Ciągnik KUBOTA BX231, nr rejestracyjny: WSZ 50WL

2. Samochód ciężarowy MAN 17.232, nr rejestracyjny: WSZ 25KU

3. Samochód dostawczy Volkswagen Transporter T5, nr rejestracyjny: WSZ 58NT

 0050.15.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 11:54:04 | Data modyfikacji: 2021-03-19 11:55:13.
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie powołanoia komisji, która dokona otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł na zadanie p.n.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaława

 0050.14.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-26 13:54:44.
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 19 lutego 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Chlewiska

 0050.13.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-26 13:50:40 | Data modyfikacji: 2021-02-26 13:56:31.
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 18 lutego 2021 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojeówdzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"

 0050.12.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-26 13:47:02.
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 18 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu pożarniczego operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie

 0050.11.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-19 12:55:56.
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia normy  zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego operacyjnego KIA SORENTO z zamontowanym silnikiem o pojemności 2497,00 cm³ o mocy 103,00 kW o numerze rejestracyjnym WSZ 88VM


 

 0050.10.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-19 12:52:53 | Data modyfikacji: 2021-02-19 12:57:36.
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 0050.9.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-19 12:42:58.
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

 0050.8.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:34:16.
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowyymi oraz organizacjami społecznymi projektu "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2021 roku"

 0050.7.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 15:47:22.
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 0050.6.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:34:12.
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie : powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu gminy działlności w zakresie kultury fizycznej i sportu ze specjalnością piłka nożna, piłka siatkowa oraz utrzymanie obiektów urządzeń sprtowych służących uprawianiu sportu".

 0050.5.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:29:10 | Data modyfikacji: 2021-01-29 11:30:40.
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie w imieniu Gminy działalności w zakresie kultury fizycznej i spotru - prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów".

 0050.4.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:21:38 | Data modyfikacji: 2021-01-29 11:22:40.
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 13 stycznia 2021 roku

w sprawie : wypłaty za 2020 rok jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 0050.3.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:16:54.
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie rozwiązania Gminnego Biuro Spisowego

 0050.2.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-28 12:10:24.
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok

 0050.1.2021.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-01-28 12:01:04.

Zobacz:
 2016 .  2017 .  2018 .  2019  .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-01-28 12:01:04
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl